WAT IS EEN KERNCOMPETENTIE? Voorbeelden en alles wat u moet weten

KERN COMPETENTIE
Inhoudsopgave Verbergen
 1. Wat is kerncompetentie?
 2. Kerncompetenties voor effectief leiderschap
  1. #1. Kritisch denken en probleemoplossend vermogen
  2. #2. Informatievaardigheden
  3. #3. Mediageletterdheid
  4. #4. Levens- en loopbaanvaardigheden
  5. #5. Strategisch denken:
  6. #6. resultaten oriëntatie
  7. #7. Leiderschap
  8. #8. Samenwerking en teamwerk
  9. #9. Beheer van mensen
  10. #10. Communicatie
  11. #11. Innovatie en creativiteit
  12. #12. Klantgerichtheid
  13. #13. Toewijding aan continu leren
  14. #14. Technologisch bewustzijn
  15. #15. Plannen en organiseren
  16. #16. Mobilisatie van middelen:
 3. Belangrijkste aspecten van kerncompetentie
  1. #1. Strategisch belang
  2. #2. Uniek en onderscheidend
  3. #3. Waardecreatie
  4. #4. Cross-functionele integratie
  5. #5. Focus op de lange termijn
  6. #6. Concurrentie voordeel
 4. Voorbeelden van kerncompetenties
 5. Zakelijke kerncompetentie
 6. Kenmerken van een zakelijke kerncompetentie
  1. #1. Uniek
  2. #2. Waardegenererend
  3. #3. Moeilijk te repliceren
  4. #4. Cross-functioneel
  5. #5. Strategische afstemming
  6. #6. Continue verbetering
 7. Kerncompetentie Maatschappelijk Werk
 8. Gemeenschappelijke aandachtsgebieden van de kerncompetentie van sociaal werk
  1. #1. Ethisch bewustzijn en professioneel gedrag
  2. #2. Diversiteit en culturele competentie
  3. #3. Menselijk gedrag en de sociale omgeving
  4. #4. Beoordeling en interventie
  5. #5. Communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
  6. #6. Belangenbehartiging en sociale rechtvaardigheid
  7. #7. Onderzoek en Evaluatie
  8. #8. Professionele ontwikkeling en zelfreflectie
 9. Wat is een voorbeeld van kerncompetentie?
 10. Wat zijn de 12 kerncompetenties?
 11. Wat is kerncompetentie in CV?
 12. Wat zijn de 3 belangrijkste kerncompetenties?
 13. Conclusie
  1. Gerelateerde artikelen
  2. Referenties

Door zich te concentreren op kerncompetenties kunnen organisaties hun toewijzing van middelen optimaliseren en prioriteit geven aan activiteiten die aansluiten bij hun sterke punten. Omdat de combinatie van unieke vaardigheden, kennis, technologieën en capaciteiten is wat een organisatie of individu moet bezitten om uit te blinken. Dit artikel bevat alles wat u moet weten over wat een kerncompetentie is met gegeven voorbeelden, de strategische benadering die hen in staat stelt zich te onderscheiden in de markt, superieure waarde te leveren aan klanten en groei en winstgevendheid op de lange termijn te realiseren.

Wat is kerncompetentie?

Een kerncompetentie verwijst naar een specifiek gebied van expertise of bekwaamheid dat een organisatie onderscheidt van haar concurrenten en bijdraagt ​​aan haar algehele succes. Het vertegenwoordigt de collectieve sterke punten, kennis en vaardigheden die een organisatie bezit, waardoor het bepaalde activiteiten op een hoger niveau kan uitvoeren dan zijn rivalen. Kerncompetenties zijn uniek en moeilijk te repliceren, waardoor ze een bron van concurrentievoordeel zijn. Ze bieden een basis voor de strategische positionering, productontwikkeling en marktdifferentiatie van een organisatie. Door zich te concentreren op hun kerncompetenties, kunnen organisaties hun activiteiten stroomlijnen, middelen effectief toewijzen en waarde leveren aan klanten.

Voorbeelden van kerncompetenties zijn geavanceerde technologische mogelijkheden, uitzonderlijke klantenservice, innovatief productontwerp, efficiënt beheer van de toeleveringsketen, sterke merkherkenning of diepgaande branchekennis. Deze competenties worden doorgaans in de loop van de tijd ontwikkeld en gevoed door continu leren, investeren en ervaring. Het identificeren en benutten van kerncompetenties is essentieel voor organisaties die streven naar duurzame groei en concurrentiesucces. Het vereist een goed begrip van de sterke punten van de organisatie, de behoeften van de doelmarkt en het concurrentielandschap. Door hun strategieën en activiteiten af ​​te stemmen op hun kerncompetenties, kunnen organisaties een unieke waardepropositie creëren en zichzelf positioneren als marktleiders.

Kerncompetenties voor effectief leiderschap

Er is de lijst met kerncompetenties volgens het UNDP-raamwerk:

#1. Kritisch denken en probleemoplossend vermogen

Het vermogen om informatie te analyseren, kritisch te denken en complexe problemen op te lossen door redenering, creativiteit en besluitvormingsvaardigheden te gebruiken.

#2. Informatievaardigheden

Het vermogen om informatie uit verschillende bronnen, waaronder digitale en mediabronnen, te lokaliseren, te evalueren en effectief te gebruiken. 

#3. Mediageletterdheid

Het vermogen om mediaboodschappen kritisch te analyseren en te evalueren, inclusief het begrijpen van mediabias, het interpreteren van media-inhoud en het effectief gebruiken van media voor communicatie en leren.

#4. Levens- en loopbaanvaardigheden

Deze omvatten een reeks competenties die nodig zijn voor succes in het leven en toekomstige carrières. 

#5. Strategisch denken:

Het vermogen om complexe problemen te analyseren, strategische opties te identificeren en innovatieve strategieën te ontwikkelen om organisatiedoelen te bereiken.

#6. resultaten oriëntatie

De focus ligt op het behalen van kwaliteitsresultaten, het stellen van hoge prestatienormen en het nemen van verantwoordelijkheid voor taken en verantwoordelijkheden.

#7. Leiderschap

Het vermogen om anderen te inspireren en te motiveren, begeleiding en richting te geven en een positieve werkomgeving te bevorderen.

#8. Samenwerking en teamwerk

Het vermogen om effectief met anderen samen te werken, samenwerkingsrelaties op te bouwen en te onderhouden en bij te dragen aan een harmonieuze teamomgeving.

#9. Beheer van mensen

Het vermogen om mensen te managen en te ontwikkelen, begeleiding, feedback en ondersteuning te bieden om hun potentieel te maximaliseren en de prestaties te verbeteren.

#10. Communicatie

Het vermogen om informatie en ideeën effectief over te brengen via verschillende kanalen en aan verschillende doelgroepen, waardoor open en transparante communicatie wordt bevorderd.

#11. Innovatie en creativiteit

Het vermogen om creatief te denken, nieuwe ideeën te genereren en innovatieve benaderingen toe te passen bij het oplossen van problemen en organisatieontwikkeling.

#12. Klantgerichtheid

De focus ligt op het begrijpen van en voldoen aan de behoeften van klanten en belanghebbenden, het leveren van hoogwaardige diensten en het opbouwen van sterke relaties.

#13. Toewijding aan continu leren

De toewijding om iemands vaardigheden en kennis voortdurend te verbeteren, feedback te zoeken en te leren uit ervaring, en een leercultuur te bevorderen.

#14. Technologisch bewustzijn

Het bewustzijn en begrip van de huidige technologische trends, hun potentiële toepassingen en het vermogen om technologie te gebruiken om werkprocessen en resultaten te verbeteren.

#15. Plannen en organiseren

Het vermogen om duidelijke doelen te stellen, taken te prioriteren, middelen effectief toe te wijzen en tijd efficiënt te beheren om doelen te bereiken.

#16. Mobilisatie van middelen:

Het vermogen om middelen, zowel financiële als niet-financiële, te identificeren en veilig te stellen om de doelen en initiatieven van de organisatie te ondersteunen.

Belangrijkste aspecten van kerncompetentie

#1. Strategisch belang

Kerncompetenties zijn strategisch belangrijk voor een bedrijf. Ze sluiten aan bij de algemene bedrijfsstrategie en dragen bij aan het concurrentievoordeel op de markt.

#2. Uniek en onderscheidend

Kerncompetenties zijn kenmerkend voor een bepaald bedrijf. Ze worden niet gemakkelijk gerepliceerd of geïmiteerd door concurrenten, wat een bron van duurzaam voordeel oplevert.

#3. Waardecreatie

Kerncompetenties stellen een bedrijf in staat waarde te creëren voor klanten door producten of diensten te leveren die beter aan hun behoeften voldoen dan alternatieven op de markt. 

#4. Cross-functionele integratie

Bij kerncompetenties gaat het vaak om de integratie van verschillende functies en afdelingen binnen een bedrijf. 

#5. Focus op de lange termijn

Kerncompetenties zijn niet gemakkelijk te ontwikkelen of te veranderen. Ze worden in de loop van de tijd opgebouwd door voortdurend te investeren, te leren en te verbeteren. 

#6. Concurrentie voordeel

Kerncompetenties bieden een concurrentievoordeel door een bedrijf in staat te stellen beter te presteren dan concurrenten in de markt. 

Voorbeelden van kerncompetenties

Hier zijn enkele voorbeelden van kerncompetenties:

 • Een softwareontwikkelingsbedrijf dat uitblinkt in programmeertalen, algoritmen en softwarearchitectuur, waardoor ze hoogwaardige en innovatieve softwareoplossingen kunnen leveren.
 •  Een retailbedrijf dat zich richt op het bieden van uitzonderlijke klantenservice, het opleiden van zijn werknemers om uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, probleemoplossend vermogen en een diep begrip van de behoeften van de klant te hebben.
 •  Een farmaceutisch bedrijf dat bekend staat om zijn sterke onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten, waardoor het nieuwe geneesmiddelen kan ontwikkelen, klinische proeven kan uitvoeren en innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg op de markt kan brengen.
 • Een logistiek bedrijf dat efficiënte beheersystemen voor de toeleveringsketen heeft opgezet, waardoor ze activiteiten kunnen stroomlijnen, voorraad kunnen optimaliseren en producten op een tijdige en kosteneffectieve manier aan klanten kunnen leveren.
 • Een bedrijf in consumptiegoederen dat uitblinkt in merkopbouw, marketingstrategie en productpositionering, het creëren van sterke merkherkenning, klantloyaliteit en effectieve marketingcampagnes.

Zakelijke kerncompetentie

Zakelijke kerncompetentie verwijst naar de unieke capaciteiten, kennis, vaardigheden en middelen waarover een bedrijf beschikt en die het een concurrentievoordeel geven ten opzichte van zijn concurrenten. Een zakelijke kerncompetentie verwijst naar een unieke kracht of voordeel dat een bedrijf onderscheidt van zijn concurrenten en het in staat stelt waarde te leveren aan klanten. Het vertegenwoordigt een combinatie van kennis, vaardigheden, technologieën en processen die een bedrijf bezit en gebruikt om een ​​concurrentievoordeel op de markt te behalen.

Kenmerken van een zakelijke kerncompetentie

#1. Uniek

Een kerncompetentie is iets dat een bedrijf onderscheidt van zijn concurrenten. Het is een gespecialiseerde vaardigheid of expertise die niet gemakkelijk kan worden gerepliceerd of geïmiteerd.

#2. Waardegenererend

Kerncompetenties stellen een bedrijf in staat waarde te creëren voor klanten door producten of diensten te leveren die beter aan hun behoeften voldoen dan alternatieven op de markt. 

#3. Moeilijk te repliceren

Kerncompetenties worden in de loop van de tijd opgebouwd door investeringen in middelen, capaciteiten en kennis. Ze worden niet gemakkelijk gekopieerd of overgenomen door concurrenten, wat een duurzaam voordeel oplevert.

#4. Cross-functioneel

Kerncompetenties omvatten vaak een combinatie van vaardigheden en expertise uit verschillende delen van het bedrijf. 

#5. Strategische afstemming

Kerncompetenties moeten aansluiten bij de algemene strategische doelen en visie van een bedrijf. Ze moeten de concurrentiestrategie van het bedrijf ondersteunen en helpen om het op de markt te onderscheiden.

#6. Continue verbetering

Kerncompetenties zijn niet statisch. Ze vereisen voortdurende investeringen, ontwikkeling en verbetering om relevant en concurrerend te blijven. 

Kerncompetentie Maatschappelijk Werk

De kerncompetenties van sociaal werk zijn specifieke kennis, vaardigheden en waarden die essentieel zijn voor maatschappelijk werkers om effectief in te spelen op de behoeften van individuen, gezinnen, groepen en gemeenschappen. Deze competenties begeleiden maatschappelijk werkers in hun praktijk en helpen hen kwaliteitsvolle diensten te verlenen en sociale verandering te bevorderen. Terwijl er verschillende modellen en kaders zijn voor competenties op het gebied van sociaal werk. 

Gemeenschappelijke aandachtsgebieden van de kerncompetentie van sociaal werk

#1. Ethisch bewustzijn en professioneel gedrag

Van maatschappelijk werkers wordt verwacht dat zij zich houden aan een ethische code die integriteit, vertrouwelijkheid en culturele competentie bevordert. En ook respect voor de zelfbeschikking van de cliënt.

#2. Diversiteit en culturele competentie

Maatschappelijk werkers moeten de diversiteit van individuen en gemeenschappen die zij dienen begrijpen en waarderen. Waaronder verschillende culturele, raciale, etnische en sociaaleconomische achtergronden.

#3. Menselijk gedrag en de sociale omgeving

Maatschappelijk werkers moeten een goed begrip hebben van menselijke ontwikkeling, psychologie en de impact van sociale systemen op individuen en gemeenschappen. 

#4. Beoordeling en interventie

Maatschappelijk werkers moeten bekwaam zijn in het uitvoeren van uitgebreide beoordelingen van de sterke punten, behoeften en uitdagingen van de cliënt.

#5. Communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden

Maatschappelijk werkers moeten in staat zijn een goede verstandhouding op te bouwen, actief te luisteren en empathisch te communiceren met cliënten, families en andere professionals. 

#6. Belangenbehartiging en sociale rechtvaardigheid

Maatschappelijk werkers spelen een cruciale rol bij het pleiten voor sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en eerlijke toegang tot middelen en kansen. 

#7. Onderzoek en Evaluatie

Maatschappelijk werkers moeten het belang van evidence-based werken begrijpen en onderzoeksresultaten kritisch kunnen analyseren.

#8. Professionele ontwikkeling en zelfreflectie

Van maatschappelijk werkers wordt verwacht dat zij zich voortdurend bijscholen om hun kennis en vaardigheden te verbeteren.

Wat is een voorbeeld van kerncompetentie?

Een ingenieursbureau dat uitblinkt in projectmanagementmethodologieën, toewijzing van middelen en coördinatie, waardoor ze complexe projecten op tijd, binnen budget en met hoogwaardige resultaten kunnen opleveren.

Wat zijn de 12 kerncompetenties?

Deze 12 kerncompetenties weerspiegelen een scala aan vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn voor effectief leiderschap, management en professionele prestaties in verschillende organisatorische omgevingen. Hier zijn de 12 kerncompetenties volgens het UNDP-raamwerk:

 • Strategisch denken
 • resultaten oriëntatie
 • Leadership
 • Samenwerking en teamwork
 • People Management
 • Communicatie
 • Innovatie en creativiteit
 • Klantgerichtheid
 • Toewijding aan continu leren
 • Technologisch bewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Mobilisatie van middelen

Andere kerncompetenties zijn

 • Kritisch denken en probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit en innovatie
 • Informatie geletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Levens- en loopbaanvaardigheden

Wat is kerncompetentie in CV?

Kerncompetentie in een cv (of cv) verwijst naar een gedeelte waarin de sollicitant zijn belangrijkste vaardigheden en kwalificaties opsomt. Deze competenties zijn doorgaans afgestemd op de specifieke functie of branche waarop de sollicitant zich richt en zijn bedoeld om de unieke vaardigheden te benadrukken die de sollicitant tot een sterke kandidaat voor de functie maken. Kerncompetenties kunnen technische vaardigheden, branchespecifieke kennis en zachte vaardigheden zoals communicatie, teamwerk, probleemoplossing en leiderschapskwaliteiten omvatten. Het is belangrijk om kerncompetenties te kiezen die aansluiten bij de functieomschrijving en relevant zijn voor de functie. Dit kan werkgevers helpen om snel de sterke punten van de kandidaat te identificeren en deze te matchen met de behoeften van het bedrijf.

Wat zijn de 3 belangrijkste kerncompetenties?

De drie belangrijkste kerncompetenties zijn:

 • Technische of productievaardigheden: Dit zijn de specifieke vaardigheden en expertise met betrekking tot het productieproces of technische aspecten van een bedrijf.
 • Management- of administratieve vaardigheden: deze competenties omvatten het vermogen om middelen te beheren, activiteiten te coördineren en strategische beslissingen te nemen binnen een organisatie. 
 • Innovatie of intellectueel eigendom: Deze competentie verwijst naar het vermogen om te innoveren, nieuwe kennis te creëren en intellectueel eigendom te ontwikkelen. 

Conclusie

Organisaties identificeren hun kerncompetenties vaak op basis van verschillende factoren, zoals klantbehoeften, branchetrends en de unieke middelen en capaciteiten waarover ze beschikken. Deze competenties kunnen specifiek zijn voor een bepaalde functie of zich uitstrekken over meerdere gebieden van het bedrijf. Ze zijn niet statisch en kunnen evolueren naarmate de organisatie zich aanpast aan veranderende marktomstandigheden en eisen van klanten. Deze competenties staan ​​centraal in de algemene strategie van de organisatie en spelen een cruciale rol in het succes en het vermogen om beter te presteren dan concurrenten op de markt. Kerncompetenties zijn niet beperkt tot een enkele vaardigheid of expertise, maar omvatten een breder scala aan capaciteiten die diep verankerd zijn in de organisatie. Ze worden in de loop van de tijd opgebouwd door continu te leren, ervaring op te doen en te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Als gevolg hiervan zijn kerncompetenties voor concurrenten moeilijk te imiteren of te repliceren, wat een duurzaam concurrentievoordeel oplevert. Het is essentieel om kerncompetenties regelmatig opnieuw te beoordelen en bij te werken om relevant te blijven in een dynamische zakelijke omgeving. Nieuwe technologieën, marktverstoringen en evoluerende klantvoorkeuren kunnen van organisaties eisen dat ze nieuwe competenties ontwikkelen of bestaande competenties verbeteren om concurrerend te blijven.

Referenties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk