Gemeenschapsontwikkelingsproject: belang van gemeenschapsontwikkeling in Nigeria

gemeenschapsontwikkelingsproject
Afbeelding door Freepik

Gemeenschapsontwikkelingsprojecten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de opbouw van een lokale gemeenschap. Gemeenschapsontwikkelingsprojecten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals projecten die gericht zijn op het helpen van bepaalde sectoren van de gemeenschap, het verbeteren van de veiligheidsomstandigheden en het vergroten van sociale en culturele activiteiten in de hele regio. Stichtingen en lokale overheden kunnen hun dorpen en steden duurzaam helpen bloeien door specifieke gemeenschapsontwikkelingsprojecten te financieren.

Wat is een gemeenschapsontwikkelingsproject?

Een gemeenschapsontwikkelingsproject is een van de vele benaderingen om een ​​lokale gemeenschap te versterken. Gemeenschapsontwikkelingsprojecten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals projecten die gericht zijn op het ondersteunen van bepaalde delen van de gemeenschap, het verbeteren van de veiligheidsomstandigheden en het vergroten van de sociale en culturele belangen op een bepaalde locatie.

Gemeenschapsontwikkeling heeft tot doel individuen en groepen te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn om veranderingen in hun gemeenschap teweeg te brengen. Deze vaardigheden worden vaak ontwikkeld door de oprichting van sociale groepen die naar een soortgelijk doel streven. Als gemeenschapsontwikkelaar of -planner die een ondernemende benadering hanteert, moet u begrijpen hoe u met individuen kunt omgaan en hoe u gemeenschapsposities kunt beïnvloeden binnen het raamwerk van bredere sociale organisaties.

Hoe een gemeenschapsontwikkelingsproject te beoordelen

Wanneer u het potentieel van een ontwikkelingsproject beoordeelt om een ​​gemeenschap te helpen, moet u de werkelijke behoefte aan het werk dat u wilt uitvoeren analyseren. Met andere woorden, u moet proberen de behoefte te beoordelen die u wilt vervullen.

Voer een kwalitatief onderzoek uit naar de beschikbare gemeenschapsmiddelen. Waarschijnlijk wil je geen project starten dat het werk van een andere gemeenschapsgroep dupliceert. Als u bijvoorbeeld een woningbouwproject voor gezinnen met lage inkomens wilt bouwen, moet u nadenken over de beschikbaarheid van vergelijkbare woningopties in uw stad. Als u een tuin plant, houd dan ook rekening met de nabijheid van bestaande tuinen en met het algemene belang van de leden van de gemeenschap bij toegang tot een tuinplek.

Beoordeel vervolgens de haalbaarheid van uw gewenste resultaat. Denk aan de noodzakelijke financiële middelen, potentiële samenwerkingspartners en voortdurende operationele logistiek. Bepaal of u kunt vertrouwen op vrijwilligerswerk of dat u voldoende geld moet verzamelen om werknemers te betalen.

Een gemeenschapsontwikkelingsproject starten

Wanneer u specifieke manieren heeft ontdekt waarop ondervertegenwoordigde individuen in uw gemeenschap momenteel onderbediend worden, of een belangrijke behoefte in uw gemeenschap heeft ontdekt waarin helemaal niet wordt voorzien, moet u bondgenoten identificeren die u kunnen helpen uw doel te verwezenlijken. Overweeg om op zoek te gaan naar een non-profitorganisatie waarvan de doelstelling vergelijkbaar is met de doelstellingen van uw project. Als u uw inspanningen niet kunt combineren met een bestaande organisatie, kunt u ervoor kiezen om uw eigen organisatie op te richten.

Veel, maar niet alle, staten hebben banden met de Community Development Corporation. Hun instructies hebben grotendeels betrekking op het aanbieden en behouden van betaalbare huisvesting, maatregelen ter preventie van dakloosheid zoals Housing First, en de ontwikkeling van groene ruimte. Zoek uit of er in uw regio een gecertificeerde Community Development Corporation is die het soort werk doet dat u wilt opzetten.

Het is mogelijk om uw eigen CDC op te richten, maar u moet eerst een 501(c&(3) non-profitorganisatie oprichten. Nauw samenwerken met de afdeling gemeenschapsontwikkeling van een staat of stad en toegang krijgen tot federale financieringsbronnen met beperkte beschikbaarheid kan mogelijk zijn als u CDC heeft Houd er echter rekening mee dat de procedure voor het opzetten van een CDC sterk verschilt per rechtsgebied en tijdrovend kan zijn. Het starten van de procedure vroeg in de creatie van uw project kan echter later in de loop van de voortgang van uw project nuttig zijn.

Het kan nuttig zijn om te praten met mensen die op de betreffende afdeling van uw stad of gemeente werken. Zij kunnen u in de juiste richting sturen als het gaat om wie vergelijkbaar werk doet en welke hulp hun afdeling eventueel kan bieden.

Hoe u een gemeenschapsontwikkelingsproject start

Voor een gemeenschapsinitiatief zal financiering nodig zijn van stichtingen, individuele donateurs of overheidssubsidies. Federale, staats- en lokale subsidies zijn allemaal beschikbaar. Houd regelmatig nieuws over de beschikbaarheid van financiering in de gaten. NOFA's zijn verzoeken tot het indienen van voorstellen waarmee NGO's aanvragen kunnen indienen voor een bepaald bedrag en een gedetailleerde beschrijving van hoe zij dit willen besteden.

Mogelijk kunt u ook donaties in natura vinden, dit zijn niet-monetaire aanbiedingen. Sommige lokale bedrijven hebben mogelijk bedrijfsinitiatieven die donaties aan diensten distribueren. Houd er rekening mee dat, naast de federale non-profitstatus, het vragen om geschenken in uw land mogelijk een formeel certificaat van uitnodiging van de staat vereist.

Iedere soort sponsor waardeert het als een project samenwerkt met organisaties die in hetzelfde vakgebied werken maar andere dingen doen. Het ondertekenen van een Memorandum of Understanding om samen te werken met andere organisaties kan het aantal toepassingen aanzienlijk vergroten. Een huisvestingscomplex voor chronisch daklozen kan bijvoorbeeld overwegen om MOA's op te richten met nabijgelegen opvangcentra om huisvestingsadviezen te krijgen.

Financiers willen ook bewijs zien van steun van de gemeenschap voor een project. Een steunbrief van een buurtgroep voor een woningbouwproject kan een enorme hulp zijn om het project op gang te krijgen. Financiers zien naast hulp het liefst betrokkenheid. Plan hoe u vrijwilligers uit uw buurt gaat werven.

Ten slotte willen financiers weten dat u uw middelen maximaliseert. In feite vereisen een aantal RFP's van stichtingen en NOFA's van de overheid dat u meer dan 100% van het in uw voorstel gevraagde geld of goederen doneert.

Projectideeën voor gemeenschapsontwikkeling om te implementeren

Nu de pandemie van het coronavirus uit de crisismodus komt, is het tijd voor uw gemeenschapsgroepen om verder te gaan. Als de omstandigheden erom vragen, herstart dan de face-to-face bijeenkomsten, bij voorkeur buiten als dat mogelijk is. Zoomgesprekken zijn niet geschikt om nieuwe individuen of organisaties te ontmoeten, omdat er te veel verbale details verloren gaan, maar videoconferenties kunnen de interne planning versnellen wanneer deelnemers gewend zijn om samen te werken. Hier zijn enkele ideeën om u op weg te helpen.

Idee #1.

Start een boerenmarkt die minstens één keer per week plaatsvindt als het lokale product in het seizoen is. Het kan zijn dat u één keer per maand of vaker een wintermarkt heeft. Als dit in jouw gemeenschap overdreven en moe is, probeer dan een koksmarkt met vers brood, handgemaakte deegrollers, lokaal gemaakte keramische knoflookpotten en al het andere interessante en lokale dat je maar kunt vinden.

Idee #2.     

Bepaal wat uw stad, straat of buurt uniek maakt, en plan vervolgens hoe u zich straatbanners kunt veroorloven. Uw nutsbedrijf kan u advies geven over de optimale maat, vorm en soort, en ook helpen bij het ophangen ervan. Lokale grafische ontwerpers geven regelmatig een deel van hun ontwerpwerk. Om hun productie te ondersteunen, kun je een kleine subsidie ​​aanvragen of een crowdfundingcampagne lanceren.

Idee #3.     

Creëer een gereedschapsbibliotheek voor huiseigenaren die mogelijk niet over alle hulpmiddelen beschikken die nodig zijn om de gemiddelde woning in uw omgeving te onderhouden of te upgraden. Het zou op dezelfde manier moeten functioneren als een openbare bibliotheek, waarbij gebruikers zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap, al hun contactgegevens opgeven en vervolgens voor een bepaalde tijd hulpmiddelen lenen. Roep de hulp in van een non-profitorganisatie, gemeenschapsontwikkelingsbedrijf, overheidskantoor of gemeente om de gereedschapsbibliotheek te beheren.

Idee #4.     

Overweeg enkele goedkope waterelementen zoals bubblerfonteinen. Mogelijk kunt u een interessante verzameling lokale kiezelstenen of zelfs metaalwerk in het ontwerp opnemen. Een kunstenaar uit de middelbare school of een aspirant-kunstenaar uit de middelbare school kan je helpen met het ontwerp, dat niet perfect hoeft te zijn. In feite is de onregelmatigheid een voordeel van deze stijl fontein, die ook kosteneffectief is in gebruik.

Idee #5.     

Organiseer een loopaudit in samenwerking met de politie, groepen die kinderen en ouderen bedienen, en detailhandelsbedrijven die afhankelijk zijn van straatverkeer. Plan een route waarop de deelnemers kunnen praten over hindernissen bij het lopen, zoals te hard rijdende voertuigen, ontoereikende of ontbrekende trottoirs, een gebrek aan verkeerslichten en oversteekplaatsen, lastige roosters of duikers, een gevoel van veiligheid in de buurt, een gebrek aan schaduw en rustplaatsen, en sombere omgeving.

Idee #6.     

Maak een aantal visueel aantrekkelijke procesdiagrammen voor het handhaven van de code om het ‘wie’, ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘waarom’ van codehandhaving in uw gemeente te beschrijven. Probeer uw uitleggers bij elk huis te krijgen, door ze op te nemen in een gemeenschapsnieuwsbrief of door een flyer aan de deurknoppen te hangen. Als uw stad meewerkt, wilt u misschien wat statistieken geven over het aantal uitgegeven boetes voor verschillende soorten overtredingen en het aantal succesvolle opgeloste overtredingen van de code.

Idee #7.     

Organiseer een Renter's Eye View-tour voor stadsambtenaren en andere geïnteresseerden. Bezoek de huurappartementen en huizen, ondervraag de verhuurders over de huurmarkt en kom dan samen om te bespreken wat u hebt geleerd over hoe de meer vergankelijke, oudere of verarmde toekomstige bewoners uw gemeenschap waarnemen. Vervolgens kunnen de woonomstandigheden, de huurkosten en de betrokkenheid van huurders bij buurtvraagstukken in kaart worden gebracht.

Idee #8.     

Herformuleer uw moeilijkste kwestie als een campagne om de beste buurt of stad in een bepaalde kwaliteit te zijn. Schakel marketing- of zelfs echte reclame-experts in om u te helpen bepalen hoe u de campagne moet positioneren, maar vind ook de meest botte, doelgerichte experts op het gebied van stadsverbetering van lokale universiteiten, non-profitorganisaties, nabijgelegen planningsafdelingen of planningsadviesbureaus om u over te adviseren de oplossingen reëel maken in plaats van alleen maar waargenomen.

Idee #9.     

Experimenteer met het vormen of ontwikkelen van een coalitie om één aanhoudend probleem of probleem aan te pakken. Zelfs de meest welvarende gebieden worden geconfronteerd met minstens één uitdaging: te veel succes, waardoor mensen worden verdreven. Maak een plan voor zes maanden om mogelijke nieuwe partners te bereiken.

Idee #10.     

Vergroot uw sociale mediaprofiel door het aantal berichten of platforms dat u gebruikt te vergroten. Als bestuursleden van jouw buurtvereniging of bedrijfsorganisatie worden uitgedaagd om elke week met een nieuw concept, informatie of foto te komen, is dat niet zo moeilijk als je denkt. Na een paar weken of maanden kunnen bepaalde berichten worden gerecycled. Zoek dan eenvoudigweg een slimme adolescent, student of andere vrijwilliger om de berichten te maken. Maak een beleid waarin wordt uiteengezet wie publiceert, hoe berichten worden geaccepteerd en regels voor thema's, opvattingen of toon.

Idee #11.     

Als je een probleem hebt met een groot huis of een klein leegstaand gebouw, zoals een loge van een inmiddels ter ziele gegane broederlijke organisatie, onderzoek dan hoe het restaureren van die gebouwen ertoe kan leiden dat jouw buurt of stad een trouwbestemming of een andere speciale evenementenlocatie wordt.

Idee #12.     

Creëer of stimuleer de oprichting van minstens één coworking-ruimte in uw regio. Sommigen van jullie zullen een coffeeshop hebben die de facto als een coworking-ruimte fungeert, maar we durven te wedden dat er geen formeel netwerk bestaat tussen mensen die een specifieke coffeeshop bezoeken. Coworking is meer dan alleen een ruimte om buitenshuis of op een formeel kantoor te werken; het omvat ook het delen van faciliteiten en, in de meeste gevallen, van ideeën en diensten. Dergelijke locaties trekken gemeenschapsgerichte ondernemers aan, die uiteindelijk succesvoller zijn in het bedrijfsleven.

Idee #13.     

Creëer een middel om de grenzen van uw buurt of wijk te markeren, of om langs andere randen zoals beken, rivieren of wegen de toegang tot uw gebied te verkondigen.

Idee #14.  

Experimenteer met verschillende parkeerkostenstructuren om te zien wat er gebeurt. Kunt u het zich veroorloven om die parkeermeters buiten gebruik te stellen en gratis parkeren toe te staan ​​als lokale bedrijven hun werknemers bijvoorbeeld streng verbieden om op straat te parkeren? Als u betaalde parkeerplaatsen of garages heeft, leidt het verlagen van de kosten dan tot meer steun voor lokale bedrijven, of maakt het een verschil? Als parkeren schaars is, helpt het verhogen van de prijs dan om de beschikbaarheid van parkeerruimte te vergroten, en zo ja, welke invloed heeft deze aanpassing op de consumentensteun voor uw lokale bedrijven?

Idee #15.  

Als jouw buurt ook maar één koffiebar, volksmuzieklocatie, bar waar af en toe livemuziek is, of nachtclub heeft, kijk dan of je een open mic-avond kunt organiseren die andere bedrijven in jouw buurt zullen promoten. Vaker wel dan niet zal de bedrijfseigenaar openstaan ​​voor dit voorstel, omdat het nieuwe consumenten zal aantrekken en de routine voldoende zal veranderen zodat vaste klanten vaker terugkomen. We raden u aan het vier weken achter elkaar te testen om te beoordelen of het een gunstige impact heeft op andere bedrijven en of het voor opwinding in uw stad zorgt. Controleer of het van week tot week groeit. Als dit niet het geval is, gaat u verder met de volgende suggestie.

Idee #16.  

Zorg voor een leegstaande vastgoedinspanning als u in een gebied woont waar er meer leegstaande woon- of bedrijfsruimten zijn dan u denkt dat nodig is om nieuwkomers een gezond aanbod aan opties te bieden. Organiseer koffies of rondleidingen voor makelaars en sleutelfiguren uit de samenleving om de kansen van uw vacature onder de aandacht te brengen. Hang opvallende posters en displays op in verlaten bedrijven en zorg ervoor dat leegstaande woningen goed worden onderhouden en wat kleur krijgen van goedkope bloeiende planten. Betrek lokale bankiers erbij als financiering een probleem is. Als uw probleem chronisch en op grote schaal is, zou uw eerste agendapunt kunnen zijn dat u probeert een lege eigendomsregistratiewet goed te keuren.

Idee #17.  

Concentreer u op het vinden van een strategie om zomerwerkgelegenheid te bieden aan lokale jongeren. Uw provinciale of deelstaatregering kan mogelijk helpen met de uitgaven. Wij stellen een continuüm voor voor zomerbanen, beginnend met een laag aantal dagelijkse of wekelijkse uren voor de jongste personen die volgens de wetten van uw land mogen werken, en geleidelijk het aantal toegestane uren en het uurloon verhogen naarmate de jeugdleeftijd toeneemt. Als deze banen een startpunt kunnen zijn voor een carrière bij lokale bedrijven, des te beter.

Projectplan voor gemeenschapsontwikkeling

Een gemeenschapsontwikkelingsproject dat een ondernemende aanpak hanteert, kan sociaal-economische voordelen voor een gemeenschap opleveren door banen te scheppen, de toegang tot goederen en diensten uit te breiden en inkomsten voor de bewoners te genereren. U kunt een projectplan schrijven door deze stappen te volgen:

#1. Identificeer de behoeften van de gemeenschap

Begin met het uitvoeren van een behoefteanalyse om inzicht te krijgen in de moeilijkheden en het potentieel van de gemeenschap. Hierbij kunt u denken aan interviews met leden van de gemeenschap, focusgroepen of enquêtes.

#2. Geef een overzicht van de doelstellingen en doelstellingen van het project

Zodra u een goede kennis heeft van de behoeften van de gemeenschap, kunt u de doelstellingen van het project schetsen. Dit moeten SMART-doelstellingen zijn: specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.

#3. Maak een businessplan

Een businessplan is een gedetailleerd document dat het bedrijfsconcept, marktonderzoek, financiële voorspellingen, marketing- en verkoopstrategie, enzovoort schetst. Grondig marktonderzoek is essentieel om de potentiële vraag naar uw product of dienst te begrijpen en potentiële concurrenten te identificeren.

#4. Identificeer middelen en partners

Bepaal de middelen en partners die nodig zijn om het project uit te voeren, zoals geldbronnen, vrijwilligers en lokale organisaties.

#5. Maak een begroting

Maak een budget waarin de projectkosten worden gespecificeerd, inclusief opstartkosten, operationele kosten en voorspelde inkomsten.

#6. Maak een tijdlijn

Maak een tijdlijn waarin de essentiële activiteiten en mijlpalen van het project worden beschreven. Dit zal je helpen om op koers te blijven en de opdracht op tijd af te ronden.

Deel het plan met de gemeenschap en andere belanghebbenden om input en steun te verzamelen. Presentaties, vergaderingen en openbare forums kunnen allemaal onder deze categorie vallen.

Door deze stappen te volgen, kunt u een strategie creëren voor een gemeenschapsontwikkelingsproject dat een ondernemersbenadering hanteert en sociaal-economische voordelen voor de gemeenschap kan opleveren. 

Wat maakt een goed gemeenschapsontwikkelingsproject?

Zorg ervoor dat het initiatief gebaseerd is op de waarden, overtuigingen en idealen van de gemeenschap. Betrek de gemeenschap zodat zij zich gesterkt voelen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het project. Dit zal tijd vergen voor de gemeenschap en andere belanghebbenden. Iedereen is zich hiervan vanaf het begin bewust.

Wat zijn de rollen van een gemeenschapsontwikkelingsproject?

Professionals op het gebied van gemeenschapsontwikkeling werken met individuen, gezinnen en hele gemeenschappen om sociale veranderingen teweeg te brengen en de kwaliteit van leven in hun gemeenschap te verbeteren. Ze dienen als schakel tussen gemeenschappen en een verscheidenheid aan andere lokale overheden en vrijwilligersorganisaties, zoals politieagenten, maatschappelijk werkers en leraren.

  1. Wat is gemeenschapsdienst? Belang van taakstraf in Nigeria
  2. COMMUNAUTAIRE RELATIES: voordelen, typen en volledige functiebeschrijving
  3. Belangrijkste redenen en manieren om kleine bedrijven te ondersteunen
  4. Beste platform om een ​​online community op te bouwen

Referenties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk