VRIJ MARKT KAPITALISME: Impact op de economie

Vrijemarktkapitalisme
Afbeeldingsbron: Indiana Daily Student

Aangezien er geen duidelijke vrije markten zijn en alle markten op de een of andere manier beperkt zijn, hebben economen die marktvrijheid meten een over het algemeen positieve relatie ontdekt tussen vrije markten en maatregelen van economisch welzijn. Door het vrijemarktkapitalisme kunnen de relaties tussen productaanbod en consumentenvraag de prijzen dicteren in plaats van door de overheid opgelegde prijscontroles. Het gebrek aan controle door de overheid zorgt voor een breed scala aan vrijheid in het vrijemarktkapitalisme, maar deze hebben ook duidelijke voor- en nadelen. Dit artikel zal u begeleiden bij wat u moet weten over het vrijemarktkapitalisme, inclusief voorbeelden en de voor- en nadelen ervan.

Wat is vrijemarktkapitalisme?

Vrijemarktkapitalisme is een economisch systeem dat wordt geregeerd door marktkrachten zoals vraag en aanbod en in tegenstelling tot de markt die wordt geregeerd door overheidscontroles. Mensen in het vrijemarktkapitalisme kunnen handelen zonder geweld te gebruiken om economische waarden en rijkdom te creëren. Evenzo zijn bedrijven en middelen in een vrije markt eigendom van particulieren of entiteiten die vrij zijn om met elkaar contracten aan te gaan.

Hoe werkt het vrijemarktkapitalisme?

laissez-faire kapitalisme en vrijwillig socialisme zijn beide voorbeelden van vrijemarktkapitalisme, hoewel de laatste het gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen omvat. Laissez-faire economie is afgeleid van het vrijemarktkapitalisme. Het houdt in dat, terwijl iedereen ernaar streeft om in zijn eigen behoeften te voorzien, de individuen de markt reguleren zonder de noodzaak van externe overheidsregulering.

Laissez-faire is een Frans woord dat 'laten doen' betekent. Het is het concept om mensen te laten doen wat ze willen. Arbeiders strijden om banen in het vrijemarktkapitalisme, maar werkgevers strijden ook om de beste arbeiders.

Dwang in een vrije markt kan dus alleen plaatsvinden met voorafgaande consensus in een vrijwillig contract, zoals betaling van een schadevergoeding afgedwongen door onrechtmatige daad. De overheid moet intellectuele en fysieke eigendomsrechten echter duidelijk definiëren. Afgezien daarvan speelt de overheid geen rol in het vrijemarktkapitalisme. Het is hun taak om inbrekers op te sporen, mensen te beschermen tegen fraude en geschillen op te lossen via een rechtssysteem. Overheidscontrole in het vrijemarktkapitalisme is minimaal. Het biedt de vrijheid om zonder dwang te handelen bij het nastreven van de waarden die we nodig hebben om te leven, bloeien, bloeien en bloeien. Het ontbreken van dwangmaatregelen of economische beperkingen is een belangrijke factor.

Kenmerken van een vrijemarktkapitalisme

Het vrijemarktkapitalisme heeft de volgende kenmerken:

#1. Eigendom van privébronnen

In de particuliere sector hebben eigenaren volledige controle over de productie, toewijzing en uitwisseling van producten. Ze hebben ook controle over het arbeidsaanbod. Dit komt omdat een aanzienlijk deel van de middelen eigendom is van individuen of bedrijven in de particuliere sector in plaats van een centrale overheidsinstantie, er bestaan ​​​​vrije economieën.

#2. Winstgevende financiële markten

De aanwezigheid van financiële instellingen is een kritische factor in het succes van het vrijemarktkapitalisme. Banken en beleggingsondernemingen zijn er om particulieren en bedrijven een middel te bieden om goederen en diensten uit te wisselen en om beleggingsdiensten te verlenen. De financiële instellingen profiteren vervolgens van de transacties door rente of vergoedingen in rekening te brengen.

3. Vrijheid om deel te nemen

Een ander kenmerk van het vrijemarktkapitalisme is dat iedereen eraan kan deelnemen. De beslissing om een ​​specifiek product te vervaardigen of te consumeren is geheel vrijwillig. Het betekent dat bedrijven of individuen zo veel of zo weinig van een product kunnen maken of kopen als ze willen.

#4. Concurrentie

In een vrije markt zijn er minder toetredingsdrempels. Regelgeving kan echter voorkomen dat nieuwe bedrijven de markt betreden, terwijl minimumloonwetten druk kunnen uitoefenen op kleine bedrijven. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld verminderen beroepslicenties niet alleen: grensoverschrijdende migratie maar beperkt ook het aantal mensen dat in die beroepen werkt, waardoor de concurrentie wordt verminderd. Deze beperken onder meer niet alleen de nieuwe concurrentie, maar zetten ook de bestaande onder druk.

#5. Prijzen zijn aanzienlijk.

Prijzen zijn de drijvende krachten achter een vrije markt en zorgen ervoor dat deze goed kan functioneren. De prijs van een product stuurt een signaal naar de klant. De klant reageert dan door te kiezen om te kopen of niet. Als het bedrijf het product niet verkoopt, kan het de prijs verlagen en dezelfde feedbacklus doorlopen.

Wanneer een product wordt verkocht, sturen klanten een signaal naar het bedrijf. Als dat signaal het huidige aanbod overschrijdt, geeft het het bedrijf een signaal dat het meer van dat goed moet gaan produceren. Als het bedrijf echter niet onmiddellijk aan de vraag kan voldoen, kan het de prijzen verhogen - ofwel om de extra winst te behalen of om extra capaciteit te helpen financieren.

#6. Individuele samenwerking

Individuen moeten vrij zijn van dwang, volgens het kernconcept van vrije markten. Dat wil zeggen, regels kunnen worden gemaakt als ze in samenwerking worden gedaan. In een vrije markt vindt een economische transactie plaats tussen de koper en de verkoper, zonder tussenkomst van een derde partij.

Voorbeelden van vrijemarktkapitalisme

Een echt vrije markt heeft nooit in zijn geheel bestaan, en bestaat ook vandaag de dag niet. In plaats daarvan hebben de meeste landen over de hele wereld een gemengd economisch systeem van vrije markten en socialisme. Terwijl landen als de Verenigde Staten een vrijemarktmodel volgen, leunt het nog steeds zwaar op overheidsinmenging. Minimumloon wetten, beroepslicenties, arbeidswetten, huurcontroles en relatief hoge belastingniveaus zijn enkele voorbeelden van vrijemarktkapitalisme.

Hoewel de meeste landen een gemengd economisch systeem hebben, zijn er enkele die sterk lijken op het vrijemarktkapitalisme, voorbeelden zijn Singapore, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. Deze landen behoren tot de top vijf van economisch meest vrije landen ter wereld, volgens een 2022 Heritage Foundation Index of Economic Freedom.

Is het vrijemarktkapitalisme goed?

De beste productie van producten en diensten wordt bereikt door het vrijemarktsysteem als het goed functioneert. Het zorgt ervoor dat de lonen van mensen in verhouding staan ​​tot de waarde die ze met hun arbeid aan de samenleving toevoegen, en het biedt sterke prikkels voor innovatie.

Welk land heeft het vrijemarktkapitalisme?

Afhankelijk van wie de ranglijst uitvoert, wordt economische vrijheid anders gerangschikt, maar Hongkong, Singapore, Nieuw-Zeeland, Australië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Ierland worden doorgaans beschouwd als vrijemarkteconomieën.

Heritage Foundation Index of Economic Freedom-rapport 2022

Volgens het rapport staat Singapore op de eerste plaats met 84.4 procent economische vrijheid vanwege de extreem lage belastingtarieven, minimale bedrijfsvoorschriften en het zeer kapitalistische economische systeem. Terwijl Zwitserland op de tweede plaats komt met 84.2 procent vrijheid, gevolgd door Ierland met 82.0 procent. Deze landen hebben weinig of geen handelsbelemmeringen en weinig beperkingen op investeringen en de oprichting van bedrijven. Deze omvatten ook sterke bescherming van particuliere eigendomsrechten.

Nieuw-Zeeland, dat op de vierde plaats staat wat betreft vrijhandel, heeft echter ook lage tarieven en sterke privé-eigendomsrechten. De overheid geeft bedrijven veel speelruimte en belast ze niet met te ingewikkelde regelgeving of vergunningsprocedures. Landen die strijden in de top tien lijst voor 2022 zijn onder meer; Luxemburg, Taiwan, Estland, Nederland, Finland en Denemarken 

De Verenigde Staten, waarvan wordt gedacht dat ze een van de meest innovatieve financiële markten ter wereld hebben, zijn vanaf 72.1 slechts 2022 procent economisch vrij en staan ​​op de 25e plaats. Dit cijfer was de afgelopen decennia gestaag gedaald. Terwijl bepaalde industrieën in de Verenigde Staten meer overheidstoezicht krijgen dan andere. Particuliere bedrijven controleren de meeste sectoren in plaats van de overheid.

Andere voorbeelden van landen die "grotendeels vrij" tot "matig vrij" zijn van het vrijemarktkapitalisme zijn onder meer; Australië, België, Bulgarije, Canada, Italië, Portugal, Zuid-Korea, Duitsland, Japan, Letland, Litouwen, Malta, Noorwegen, Chili, Tsjechië, Cyprus, Georgië, IJsland, Israël, Polen, Slovenië, Zweden, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Uruguay. Landen met het minste vrijemarktkapitalisme in 2022 zijn Zimbabwe, Soedan, Cuba, Venezuela en Noord-Korea.

Voor- en nadelen van het vrije marktkapitalisme

Vrijemarktkapitalisme heeft duidelijke voor- en nadelen die van invloed zijn op de landen in het systeem. Waaronder:

VOORDELEN

#1. Efficiënte toewijzing van middelen

De vrije markt maakt het naast elkaar bestaan ​​van vraag, aanbod en prijzen mogelijk. Dit betekent dat wanneer de vraag daalt, producenten zich ervan bewust zijn dat ze zich moeten aanpassen om ofwel een nieuw product te lanceren of de prijzen te verlagen. Simpel gezegd, door lagere winsten te maken of geld te verliezen, moet het bedrijf zich aanpassen en voldoen aan de behoeften van de klant. Subsidies kunnen echter helpen voorkomen dat een dergelijk bedrijf failliet gaat, wat resulteert in een efficiëntere toewijzing van middelen. Dus in plaats van zich aan te passen aan de nieuwe consumententrends, blijft het zoals het is, goederen verkopen tegen een hogere prijs dan consumenten bereid zijn te betalen.

#2. Concurrentie

Bedrijven van over de hele wereld concurreren met binnenlandse bedrijven omdat geen enkele regel de vrije markt leidt. Daardoor ontstaat er concurrentie van internationale concurrenten. Tegelijkertijd maken minder regels het voor nieuwe bedrijven gemakkelijker om de markt te betreden en leggen ze ook druk op bestaande bedrijven.

#3. Economische groei en innovatie

Winstmotivatie drijft mensen en bedrijven om producten te creëren die consumenten willen in een vrije markt. Ze gaan failliet als ze geen producten ontwikkelen. Dit dwingt bedrijven om voortdurend te innoveren en de efficiëntie te verbeteren om een ​​product van hoge kwaliteit te produceren tegen lage kosten. Bedrijven die innoveren en producten ontwikkelen die consumenten willen, overleven echter in een vrije markt. Tegelijkertijd worden ze gestimuleerd om de productie-efficiëntie te verbeteren, omdat winst hun drijfveer is. Bovendien maken lage productiekosten economische middelen vrij voor gebruik elders in de economie, wat bijdraagt ​​aan een hogere groei.

#4. Meer opties

Vrije markten vergroten de concurrentie niet alleen in eigen land, maar ook internationaal. Hierdoor heeft de gemiddelde consument meer keuze. Er zijn duizenden consumenten met verschillende smaken en voorkeuren. Als er genoeg geld is, kunnen ze die opties wel aan.

#5. Gebrek aan bureaucratie

Een vrije markt ontbeert regulering en andere beperkingen die het moeilijk kunnen maken om een ​​bedrijf te starten en te runnen. Dit draagt ​​bij aan een toename van het aantal nieuwe bedrijven dat de markt betreedt, wat resulteert in een meer concurrerende omgeving. Tegelijkertijd wordt het voor bedrijven eenvoudiger om de voorkeuren van consumenten te formuleren

NADELEN

#1. Monopolies

Natuurlijke monopolies, zoals nutsvoorzieningen, rioleringsdiensten en spoorlijnen, vormen een grote uitdaging voor de vrije markten. De kosten van het betreden van dergelijke markten zijn onbetaalbaar. Een nutsbedrijf kan bijvoorbeeld een geheel nieuw leveringsnetwerk moeten bouwen om de huizen van klanten te bereiken, wat zowel duur als inefficiënt is. Als gevolg hiervan kan één bedrijf de markt domineren en prijzen aanrekenen die hoger zijn dan het markttarief.

#2. Gebrek aan openbare goederen

Publieke goederen, zoals gratis gezondheidszorg en onderwijs, bestaan ​​niet in een vrije markt; particuliere bedrijven bieden ze aan. De meeste mensen kunnen echter toegang krijgen tot dergelijke diensten omdat ze niet genoeg hebben om ze te betalen.

#3. Negatieve externe effecten

Bedrijven zijn vrij om negatieve externe effecten zoals vervuiling te produceren als er geen regels of beperkingen zijn. Als er geen wetten zijn om de lucht-, water- of afvalvervuiling van een bedrijf te beperken of te beperken, betaalt de samenleving als geheel de prijs.

#4. Race naar de bodem

De "race to the bottom" is een van de meest voorkomende nadelen van vrije markten. Met andere woorden, om de winst te maximaliseren, verminderen bedrijven de kwaliteit en snijden ze de veiligheidsdrempels in om zo winstgevend mogelijk te worden.

Conclusie

Landen met een vrijemarktkapitalisme hebben minimale en hoge belastingniveaus. Hoewel de meeste landen een gemengde economie gebruiken, betekent dit dat vrije markten niet volledig bestaan. Deze hebben soms invloed op de economie, bijvoorbeeld de VS, die in de huidige jaren de top van de vrijemarkteconomie was, is teruggevallen. Dominant in het socialisme in plaats van de kapitalistische vrije economie. Dit is het resultaat van de voor- en nadelen, maar het heeft het vrijemarktkapitalisme in de economie beïnvloed.

Veelgestelde vragen over het vrijemarktkapitalisme

Kun je een vrije markt hebben zonder kapitalisme?

Ja, zolang particulieren de productiefactoren beheersen, is elke economie kapitalistisch.

Wat is het verschil tussen vrijemarktkapitalisme en socialisme?

Het vrijemarktkapitalisme is een particuliere sector die de prijs, het inkomen, het vermogen en de distributie van goederen controleert. terwijl een socialistisch economisch systeem zich onderscheidt door meer overheidsinterventie om middelen op een meer egalitaire manier te herverdelen.

Kan een monopolie bestaan ​​in een vrije markt?

Er zou geen echte manier zijn om een ​​monopolie te vestigen in een vrijemarkteconomie. Wanneer er vrije concurrentie is, heeft geen enkele verkoper monopoliemacht over een specifieke industrie.

Kan er een vrije markt bestaan ​​in het socialisme?

Ja, een vrije markt kan bestaan ​​zonder kapitalisme. Het kan bestaan ​​onder het socialisme zolang er geen gedwongen (gedwongen) transacties of transactievoorwaarden zijn.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk