Levensverzekering Begunstigde Echtgenoot of kind: alles wat u nodig heeft

begunstigde van de levensverzekering, echtgeno(o)t(e) of kind
Foto door Amina Filkins
Inhoudsopgave Verbergen
 1. Wie is een begunstigde van een levensverzekering?
 2. Wie komt in aanmerking om begunstigde van een levensverzekering te zijn?
 3. Waarom uw echtgenoot of kind benoemen als begunstigde van uw levensverzekering?
 4. Wat zijn de nadelen van het benoemen van uw echtgenoot of kind als begunstigde van uw levensverzekering?
 5. Richtlijnen voor de selectie van begunstigden
  1. #1. U heeft de mogelijkheid om te weigeren de begunstigden te noemen
  2. #2. Er kunnen meerdere begunstigden zijn
  3. #3. In sommige staten moet u uw echtgenoot als begunstigde benoemen
  4. #4. Minderjarigen komen in aanmerking voor uitkeringen
  5. #5. Goede doelen en organisaties kunnen begunstigden zijn
  6. #6. Huisdieren kunnen geen begunstigden zijn
  7. #7. U moet toestemming hebben
  8. #8. Begunstigdenlijsten moeten handmatig worden bijgewerkt
  9. #9. Bepaalde aanduidingen van begunstigden zijn onomkeerbaar
 6. Soorten begunstigden
  1. A. Primaire begunstigde
 7. B. Secundaire of tijdelijke begunstigde
 8. Regels voor uitbetalingen van overlijdensuitkeringen
  1. #1. Om een ​​uitkering bij overlijden te ontvangen, moeten begunstigden een claim indienen
  2. #2. De primaire begunstigde is de eerste persoon (of personen als er meerdere primaire begunstigden zijn) die de uitkering bij overlijden ontvangt
  3. #3. Het geld wordt verdeeld onder de voorwaardelijk begunstigde als de primaire begunstigde overlijdt
  4. #4. U kunt bepalen hoe de fondsen worden verdeeld
  5. #5. Minderjarigen komen niet in aanmerking voor een uitkering bij overlijden
 9. Hoe uitbetalingen worden verdeeld onder de begunstigden
  1. #1. Per hoofd
  2. #2. Per Strepen
  3. #3. Bijzonder percentage
 10. Waarom moet ik een begunstigde aanwijzen?
 11. Wat als ik geen begunstigde aanwijs?
 12. Is het mogelijk om de begunstigden te wijzigen?
 13. Wanneer moet u uw begunstigden bijwerken?
 14. Speciale omstandigheden voor wijzigingen in begunstigden
 15. Is het mogelijk dat de verkeerde persoon uw voordelen ontvangt?
 16. Wie komt in aanmerking om begunstigde van een levensverzekering te zijn?
 17. 8 tips voor het selecteren van een begunstigde van een levensverzekering
  1. #1. Kies de persoon die het meest afhankelijk is van uw inkomen
  2. #2. Begunstigde leeftijd
  3. #3. Bepaal hoe het zal worden gedistribueerd
  4. #4. Informeer uw begunstigde dat hij/zij is gekozen
  5. #5. Kies een back-up
  6. #6. Pas de begunstigden aan naarmate uw leven verandert
  7. #7. Gebruik van nauwkeurige bewoordingen
  8. #8. Stem uw testament af op de begunstigde van uw levensverzekering
 18. Wat gebeurt er als er geen begunstigde op de levensverzekeringspolis staat?
 19. Hoe u de begunstigde van een levensverzekeringspolis kunt wijzigen
 20. Conclusie
 21. Begunstigde echtgenoot of kind van levensverzekering: gerelateerde artikelen
 22. Begunstigde echtgenoot of kind van levensverzekering: referenties

Een levensverzekering is een financieel product dat uw dierbaren een uitkering bij overlijden verstrekt als u overlijdt. Wanneer u een levensverzekering afsluit, kiest u een begunstigde of begunstigden die de uitkering bij overlijden ontvangen. Uw begunstigde kan elke persoon of entiteit zijn die u kiest, zoals een echtgenoot, kind, trust of liefdadigheidsinstelling.

Het is een veel voorkomende keuze om uw echtgeno(o)t(e) of uw kind te benoemen als begunstigde van uw levensverzekering. Het zijn tenslotte de mensen van wie je het meest houdt en waar je het meest om geeft. Het is echter essentieel om uw opties zorgvuldig te overwegen voordat u een beslissing neemt.

In dit artikel wordt alles besproken wat u moet weten over het kiezen van een begunstigde voor uw levensverzekering, vooral als het gaat om de keuze tussen een kind en een echtgenoot.

Wie is een begunstigde van een levensverzekering?

Als u overlijdt terwijl uw levensverzekeringspolis nog actief is, is uw begunstigde iedereen die de uitkering bij overlijden ontvangt. Als gevolg hiervan is het selecteren van een begunstigde een belangrijke stap bij het afsluiten van een levensverzekeringspolis. Het is immers waarschijnlijk dat uw begunstigde in de eerste plaats de reden is dat u een levensverzekering heeft.

Het kan echter ingewikkelder zijn om te beslissen wie de uitbetaling ontvangt dan u denkt: staatswetten en beleidsregels kunnen uw mogelijkheden beïnvloeden of zelfs beperken.

Wie komt in aanmerking om begunstigde van een levensverzekering te zijn?

Een begunstigde van een levensverzekering kan bijna iedereen zijn, inclusief individuen, organisaties en trusts. Hier zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende begunstigden van levensverzekeringen:

 • Een persoon, zoals uw partner.
 • Meerdere mensen, zoals uw kinderen.
 • Een vertrouwen.
 • Uw landgoed.
 • Een non-profit organisatie.
 • Een rechtspersoon, zoals uw bedrijf.

Sommige verzekeraars beperken het aantal begunstigden dat u kunt benoemen. Wees selectief bij het samenstellen van uw lijst als uw polis een limiet heeft.

Waarom uw echtgenoot of kind benoemen als begunstigde van uw levensverzekering?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om hun echtgeno(o)t(e) of kind als begunstigde van hun levensverzekering te benoemen:

 • Liefde en zorg: De meeste mensen houden meer van hun echtgenoten en kinderen en geven meer om hen dan wie dan ook ter wereld. Door hen aan te wijzen als begunstigden van hun levensverzekering, kunnen zij hen financiële steun verlenen in geval van overlijden.
 • Financiële stabiliteit: Een overlijdensuitkering uit een levensverzekering kan uw echtgeno(o)t(e) of kind helpen hun financiële stabiliteit te behouden als u overlijdt. Dit kan vooral belangrijk zijn als ze afhankelijk zijn van uw inkomen om de huishoudelijke uitgaven te dekken of als ze schulden hebben die moeten worden terugbetaald.
 • Gemoedsrust: De wetenschap dat uw partner of kind financieel veilig zal zijn als u overlijdt, kan u gemoedsrust geven. Het kan u ook in staat stellen zich te concentreren op uw leven, zonder u zorgen te hoeven maken over wat er met uw dierbaren zal gebeuren als u overlijdt.

Wat zijn de nadelen van het benoemen van uw echtgenoot of kind als begunstigde van uw levensverzekering?

Er zijn een paar nadelen verbonden aan het benoemen van uw echtgeno(o)t(e) of kind als begunstigde van uw levensverzekering:

 • Scheiden. Als u van uw echtgeno(o)t(e) scheidt, heeft deze mogelijk nog steeds recht op de uitkering bij overlijden van uw levensverzekeringspolis, afhankelijk van de voorwaarden van uw echtscheidingsvonnis.
 • Hertrouwen. Als u hertrouwt, heeft uw nieuwe echtgeno(o)t(e) mogelijk geen recht op de uitkering bij overlijden van uw levensverzekeringspolis, tenzij u hem of haar specifiek als begunstigde aanwijst.
 • Minderjarige kinderen. Als u uw minderjarige kinderen als begunstigden van uw levensverzekeringspolis aanwijst, moet er een voogd worden aangesteld om namens hen de uitkering bij overlijden te beheren. Dit kan een complex en tijdrovend proces zijn.

Richtlijnen voor de selectie van begunstigden

Wanneer u een levensverzekering afsluit, kunt u een begunstigde of meerdere begunstigden benoemen. Als u geen begunstigde opgeeft, wordt de uitkering bij overlijden verdeeld over uw nalatenschap. Dit kan het moeilijker maken voor dierbaren die financieel afhankelijk van u zijn om na uw overlijden toegang te krijgen tot deze fondsen. Uitbetalingen voor polissen zonder begunstigden worden vaak uitgesteld omdat een rechtbank voor erfrecht moet bepalen waar het geld naartoe moet gaan.

De meeste mensen noemen hun partner, partner, kinderen of ouders als begunstigden, maar er is geen regel die zegt wie uw begunstigde kan zijn. Je kunt een broer of zus, een goede vriend of zelfs iemand kiezen die je vertrouwt. Wanneer u beslist over de begunstigden van uw levensverzekering, moet u overwegen waar de fondsen de meeste impact zouden hebben in het geval van uw overlijden.

Het is van cruciaal belang om te onthouden dat uw levensverzekeringspolis verschilt van uw testament of andere aspecten van uw nalatenschap; Ook als u een testament heeft, moet u een begunstigde voor uw levensverzekering aanduiden.

#1. U heeft de mogelijkheid om te weigeren de begunstigden te noemen

Het is niet verplicht een begunstigde te benoemen. Als er geen begunstigde is op uw levensverzekeringspolis, zal de rechtbank de opbrengst verdelen als onderdeel van uw nalatenschap. We raden deze optie echter niet aan, omdat dit het voor uw dierbaren en gezinsleden moeilijker maakt om toegang te krijgen tot de benodigde fondsen.

#2. Er kunnen meerdere begunstigden zijn

U kunt meer dan één primaire of voorwaardelijk begunstigde benoemen. Als u getrouwd bent, kunt u uw echtgeno(o)t(e) als hoofdbegunstigde benoemen. Als u volwassen kinderen heeft, kunt u hen een voorwaardelijk begunstigde noemen, die de uitbetaling zou ontvangen als uw echtgeno(o)t(e) zou overlijden.

#3. In sommige staten moet u uw echtgenoot als begunstigde benoemen

Als u in gemeenschap van goederen woont, kan het zijn dat u uw echtgeno(o)t(e) als begunstigde moet benoemen. Ook als u iemand anders dan uw echtgeno(o)t(e) als begunstigde aanduidt, kan uw echtgeno(o)t(e) toch recht hebben op 50% van de opbrengst.

#4. Minderjarigen komen in aanmerking voor uitkeringen

Veel ouders kopen levensverzekeringen om voor hun kinderen te zorgen als ze overlijden. Minderjarige kinderen kunnen als begunstigden worden vermeld, maar zij kunnen de uitkering niet rechtstreeks ontvangen als ze jonger zijn dan 18 jaar. Daarom is het meestal het beste om een ​​echtgeno(o)t(e) of een andere verzorger als begunstigde te benoemen.

#5. Goede doelen en organisaties kunnen begunstigden zijn

Hoewel het gebruikelijk is om een ​​dierbare als begunstigde te benoemen, is dit niet verplicht. Ook een goed doel of andere organisatie kan als begunstigde worden aangewezen. Dit kan een goede optie zijn als u er zeker van bent dat uw dierbaren financieel veilig zouden zijn als u zou overlijden.

#6. Huisdieren kunnen geen begunstigden zijn

Een begunstigde moet juridisch in staat zijn een erfenis te aanvaarden en documenten te ondertekenen. Hierdoor mag u uw huisdier niet benoemen als begunstigde van uw levensverzekering. U kunt echter een trust creëren en de voogd van het huisdier als begunstigde benoemen.

Als u uzelf als begunstigde op de levensverzekeringspolis van iemand anders wilt vermelden, moet u eerst toestemming van die persoon krijgen. U moet ook een verzekerbaar belang hebben, wat betekent dat u afhankelijk bent van de persoon en financiële gevolgen zou ondervinden als deze zou overlijden. In de meeste gevallen is het een goed idee om iemand, zoals een ouder, namens hem of haar een polis te laten afsluiten en u als begunstigde te benoemen.

#8. Begunstigdenlijsten moeten handmatig worden bijgewerkt

Als u een levensveranderende gebeurtenis heeft, zoals een echtscheiding, wordt uw lijst met begunstigden niet automatisch bijgewerkt. U moet de begunstigde van uw polis handmatig wijzigen. Soms wilt u een ex-echtgenoot als begunstigde behouden. Als zij bijvoorbeeld voor uw kinderen zouden zorgen als u zou overlijden, wilt u ze misschien op uw polis laten staan.

#9. Bepaalde aanduidingen van begunstigden zijn onomkeerbaar

Sommige aanduidingen van begunstigden zijn onherroepelijk, wat betekent dat ze niet kunnen worden gewijzigd, tenzij de begunstigde ermee instemt afstand te doen van zijn recht om dit te doen. Sommige polishouders kiezen ervoor om specifieke familieleden als onherroepelijke begunstigden te benoemen, zoals kinderen ten laste. U dient echter goed af te wegen of het werkelijk nodig is iemand als onherroepelijke begunstigde aan te wijzen. Dit kan in de toekomst lastig te veranderen zijn.

Soorten begunstigden

Begunstigden worden in twee typen ingedeeld: primaire begunstigden en secundaire of voorwaardelijke begunstigden. De primaire begunstigden zijn de primaire ontvangers van een verzekeringspolis. Secundaire of voorwaardelijke begunstigden ontvangen alleen een uitkering bij overlijden als de primaire begunstigde of begunstigden hiertoe niet in staat zijn. Als uw primaire begunstigde niet meer in leven is, kan het benoemen van een tijdelijke begunstigde ervoor zorgen dat de uitkering bij overlijden van uw polis terechtkomt waar u dat wilt.

A. Primaire begunstigde

De eerste begunstigde van uw levensverzekering is uw primaire begunstigde. U kunt meerdere hoofdbegunstigden hebben. Als u bijvoorbeeld twee jongere broers en zussen heeft, kunt u beide als primaire begunstigden benoemen. De primaire begunstigden zijn de mensen die als eerste de uitbetaling van uw levensverzekering ontvangen.

B. Secundaire of tijdelijke begunstigde

Als uw primaire begunstigde overlijdt, ontvangen uw eventuele of secundaire begunstigden een uitkering uit uw levensverzekering. U kunt bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e) als hoofdbegunstigde benoemen en uw kinderen als secundaire begunstigden. Als uw echtgeno(o)t(e) vóór u overlijdt, ontvangen uw kinderen de uitkering als secundaire begunstigden als u overlijdt.

Regels voor uitbetalingen van overlijdensuitkeringen

Begunstigden moeten eerst een claim indienen bij de levensverzekeringsmaatschappij om een ​​uitbetaling uit een levensverzekeringspolis te ontvangen. De hoofdbegunstigde is de eerste persoon die deze middelen ontvangt. Secundaire of voorwaardelijke begunstigden kunnen de uitkering ontvangen als de primaire begunstigde niet meer leeft. Minderjarigen kunnen geen overlijdensuitkeringen ontvangen, maar als een minderjarige als begunstigde wordt aangewezen, kan een bewaarder toezicht houden op de fondsen.

#1. Om een ​​uitkering bij overlijden te ontvangen, moeten begunstigden een claim indienen

Om een ​​uitbetaling te ontvangen, moeten begunstigden een claim indienen bij uw verzekeraar. De procedure is niet geautomatiseerd. Als een polis meer dan één begunstigde heeft, moet elke begunstigde een afzonderlijke claim indienen om zijn deel van de fondsen te ontvangen.

#2. De primaire begunstigde is de eerste persoon (of personen als er meerdere primaire begunstigden zijn) die de uitkering bij overlijden ontvangt

Als een levensverzekeringspolis een primaire begunstigde heeft aangewezen, zal deze als eerste in de rij staan ​​om de uitkering bij overlijden te ontvangen. Een secundaire of voorwaardelijk begunstigde kan een claim indienen als de primaire begunstigde overlijdt.

#3. Het geld wordt verdeeld onder de voorwaardelijk begunstigde als de primaire begunstigde overlijdt

Voorwaardelijke begunstigden komen alleen in aanmerking voor een uitbetaling als de primaire begunstigde deze niet kan ontvangen. In de meeste gevallen betekent dit dat de hoofdbegunstigde is overleden. Het kan ook zijn dat ze onbereikbaar zijn of de betaling hebben geweigerd.

#4. U kunt bepalen hoe de fondsen worden verdeeld

Verzekeringnemers kunnen bepalen hoe de uitbetalingen van hun levensverzekeringen worden verdeeld. U kunt de uitbetaling bijvoorbeeld gelijkelijk verdelen over de genoemde primaire begunstigden. Aan de andere kant wilt u wellicht aan elke begunstigde een percentage toekennen. Zo kan bijvoorbeeld 50% van een uitbetaling naar uw echtgenoot gaan en 50% naar uw kinderen.

#5. Minderjarigen komen niet in aanmerking voor een uitkering bij overlijden

Veel mensen kopen een levensverzekering om hun gezin te kunnen onderhouden als ze overlijden. Minderjarigen kunnen worden genoemd als begunstigden van een levensverzekeringspolis, maar zij kunnen pas een uitkering bij overlijden ontvangen als zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. In plaats daarvan wordt de opbrengst uitgekeerd aan hun wettelijke voogd. Mogelijk kunt u ook een trust oprichten om ervoor te zorgen dat uw bezittingen worden gebruikt om uw kinderen, kleinkinderen of andere afhankelijke minderjarigen te onderhouden.

Hoe uitbetalingen worden verdeeld onder de begunstigden

U heeft verschillende mogelijkheden om de uitbetaling over meerdere begunstigden te verdelen. Misschien wilt u het bedrag gelijkelijk verdelen over meerdere begunstigden, verdelen in een percentage, of de betaling splitsen zodat deze overgaat naar jongere generaties als een van uw begunstigden overlijdt. Het goede nieuws is dat u op elk moment kunt wijzigen hoe de uitbetaling van uw levensverzekering onder de begunstigden wordt verdeeld.

#1. Per hoofd

Als u ervoor kiest om de uitkering van uw polis per hoofd van de bevolking te splitsen, splitst u deze “per hoofd” zodat elke begunstigde hetzelfde bedrag ontvangt. Dit kan een goed idee zijn als u bijvoorbeeld uw drie volwassen kinderen als begunstigden aanwijst. Als een begunstigde overlijdt, wordt de uitbetaling gelijkelijk verdeeld over de overige begunstigden.

#2. Per Strepen

Als u besluit de uitbetaling van uw polis per stijgbeurt te verdelen, betekent dit dat een uitkering bij overlijden wordt doorgegeven via de familielijn. Stel dat u uw drie volwassen kinderen aanwijst als de voornaamste begunstigden van uw levensverzekeringspolis. Als een van uw kinderen overlijdt, hebben hun kinderen (uw kleinkinderen) recht op de overlijdensuitkering van hun ouders.

#3. Bijzonder percentage

In sommige gevallen wilt u mogelijk verschillende percentages van de uitkering bij overlijden aan verschillende begunstigden toewijzen. U wilt misschien dat uw echtgeno(o)t(e) 70% van de uitkering bij overlijden ontvangt en dat uw ouders of kinderen 30% ontvangen. Deze methode voor het verdelen van de uitkering bij overlijden wordt vaak gebruikt als u meerdere begunstigden heeft met verschillende niveaus van financiële afhankelijkheid van u.

Waarom moet ik een begunstigde aanwijzen?

Veel financiële producten, waaronder levensverzekeringsuitkeringen, vallen doorgaans niet onder uw testament. De enige manier om ervoor te zorgen dat de uitkeringen van uw polis worden verdeeld zoals u dat wilt, is door een begunstigde aan te wijzen voor al uw polissen en rekeningen.

Hoewel het benoemen van een begunstigde niet verplicht is, is dit meestal de reden dat mensen in de eerste plaats een levensverzekering afsluiten: om een ​​uitkering te bieden aan degenen om wie ze geven. Als u overlijdt, kunnen uw andere bezittingen ook ten goede komen aan de mensen om wie u geeft.

Wat als ik geen begunstigde aanwijs?

Als u geen begunstigde noemt, kan onduidelijk zijn wie recht heeft op de gelden, waardoor de uitkering vertraging kan oplopen.

Stel dat u overlijdt zonder een begunstigde te benoemen voor een pensioenrekening, zoals een 401(k). In dat geval zullen uw bezittingen waarschijnlijk in erfrecht worden bewaard – een juridisch proces waarbij een rechtbank uw financiële situatie moet uitzoeken en moet bepalen hoe uw bezittingen moeten worden verdeeld.

Als u geen begunstigde opgeeft, hanteren de meeste levensverzekeringen een standaard betalingsvolgorde. Als de polishouder niet de verzekerde is en nog in leven is, wordt de uitkering bij overlijden uitbetaald aan de nalatenschap van de eigenaar; anders wordt het betaald aan de nalatenschap van de eigenaar. Bij groepsverzekeringen begint de opdracht doorgaans bij uw echtgeno(o)t(e), dan bij uw kinderen, dan bij uw ouders en ten slotte bij uw nalatenschap.

Als uw polis geen standaardvolgorde specificeert, kan de uitbetaling aan uw nalatenschap worden betaald of in erfrecht worden bewaard.

In beide gevallen kan het erfrechtproces tijdrovend en ingewikkeld zijn, en kan het jaren duren voordat uw dierbaren toegang krijgen tot uw bezittingen – iets wat u kunt vermijden als u hen als begunstigden benoemt.

Is het mogelijk om de begunstigden te wijzigen?

Bij de meeste levensverzekeringen en andere financiële rekeningen kunt u de begunstigden op elk moment wijzigen.

Het wijzigen van begunstigden is doorgaans eenvoudig; de moeilijkheid is vaak om dit te onthouden. Neem voor meer informatie contact op met uw werkgever, een financiële professional of een financiële dienstverlener.

Wanneer moet u uw begunstigden bijwerken?

Wijzigingen in de begunstigde worden vaak over het hoofd gezien na een scheiding, hertrouwen of het overlijden van een dierbare die als een van uw begunstigden werd genoemd.

In sommige rechtsgebieden kan een echtscheiding het recht van een aangewezen echtgenoot op een uitkering intrekken. Het kan dus zijn dat u de relatie opnieuw moet aanwijzen met een bijgewerkte relatie (van 'echtgenoot' naar 'ex-echtgenoot') als u wilt dat de aanwijzing van kracht blijft.

Het gebruik van de jaarlijkse uitkeringsregistratie van uw werkgever om de details van uw rekeningen en verzekeringspolissen opnieuw te bekijken, is een gemakkelijke manier om te onthouden om uw begunstigden op de hoogte te houden.

Als uw werkgever geen voordelen biedt, stel dan een datum in die u zich elk jaar zult herinneren (Meidag, Dag van de Arbeid of uw verjaardag) en besteed tien minuten aan het doornemen van uw rekeningen en beleid.

Speciale omstandigheden voor wijzigingen in begunstigden

In sommige gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding of als u een “onherroepelijke aanwijzing” hebt gedaan, kunt u mogelijk geen nieuwe begunstigde wijzigen of benoemen zonder de toestemming van uw huidige begunstigde.

Evenzo, als u iemand anders het eigendom van een rekening of een levensverzekering hebt gegeven, bent u niet langer de eigenaar en kunt u de begunstigde niet wijzigen.

Over het algemeen weten u, uw financieel adviseur en uw advocaat of een van deze scenario's op u van toepassing is.

Is het mogelijk dat de verkeerde persoon uw voordelen ontvangt?

Als u uw begunstigden niet bijwerkt of een fout maakt bij het documenteren ervan, kan iemand anders dan de beoogde begunstigde uw bezittingen of polisopbrengsten ontvangen. Daarom is het van cruciaal belang om begunstigden zorgvuldig aan te wijzen en te onthouden.

Als u zich zorgen maakt over het maken van een fout bij het benoemen van uw begunstigden, raadpleeg dan een financiële professional of een advocaat om er zeker van te zijn dat uw wensen worden uitgevoerd.

Wie komt in aanmerking om begunstigde van een levensverzekering te zijn?

Iedereen kan begunstigde zijn van een levensverzekering. Er zijn geen beperkingen op wie als begunstigde kan worden genoemd, inclusief een echtgenoot, kind, familielid of vriend, evenals liefdadigheidsinstellingen, trusts en nalatenschappen. Bovendien kunnen en moeten de twee lijsten elkaar overlappen, omdat de begunstigden van levensverzekeringen verschillend zijn van degenen die in uw testament worden genoemd.

Houd er rekening mee dat u in sommige staten uw echtgeno(o)t(e) als hoofdbegunstigde moet benoemen, waarbij ten minste 50% van de uitkeringen naar hem of haar gaat. Het is mogelijk dat u niet iemand anders dan uw echtgeno(o)t(e) als begunstigde kunt benoemen, tenzij u gedocumenteerde toestemming van hem of haar heeft verkregen.

8 tips voor het selecteren van een begunstigde van een levensverzekering

#1. Kies de persoon die het meest afhankelijk is van uw inkomen

Over het algemeen moeten de persoon of personen wiens financiële situatie het meest door uw overlijden wordt getroffen, de verzekeringsopbrengsten ontvangen.

#2. Begunstigde leeftijd

Het eerste waar u rekening mee moet houden bij het benoemen van een begunstigde is de leeftijd van de persoon. Als hij of zij jonger is dan 18 jaar, moeten aanvullende stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de wetten voor de begunstigden van levensverzekeringen worden nageleefd. Als u een minderjarige als begunstigde wilt benoemen, moet u doorgaans een voogd benoemen die het geld beheert totdat de minderjarige de wettelijke leeftijd voor alcoholconsumptie bereikt. Het is van cruciaal belang dat u een voogd kiest in wie u voldoende vertrouwen heeft om het geld dat aan uw kinderen wordt nagelaten, te beheren.

#3. Bepaal hoe het zal worden gedistribueerd

Als u een levensverzekeringspolis heeft, kunt u meer dan één persoon opgeven die een uitkering bij overlijden ontvangt. Als u voor deze optie kiest, moet u beslissen hoe u de opbrengst van uw levensverzekering verdeelt. Er zijn twee primaire opties voor de manier waarop de voordelen worden verdeeld.

#4. Informeer uw begunstigde dat hij/zij is gekozen

Mensen van wie u ervoor kiest een uitkering uit uw levensverzekering te ontvangen, moeten op de hoogte zijn van hun positie en de hoogte van de uitkering, zodat zij adequaat kunnen handelen. Informeer niet alleen familieleden, maar ook eventuele zakenpartners die hiervan kunnen profiteren.

#5. Kies een back-up

Wat als uw hoofdbegunstigde vóór u overlijdt, niet kan worden gelokaliseerd of weigert de opbrengst in ontvangst te nemen? Om dit op te lossen, moet u altijd een back-upbegunstigde hebben. Als u een secundaire begunstigde aanduidt, wordt uw overlijdensuitkering rechtstreeks aan die persoon uitbetaald.

#6. Pas de begunstigden aan naarmate uw leven verandert

Het leven is niet statisch, en net zoals u het beleid moet bijwerken om veranderende omstandigheden, zoals een echtscheiding, te weerspiegelen, moet uw lijst met begunstigden dat ook doen. Plan jaarlijkse beoordelingen van levensverzekeringen met uw financieel adviseur of verzekeringsagent.

#7. Gebruik van nauwkeurige bewoordingen

Begunstigden kunnen alfabetisch worden vermeld. U kunt ze ook per klasse labelen, bijvoorbeeld ‘kleinkinderen van de verzekerde’. Complicaties kunnen ongeacht de strategie optreden. Stel dat u de namen van uw kleinkinderen op uw verzekering vermeldt. U heeft het echter niet bijgewerkt toen uw jongste kleinkind werd geboren. Als dit het geval is, hebben zij bij uw overlijden geen recht op een deel van de inkomsten uit uw nalatenschap. Als uw begunstigde daarentegen “alle kinderen zijn die uit dit huwelijk zijn geboren”, ontvangt een adoptiekind mogelijk geen deel van de erfenis.

#8. Stem uw testament af op de begunstigde van uw levensverzekering

De aanduidingen van de begunstigde op uw levensverzekeringspolis hebben vrijwel altijd voorrang op testamenten. Zorg ervoor dat uw testament en levensverzekering op elkaar zijn afgestemd, zodat aan uw wensen wordt voldaan. Bovendien kan uw testament de dekking van uw levensverzekering niet wijzigen. Als gevolg hiervan zorgt het benoemen van iemand als begunstigde van uw levensverzekering ervoor dat de uitkering bij overlijden aan hen wordt uitbetaald, ongeacht wat er in uw testament staat.

Wat gebeurt er als er geen begunstigde op de levensverzekeringspolis staat?

Als er geen begunstigde wordt genoemd, wordt de opbrengst van uw levensverzekering onderdeel van uw nalatenschap. Met het overige deel van uw vermogen verdeelt u de opbrengst van uw levensverzekering. Het kan zijn dat uw nalatenschap via Probate moet worden afgehandeld, wat duur en tijdrovend kan zijn voor uw erfgenamen.

Hoe u de begunstigde van een levensverzekeringspolis kunt wijzigen

Het wijzigen van uw begunstigde is eenvoudig. Wijzig de begunstigden op uw levensverzekeringspolis door contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Een wijzigingsformulier voor een begunstigde moet online, op papier of telefonisch worden ingediend. In het formulier wordt om persoonlijke informatie over uw ontvanger gevraagd, zoals contactgegevens.

Deze methode wordt pas ingewikkeld als er onherroepelijke begunstigden zijn. Dit komt doordat u de aangewezen uitkering voor onomkeerbare begunstigden niet zonder hun toestemming kunt verwijderen of wijzigen.

Conclusie

Het belangrijkste aspect van het hebben van een levensverzekering is het kiezen van een begunstigde: de persoon of entiteit die de uitkeringen ontvangt nadat de verzekerde is overleden. Het kiezen van deze ontvanger is misschien geen gemakkelijke taak. Beleidsrichtlijnen kunnen immers uw mogelijkheden beperken. Bovendien kent het bijwerken of wijzigen van uw begunstigde zijn eigen procedure. Daarom moet u, voordat u een polis ondertekent, goed begrijpen hoe uw levensverzekeraar met begunstigden omgaat.

Begunstigde echtgenoot of kind van levensverzekering: referenties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk