KERNPRESTATIE-INDICATOREN: Betekenis, voorbeelden en beste KPI-tools voor kleine bedrijven

KERNPRESTATIE-INDICATOREN: Betekenis, voorbeelden en beste KPI-tools voor kleine bedrijven
Afbeelding tegoed: Freepik
Inhoudsopgave Verbergen
 1. Wat zijn Key Performance Indicators (KPI’s) in het bedrijfsleven?
 2. Kenmerken van Key Performance Indicators
 3. Hoe u de beste prestatie-indicatoren voor uw kleine onderneming kiest
  1. #1. Ze zijn uitvoerbaar:
  2. #2. Het moet meetbaar zijn:
  3. #3. Uw KPI’s moeten actueel zijn:
  4. #4. Ze moeten een effect hebben op de winstgevendheid:
 4. Voordelen van Key Performance Indicators
 5. Nadelen van Key Performance Indicators
 6. Leidende en achterblijvende KPI’s
  1. Wat zijn leidende KPI’s?
  2. Wat zijn achterblijvende KPI’s?
 7. Top 15 voorbeelden van belangrijke prestatie-indicatoren voor kleine bedrijven
  1. #1. Netto winst
  2. #2. Nettowinstmarge
  3. #3. Brutowinstmarge
  4. #4. Snelle verhouding
  5. #5. Kosten voor klantenwerving
  6. #6. Maandelijkse terugkerende inkomsten
  7. #7. Klanttevredenheid
  8. #8. Websiteverkeer/interactie
  9. #9. Betrokkenheid via sociale media
  10. #10. Aantal klanten
  11. #11. Net Promoter Score
  12. #12. Klachten van klanten
  13. #13. Werknemers tevredenheid
  14. #14. Retentiepercentage van werknemers
  15. #15. Energieverbruik
 8. Checklist voor bedrijfsrendement voor het kiezen van de beste prestatie-indicatoren
 9. De beste KPI-tools voor kleine bedrijven in 2024
  1. #1. Klipfolio
  2. #2. Tableau
  3. #3. Sisense
  4. #4. Qlik Sense
  5. #5. scoren
  6. #6. Groeien
  7. #7. Heldere meter
  8. #8. Eenvoudige KPI
  9. #9. Tik op klikken
  10. #10. Databox
 10. Wat zijn de Key Performance Indicators in marketing?
  1. #1. Websiteverkeer:
  2. #2. Verkeer op sociale media:
  3. #3. Het conversiepercentage van uw call-to-action-inhoud:
  4. #4. Blogartikelen gepubliceerd per maand:
  5. #5. Klikfrequenties:
 11. Wat betekent KPI?
 12. Wat is een voorbeeld van een KPI?
 13. Wat zijn de vijf meest voorkomende KPI’s?
 14. Hoe meet je KPI’s?
 15. Wat maakt een goede KPI?
 16. Gerelateerde artikelen: 
 17. Referenties:

Om kleine bedrijven succesvol te laten zijn, moeten ze beschikken over een goed gedefinieerd plan en bijbehorende kernprestatie-indicatoren. Ze kunnen niet verwachten dat ze zullen slagen zonder strategische projecten, een duidelijke visie en doel, en een effectieve managementstructuur.

Een betekenisvolle verzameling Key Performance Indicators helpt een succesvol bedrijfsplan te faciliteren. Het kan echter voorkomen dat kleine bedrijven de tijd en middelen missen om KPI’s te kiezen en te implementeren. Daarom zal ik vandaag in dit artikel KPI’s onder de loep nemen en kijken naar enkele praktijkvoorbeelden en de beste KPI-software of -tools voor kleine bedrijven.

Omzet, winst en klanttevredenheid zijn de drie dingen die voor elke organisatie nodig zijn om te meten. Het lijdt geen twijfel dat deze KPI’s altijd op de eerste plaats zullen komen. Het belangrijkste is dat er een reeks maatregelen wordt ingevoerd. Daarom zal ik beginnen met het geven van een definitie.

Sleutelpunten:

 • Key performance indicators (KPI's) helpen het succes van uw kleine bedrijven te meten aan de hand van een reeks doelstellingen, doelstellingen of sectorgenoten.
 • KPI’s kunnen financieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn inkomsten, uitgaven en nettowinst, ook wel netto-inkomen genoemd.
 • Klanttevredenheid, klantbehoud en efficiëntie per klant vormen de kern van klantgerichte KPI's.
 • Het meten en monitoren van de operationele prestaties binnen het hele bedrijf is het doel van procesgerichte KPI's.
 • Kleine bedrijven maken gebruik van analytische software en hulpmiddelen om hun activiteiten te meten en te monitoren.

Wat zijn Key Performance Indicators (KPI’s) in het bedrijfsleven?

Key Performance Indicators (KPI's) zijn prestatie-indicatoren die laten zien hoe lang het duurt om een ​​strategisch doel te bereiken. KPI's volgen de voortgang van de prestatiedoelen van de organisatie, in tegenstelling tot persoonlijke doelen. Het meest voorkomende gebruik ervan is het monitoren van strategische doelen en doelstellingen. Bovendien kunnen ze ook worden gebruikt om de herhaalbare prestaties van operationele doelen te meten.

Kenmerken van Key Performance Indicators

De belangrijkste kenmerken van KPI’s zijn:

 • Ze kunnen worden geteld als een waardemaatstaf en zijn kwantitatief.
 • KPI's worden niet gebruikt om individuele prestaties te beoordelen, maar om de voortgang van strategische bedrijfsdoelstellingen te monitoren.
 • KPI's maken gebruik van het Red, Amber en Green (RAG)-systeem, naast andere drempelmetingen van aanvaardbaarheid, om de prestaties te vergelijken.
 • Ze worden meestal ontwikkeld met behulp van het SMART-systeem (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden).
 • KPI’s kunnen leidend of achterlopend van aard zijn.
 • KPI's hebben geen waarde als ze op zichzelf worden gebruikt, maar ze spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van de bedrijfsstrategie!

Hoe u de beste prestatie-indicatoren voor uw kleine onderneming kiest

Om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken, raad ik u aan uw KPI’s te ontwikkelen. Houd er rekening mee dat de doelstellingen van de een aanzienlijk kunnen verschillen van die van de ander. Bij het opstellen van KPI’s raad ik u aan ervoor te zorgen dat deze aan deze vier normen voldoen:

#1. Ze zijn uitvoerbaar:

Uw Key Performance Indicators (KPI's) moeten duidelijk en tastbaar illustreren welke veranderingen uw bedrijf moet doorvoeren.

#2. Het moet meetbaar zijn:

Het monitoren van uw KPI’s moet gemakkelijk voor u zijn. De meest effectieve KPI’s zijn eenvoudig te berekenen en te analyseren. Daarom ben ik van mening dat KPI's nauwkeurige, meetbare metingen moeten zijn.

#3. Uw KPI’s moeten actueel zijn:

Een vergelijking met historische gegevens zal u geen accuraat beeld geven van de situatie op dit moment. De enige manier om oude gegevens betekenis te geven is door deze te vergelijken met nieuwe gegevens.

#4. Ze moeten een effect hebben op de winstgevendheid:

Het verbeteren van uw KPI's zou moeten leiden tot een stap dichter bij uw doelstelling, of het nu gaat om het verhogen van de nettowinstmarges of het behouden en tevreden houden van klanten.

SMART-kernprestatie-indicatoren

Voordelen van Key Performance Indicators

Hier zal ik u enkele voordelen laten zien van het gebruik van Key Performance Indicators in uw kleine onderneming:

 • Ze bieden het management talloze mogelijkheden om te leren hoe het met een bedrijf gaat.
 • Ze helpen werknemers verantwoordelijk te houden voor hun daden.
 • KPI's kunnen werknemers inspireren om doelen te bereiken wanneer ze een gunstige uitdaging zien.
 • KPI's stellen een bedrijf in staat doelen te stellen en de voortgang richting die doelen te volgen.

Nadelen van Key Performance Indicators

Hier zal ik u enkele nadelen laten zien van het gebruik van Key Performance Indicators:

 • KPI's vereisen continue monitoring als u nauwkeurige gegevens wilt verkrijgen.
 • Ze moedigen managers ook aan om andere strategieën te negeren en zich op KPI’s te concentreren.
 • Wanneer KPI’s niet redelijk zijn, ontmoedigt dit werknemers en leidt dit tot een laag moreel en een lage productiviteit.

Leidende en achterblijvende KPI’s

Wanneer u bekijkt hoe u KPI’s in uw kleine onderneming kunt gebruiken, komt u vaak de termen ‘leidende en achterblijvende KPI’s’ tegen. Deze woorden worden vaak gebruikt in de zakenwereld, en ik zal u hun betekenis laten zien en hoe ze voor uw kleine onderneming variëren om KPI’s te ontwikkelen die werken.

Wat zijn leidende KPI’s?

Een leidende KPI is een KPI die veranderingen binnen het bedrijf of de organisatie voorspelt. Ze kunnen een aanvankelijk resultaat betekenen dat gunstig of negatief is, en ze zijn een meetbare component die verandert voordat ze een trend of patroon beginnen te volgen.

Ik denk echter dat ze een beperking hebben, omdat ze niet noodzakelijkerwijs een getrouw beeld van de toekomst geven, omdat ze alleen rekening houden met de huidige prestaties van het bedrijf, en niet met de positie op de markt aan het einde van de maand of het jaar.

Wat geven leidende KPI’s aan?

 • Het percentage groei
 • Het percentage groei in nieuwe markten
 • Aantal kijkers of bezoekers op de website?
 • Het aantal nieuwe bezoekers of klanten

Ten slotte weet ik dat voorlopende indicatoren nuttig zijn voor een klein bedrijf. Als u een completer beeld wilt krijgen van de prestaties van uw bedrijf, nu en in de toekomst, moet u echter ook rekening houden met de achterblijvende KPI's.

Wat zijn achterblijvende KPI’s?

Achterblijvende KPI's zijn een outputgerichte aanpak die het succes van een klein bedrijf volgt. U kunt de mate van succes van de afzonderlijke componenten binnen uw bedrijfsstructuur meten door naast de onderstaande indicaties ook de prestaties van het bedrijf in ogenschouw te nemen. Ze zullen deze prestaties meten nadat het bedrijf een trend of patroon heeft gevolgd, in tegenstelling tot leidende KPI's, die bevestigen hoe het bedrijf in de toekomst zal presteren als het op deze manier doorgaat.

Wat kunnen achterblijvende KPI's aangeven?

 • Het geeft aan of er sprake is van groei in de jaarlijkse omzet.
 • Wat zijn de jaarlijkse verkopen?
 • Het jaarlijkse netto inkomen
 • Het geeft elke groei van het jaarlijkse netto-inkomen aan,
 • De brutomarge.
 • De winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie

Wanneer ze op de juiste manier worden toegepast, kunnen ze u verschillende perspectieven bieden op hoe uw kleine bedrijf het doet op de markt en waar het terecht kan komen. De patronen die de KPI's schetsen moeten worden gevolgd, of ze nu leidend of achterlopend zijn, zodat u succesvol kunt zijn en een duidelijk inzicht krijgt in waar uw bedrijf over een bepaalde tijd zal staan.

Top 15 voorbeelden van belangrijke prestatie-indicatoren voor kleine bedrijven

Om uw kleine bedrijf te laten floreren, moet u deze belangrijke prestatie-indicatoren regelmatig monitoren en analyseren om weloverwogen beslissingen te nemen en de groei te stimuleren. Deze KPI’s zijn:

#1. Netto winst

Dit is een gemakkelijk startpunt. De nettowinst is de totale omzet minus alle kosten, en wordt vaak maandelijks bijgehouden. Een belangrijke financiële maatstaf is de nettowinst. De hoeveelheid winst die u maakt, is kenmerkend voor uw kleine onderneming.

#2. Nettowinstmarge

De nettowinstmarge is het percentage van de winst dat wordt verdiend over de omzet. Het kan als volgt worden berekend: nettowinst = nettowinst/omzet. Het is een nuttige vergelijking van jaar tot jaar om het succes van uw kleine onderneming te meten.

#3. Brutowinstmarge

De brutowinstmarge omvat geen overheadkosten zoals marketing, verkoop en administratie. De brutowinst is de totale omzet minus de kosten van productie of dienstverlening. Een hoge brutowinst laat dus zien dat uw bedrijf winst zal maken zolang de andere kosten onder controle blijven.

#4. Snelle verhouding

Dit is het vermogen van een bedrijf om zijn meest liquide activa te gebruiken om zijn kortetermijnschulden af ​​te betalen. Dit is vergelijkbaar met de cashflow, die vaak wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van het falen van kleine bedrijven. Daarom moet een klein bedrijf voldoende contant geld achter de hand hebben of voldoende activa die snel genoeg in contanten kunnen worden omgezet om zijn verplichtingen te dekken.

#5. Kosten voor klantenwerving

Klantacquisitiekosten zijn de som geld die nodig is om een ​​nieuwe klant te contracteren. Deze KPI is eenvoudig als u vergelijkbare producten verkoopt. Het verkopen van een breed scala aan goederen en diensten maakt dit echter een grotere uitdaging. Bij het vaststellen van een marketing- en verkoopbudget profiteren gevestigde bedrijven doorgaans meer van deze KPI.

#6. Maandelijkse terugkerende inkomsten

Deze KPI is gunstig voor bedrijven die abonnementen of diensten aanbieden. In bepaalde gevallen kan dit worden berekend om een ​​gemiddelde maandelijks terugkerende omzet op te leveren over een voortschrijdende periode van zes maanden. Voor planningsdoeleinden is het nuttig om het bedrag van het “gegarandeerde” inkomen te kennen.

#7. Klanttevredenheid

De meeste kleine bedrijven maken gebruik van geavanceerde verkooppuntmethoden om dagelijkse gegevens te verzamelen die nuttig kunnen zijn bij het voorspellen van klantgedrag. Hiervoor zou een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek voor diensten met een laag volume of adviesverkoop kunnen worden gebruikt. Communiceren met klanten is in ieder geval essentieel.

Wilt u meer weten over klanttevredenheid, lees dan: KLANTTEVREDENHEID: de ultieme gids voor startups in 2023 en Hoe klantenondersteuning de klanttevredenheid kan vergroten.

#8. Websiteverkeer/interactie

Begrijpen hoe potentiële klanten en consumenten een website gebruiken, is van cruciaal belang voor internetbedrijven. Om dit te doen zijn er tal van geavanceerde tools beschikbaar. Het selecteren van de juiste metingen kan een uitdaging zijn. Hoewel het aantal bezoekers per dag misschien intrigerend lijkt, is het echt nuttig? Ook al zijn er minder doorkliks, ze zijn vrijwel zeker nuttiger. Het geheim is het waarnemen van trends en het herkennen van gedragspatronen.

#9. Betrokkenheid via sociale media

Het aantal likes op Facebook of Instagram wordt vaak gebruikt als ijdelheidsstatistiek. Je kunt misschien niet weten wat je klanten echt denken door alleen maar het aantal likes te tellen. Sociale media zijn nuttig, vooral voor het opbouwen van merken, maar het is belangrijk om de interacties bij te houden die tot betrokkenheid leiden. Hoeveel klikken worden er naar de website gemaakt? Hoeveel vragen zijn er gesteld?

KPI: Betrokkenheid op sociale media
Beeldcredits: verhalen op Freepik

#10. Aantal klanten

Een nuttige KPI die u als groei-indicator kunt gebruiken, is het aantal klanten. Het moet echter worden gebruikt met andere maatstaven zoals omzet of winst, vooral als er een aanzienlijk prijsverschil bestaat tussen de artikelen en diensten.

#11. Net Promoter Score

Dit wordt meestal gebruikt door kleine bedrijven in de detailhandel, maar wordt de laatste tijd op grotere schaal gebruikt. Hoe waarschijnlijk is het dat u ons bedrijf aan uw vrienden of collega's zult aanbevelen? is een vraag die u aan uw klanten moet stellen. Rangschik de antwoorden op een schaal van nul tot tien, waarbij 10 zeer waarschijnlijk en nul uiterst onwaarschijnlijk is. Verwijzingen of mond-tot-mondreclame zijn altijd het gemakkelijkst op te volgen.

#12. Klachten van klanten

Klachten van klanten hebben betrekking op het aantal ontevredenheid dat uw klanten over uw bedrijf tonen. Let op: als een klacht snel en effectief wordt afgehandeld, kan dit leiden tot een tevreden klant. Bovendien zijn klachten van klanten ook een geweldige bron van gratis, nuttige informatie die kan worden gebruikt om goederen en diensten te verbeteren.

#13. Werknemers tevredenheid

Tevreden werknemers vertalen zich altijd in tevreden klanten. Bovendien beperkt dit zich niet tot de diensten- en detailhandelssector. Geloof in de goederen of diensten die worden verkocht, is een veel voorkomende bron van geluk op het werk.

Bekijk dit interessante artikel op WERKNEMERSTEVREDENHEID: Enquêtevragen en best practices

#14. Retentiepercentage van werknemers

Het inhuren van competente medewerkers is duur. Vooral wanneer geavanceerde training of een hoog vaardigheidsniveau nodig is. Wanneer uw bedrijf dus te maken krijgt met een afnemend personeelsbehoud, duidt dit erop dat er ruimte is voor verbetering.

#15. Energieverbruik

Het energiegebruik dient als voorbeeld voor een aantal ‘nieuwe’ milieu-KPI’s. Uiteraard zoeken veel klanten en medewerkers milieureferenties op. Ik geef de voorkeur aan het werken voor of het betuttelen van bedrijven die actief milieudoelstellingen nastreven. Eén ‘groene’ KPI die kostenreductie bevordert en de juiste indruk wekt, is het energieverbruik.

Checklist voor bedrijfsrendement voor het kiezen van de beste prestatie-indicatoren

De beste KPI-tools voor kleine bedrijven in 2024

Ik zal elk van de beste KPI-tools in detail onderzoeken om te ontdekken wat ze te bieden hebben en zodat u kunt bepalen wat het beste is voor uw kleine onderneming.

Daar gaan we.

De beste Key Performance Indicator-instrumenten voor kleine bedrijven in 2024
Afbeelding tegoed: Freepik

#1. Klipfolio

Klipfolio is een populaire realtime cloudgebaseerde KPI-software met meer dan 50,000 gebruikers. Het is een lichtgewicht en sterk business intelligence (BI)-platform dat u en uw team helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen om uw bedrijf uit te breiden. KPI’s die voor u belangrijk zijn, kunnen worden gevolgd, gevisualiseerd, begrepen en gedeeld.

Kenmerken van Klipfolio

Ik raad deze software aan omdat deze de volgende KPI-functies biedt:

 • Maatwerk connectoren: Koppel de IT-stack van uw organisatie aan honderden databronnen. 
 • Geen codering: het elimineert coderingsproblemen en geeft u onmiddellijk toegang tot al uw statistieken.
 • Vergelijkende functionaliteit: Het analyseert trends uit de historische gegevenskluis en vergelijkt statistieken over tijdsperioden.
 • Realtime inzichten in de activiteiten van de afdelingen van uw merk (verkoop, marketing, financiën, gebruikerservaring en administratie) zijn beschikbaar met het Live Klipfolio Dashboard.
 • Creëer en deel eenvoudig interactieve rapporten en datavisualisaties met belangrijke belanghebbenden.

Klipfolio-prijzen

Gratis: $ 0 / maand

Pro: $ 249 / maand

 Plus: $ 99 / maand 

#2. Tableau

Tableau Software, marktleider op het gebied van interactieve datavisualisatie en business intelligence, is een gouden standaard voor visuele data-analyse. Uw bedrijfsgegevens worden door het platform tot leven gebracht, zodat u deze gemakkelijk kunt zien en begrijpen. Het is een van de business intelligence-oplossingen die ik ken en die de snelste groeicijfers kent.

Zelfs Salesforce kocht Tableau nadat hij zich het commerciële potentieel van de tool had gerealiseerd.

Kenmerken van Tableau

 • Het biedt de functie slepen en neerzetten, ongeacht uw expertiseniveau.
 • Gegevensmenging: gebruik Tableau Prep om uw gegevensworkflows te automatiseren, op te schonen, vorm te geven en te meshen.
 • Uitwisselen en samenwerken: U kunt veilig gegevens uitwisselen met besluitvormers voor beheer, feedback en gedeelde inzichten door gebruik te maken van een verscheidenheid aan zakelijke samenwerkingstools.
 • Het biedt hybride connectiviteit: u kunt in het geheugen nieuw leven inblazen met behulp van gecodeerde extracten terwijl u realtime analyse ontvangt.
 • Interactieve dashboards: Creëer met een gebruiksvriendelijke tool voor slepen en neerzetten prachtige interactieve displays en statistische modellen, mogelijk gemaakt door AI.

Tableau-prijzen

 • Tableau-viewer: $ 12/maand
 • Tableau Creator: $ 70/maand
 • Tableau Explorer: $ 35/maand

#3. Sisense

Sisense is een van de beste AI-gestuurde en analytische oplossingen voor kleine bedrijven. De tool is een pijnloos end-to-end platform voor complexe data-analyse en visualisatie. Sisense is krachtig. Het verzamelt gegevens in realtime uit vele bronnen, voegt deze samen en stelt niet-techneuten in staat verbluffende rapporten te maken.

Kenmerken van Sisense

 • BI-dashboard: u kunt complexe gegevens uit verschillende bronnen halen en deze omzetten in bruikbare business intelligence-rapporten en dashboards.
 • Het biedt flexibele analyse: selecteer hoe u uw gegevens wilt zien en analyseren, van een drag-and-drop-interface tot zelfbediening met Python, SQL en R.
 • Klantenservice: Bewaak klantenservicegerelateerde KPI's, inclusief callcenterstatistieken, ondersteuningstickets en de NPS-score voor klanttevredenheid.
 • Beheer elk type gegevens: Verwerk gegevens in real-time, in de cache opgeslagen, data lake, in-app, on-premise server en datawarehouse-formaten vanuit elke bron.
 • U kunt financiële KPI's, zoals winsten, verliezen, overnames en investeringsanalyses, volgen door uw financiële afdeling in de gaten te houden.

Sisense-prijzen

Standaardabonnement: $ 83 per gebruiker/maand

Professioneel abonnement: $ 160 per maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

#4. Qlik Sense

Qlik Sense is een functierijk KPI-dashboardprogramma van de volgende generatie. Hiermee kunt u bergen gegevens omzetten in nuttige zakelijke inzichten met behulp van deze software, een flexibel hulpmiddel voor datavisualisatie en -ontdekking. Het is een krachtige, unieke associatieve analyse-engine voor kunstmatige intelligentie op een cloudgebaseerd commercieel platform.

Kenmerken van Qlik

 • Selfservice-visualisatie en -detectie: ongeacht de grootte van uw gegevens, u kunt deze snel combineren, analyseren en visualiseren.
 • Real-Time Advanced Analytics: Met deze functie kunnen kleine zakelijke gebruikers bedrijfs-KPI's in realtime contextualiseren en gebruik maken van gegevens uit externe bronnen.
 • Mobiele analyse: Uw analysedashboard is overal toegankelijk op iOS- en Android-smartphones, dankzij het mobile-first-platform van Qlik.
 • Rapporten en meldingen: Geef belanghebbenden uitgebreide, datagestuurde rapporten en meldingen voor proactieve dashboardmonitoring.
 • Dashboard met interactieve functies: Elk onderdeel van het dashboard kan worden gebruikt om extra inzicht te geven in een bepaalde KPI.

Qlik-prijzen

Zakelijk: $ 30 per gebruiker/maand

SaaS: neem contact op met de verkoopafdeling voor aangepaste prijzen

#5. scoren

Scoor is een allesomvattende tool voor projectmanagement. Het stelt groepen en teams in staat succesvoller samen te werken, gegevens uit te wisselen, facturering te automatiseren en offertes te stroomlijnen. Scoro is niet alleen een gerespecteerde managementtool, maar functioneert ook als een krachtige KPI-dashboardtool.

Kenmerken van Scoro

 • Live KPI-dashboards: Met behulp van de KPI's en statistieken die u hebt geselecteerd, houdt u de gezondheid van uw bedrijf in realtime in de gaten.
 • Google Analytics connector: Maak gebruik van de handige Google Analytics connector om automatisch gegevens te delen tussen Scoro en Google Analytics.
 • Geïntegreerde weergave: volg en beheer alle aspecten van uw verkooptrechter, inclusief prognoses, projecten, budgetten, verkopen, teamprestaties en meer, vanaf één locatie.
 • Deelbare dashboards: maak aangepaste deelbare dashboards met de KPI's en doelstellingen van iedereen voor elke afdeling in uw bedrijf.
 • Integraties: Door Scoro aan honderden externe producten te koppelen, kunt u de automatisering van uw dataworkflow versnellen.

Scoro-prijzen

Essentieel (5 gebruikers): $ 26 per maand

Verkoophub (5 gebruikers): $ 37 per maand

Work Hub (5 gebruikers): $ 37 per maand

#6. Groeien

Grow heeft veel positieve recensies die getuigen van zijn superieure business intelligence-software. Het is een topkeuze voor full-stack BI-prestatiebeheersoftware.

Het beste eraan is dat de KPI-statistieken zichtbaar zijn zonder dat u aan ingewikkelde code hoeft te sleutelen.

Kenmerken van Grow

 • Om een ​​compleet beeld te krijgen vanuit één scherm, kunt u gegevens uit honderden bronnen verbinden, bewaren en combineren.
 • Aangepast dashboard: Kies de KPI's die u wilt monitoren en stel aangepaste weergaven in om de gegevens te bekijken in het formaat dat bij uw behoeften past.
 • Boekhouding en financiën: houd de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) voor boekhouding en financiën in de gaten, waaronder groei, contant geld en omzet, evenals integraties voor facturering.
 • Sociale media: maak koppelingen tussen en verzamel inhoud van al uw Facebook-, Instagram-, Twitter-, YouTube- en andere sociale media-accounts.
 • Bestanden: Ondersteunde bestandsformaten zijn onder meer Excel Spreadsheets, Smartsheets, OneDrive, Dropbox, Google Spreadsheets en Amazon S3-gegevensimport.

Groei prijzen

Plannen beginnen bij $ 50 / maand

#7. Heldere meter

Met Bright Gauge beheert u uw gegevens effectief en eenvoudig, zodat uw gegevens voor zichzelf spreken. Het platform verenigt al uw bedrijfsgegevens en KPI's onder één dak, waardoor gegevenssilo's worden geëlimineerd. Daarnaast ontvangt u nieuwe, gebruiksvriendelijke dashboards.

Kenmerken van Bright Gauge

Ik raad deze tool aan omdat deze de volgende KPI-functies biedt:

 • Dashboards: bewaak en toon elke KPI van verschillende dashboards om u te helpen verstandige zakelijke beslissingen te nemen.
 • Gepersonaliseerde KPI's: Pas uw statistiekenweergave aan zodat deze precies bij uw situatie past.
 • Berekende statistieken: gebruik bewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen om uw gegevens verder te analyseren.
 • Data Mashup: Bekijk al uw KPI's en statistieken op één geïntegreerd dashboard, inclusief die van uw beveiligingsoplossingen, PSA, RMM en BDR.
 • Klantrapportage: gebruik geautomatiseerde KPI-rapportage om indruk te maken op uw klanten en de waarde die u biedt aan te tonen.

Heldere meterprijzen

Standaard: $ 289 per maand

Enterprise+: $ 559 per maand

Enterprise: $ 399 per maand

#8. Eenvoudige KPI

De volgende KPI-dashboardtool is Simple KPI, een cloudgebaseerd programma dat complexe gegevens vereenvoudigt, zoals de naam al doet vermoeden. “Databeheer hoeft niet ingewikkeld te zijn” is hun slogan. Zoals beloofd zit het programma boordevol gebruiksvriendelijke tools voor datavisualisatie waarmee zelfs niet-techneuten snel vaardig kunnen worden.

Kenmerken van eenvoudige KPI

 • Dashboardweergaven: Om u te helpen uw gegevens beter uit te leggen aan teamleden, kunt u deze bekijken in de vorm van grafieken, diagrammen, ranglijsten en widgets.
 • Excel-spreadsheets: maak opvallende dashboards van uw Excel-spreadsheetgegevens om deze tot leven te laten komen.
 • Exporttool: Genereer uitgebreide KPI-rapporten in veelgebruikte bestandsformaten, zoals Word, Excel of PDF.
 • Uitgebreide analysehulpmiddelen: Om uw gegevens vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, gebruikt u de functies voor omhoog of omlaag graven.
 • Een intuïtieve interface die het beheer en het delen van gegevens voor gebruikers van alle vaardigheidsniveaus vergemakkelijkt.

Eenvoudige KPI-prijzen

99,- per maand voor alles

Onbeperkte gebruikers, dashboards, rapporten en KPI's.

#9. Tik op klikken

TapClicks, een vooraanstaand cloudgebaseerd business intelligence (BI)-platform, biedt digitale marketinganalyses en rapportage aan mediabedrijven, e-commercemerken, reclamebureaus, gezondheidszorgorganisaties en andere bedrijven.

Houd er rekening mee dat de KPI-tool, door al uw gegevensbronnen te integreren, helpt bij het samenbrengen van uw marketing- en verkoopinitiatieven.

Kenmerken van TapClicks

Ik raad deze software aan omdat deze de volgende KPI-functies biedt:

 • Marketingactiviteiten: bewaak al uw campagnes, rapporten, workflows en marketinggegevens. 
 • Competitieve intelligentie: observeer de SEM-conversietrechter van uw rivalen.
 • Berekeningen en aangepaste statistieken: Met slechts een paar klikken kunt u aangepaste KPI's en statistieken maken.
 • Doelen en tempo: Hiermee kunt u uw campagne-uitgaven op één lijn brengen, zodat u uw voortgang kunt volgen in plaats van alleen het eindresultaat.
 • Rapporten selecteren: Hiermee kunt u uitgebreide rapporten delen via meerdere kanalen en de rapportage in uw kleine onderneming automatiseren.

TapClicks-prijzen

Basis: $ 249 per maand

Elite: $ 1,499 per maand

Voordeel: $ 999 per maand

#10. Databox

Databox is een populair KPI-programma waarmee u eenvoudiger inzicht krijgt in de bedrijfsvoering. Het verzamelt uw gegevens uit verschillende bronnen, zodat u de ontwikkelingen in realtime kunt volgen en nuttige informatie kunt vinden om uw bedrijf uit te breiden. Bovendien heeft Databox positieve recensies van sites als G2 Crowd en AlternativeTo, waardoor het een favoriet is voor kleine bedrijven. Ik raad deze tool aan voor kleine bedrijven.

Kenmerken van Databox

 • Geïntegreerd dashboard: Combineer KPI's en statistieken uit verschillende bronnen in één dashboard om tijd en moeite te besparen bij het schakelen tussen verschillende platforms.
 • DIY Dashboard Designer: zelfs als u niet weet hoe u moet coderen, kunt u uw eigen verbluffende KPI-dashboards maken en deze op verschillende manieren bekijken.
 • Effectieve verbindingen: Om uw workflow voor gegevensautomatisering te verbeteren, verbindt u uw favoriete marketing-, sociale media-, verkoop- of andere zakelijke tool via een van de meer dan 70 beschikbare verbindingen.
 • Prestatiewaarschuwingen: ontvang tijdig meldingen wanneer uw team belangrijke benchmarks bereikt of wanneer er iets mis is en snel moet worden opgelost.
 • Scorekaarten: ontvang e-mail-, Slack- of pushmeldingen op uw mobiele apparaat met uw belangrijkste KPI's.

Databox-prijzen

Voorgerecht: $ 0 / maand

Uitvoerder: $ 289/maand

Professioneel: $ 169 / maand

Als u meer wilt weten over het effect van AI op het bedrijfsleven, lees dan: AI-toepassing in het bedrijfsleven uitgelegd! (+Top 5 AI-tools)

Wat zijn de Key Performance Indicators in marketing?

Key Performance Indicators in marketing geven u een beter inzicht in hoe effectief uw marketingactiviteiten zijn marketing- en promotiecampagnes ben geweest. Deze statistieken houden vaak de frequentie bij waarmee potentiële klanten op een bepaald marketingkanaal reageren door de gesprekspercentages te meten. Hier zal ik enkele voorbeelden van KPI’s voor marketing introduceren:

#1. Websiteverkeer:

Dit is een belangrijke prestatie-indicator die meet hoeveel mensen specifieke pagina's op de website van een bedrijf bezoeken. Met het gebruik van deze KPI kan uw management beter inzicht krijgen in de vraag of webverkeer naar potentiële verkoopkanalen wordt geleid en of klanten niet op de juiste manier worden gerouteerd.

Lees deze artikelen om uw kennis over websiteverkeer uit te breiden: WEBSITE TRAFFIC ANALYZER: Top 20+ gratis tools in 2023, HOE HET VERKEER VAN EEN WEBSITE TE VERGROTEN: een uitgebreide gids

#2. Verkeer op sociale media:

Deze KPI bewaakt de hoeveelheid tijd die gebruikers doorbrengen op de sociale mediapagina's van het bedrijf, inclusief weergaven, volgers, likes, retweets, shares en betrokkenheid.

#3. Het conversiepercentage van uw call-to-action-inhoud:

Deze KPI richt zich op gerichte marketingcampagnes die specifiek gedrag van consumenten vragen. Een bepaalde campagne kan klanten er bijvoorbeeld toe aanzetten actie te ondernemen vóór het einde van een bepaalde verkoopdatum. Om erachter te komen welk percentage consumenten op de call-to-action heeft gereageerd, moet u het totale aantal contentleveringen delen door het aantal succesvolle interacties.

#4. Blogartikelen gepubliceerd per maand:

Deze KPI houdt alleen bij hoeveel blogartikelen uw kleine onderneming in een bepaalde maand publiceert.

#5. Klikfrequenties:

Deze Key Performance Indicator telt het aantal specifieke klikken op e-maildistributies. Sommige tools kunnen bijhouden hoeveel klanten op een link hebben geklikt, een e-maildistributie hebben geopend en een aankoop hebben voltooid.

Lees ook: PAY PER CLICK ADVERTISING (PPC): kosten en top 7 agentschappen

Wat betekent KPI?

KPI's of Key Performance Indicators worden verzameld, geëvalueerd en samengevat in statistieken die de besluitvorming ondersteunen. Ze kunnen zo simpel zijn als een enkel cijfer of een berekening die de activiteit voor een bepaalde periode weergeeft, zoals ‘300 bestellingen in juni’. KPI's bieden op zichzelf geen enkele waarde voor een bedrijf. Niettemin kunnen kleine bedrijven deze gegevens gebruiken om beter geïnformeerde keuzes te maken over operaties en tactieken.

Wat is een voorbeeld van een KPI?

De omzet per klant behoort tot de meest fundamentele KPI’s (RPC). Uw RPC zou bijvoorbeeld € 100 zijn als u 10 klanten had en € 1,000 aan inkomsten per jaar. U kunt deze KPI gebruiken om de RPC van uw bedrijf in de loop van de tijd te monitoren

Wat zijn de vijf meest voorkomende KPI’s?

KPI's verschillen van bedrijf tot bedrijf, en sommige zijn geschikter voor bepaalde bedrijven dan andere. Globaal gesproken zijn dit de top vijf KPI’s die gebruikt worden:

 • Omzetgroei
 • Opbrengst per klant
 • Winstmarge
 • Klantbehoudpercentage
 • Klanttevredenheid

Hoe meet je KPI’s?

Ja, u kunt KPI’s meten met behulp van rapportagetools en bedrijfsanalysesoftware zoals hierboven vermeld. Dit omvat elke stap van het proces, inclusief het verzamelen van gegevens uit betrouwbare bronnen, het veilig opslaan ervan, het opschonen ervan om het formaat voor analyse te standaardiseren en het berekenen ervan. Ten slotte wordt software voor rapportage of visualisatie veelvuldig gebruikt om KPI’s te rapporteren.

Wat maakt een goede KPI?

Een goede KPI moet duidelijke, objectieve informatie bieden over de voortgang die is geboekt in de richting van een doel. Het biedt een mechanisme om de prestaties in de loop van de tijd te meten en volgt en beoordeelt variabelen zoals effectiviteit, kwaliteit, tijdigheid en prestaties. Het belangrijkste doel van een KPI is om het management te helpen betere beslissingen te nemen.

De 15 meest winstgevende kleine bedrijven die in 2024 van start gaan

61+ Ideeën voor kleine bedrijven: deskundige keuzes voor 2024 + gratis sjablonen

11 beste digitale marketingbedrijven voor kleine bedrijven

Referenties:

Intrafocus

Investopedia

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk