De toekomst van Product Lifecycle Management: de belangrijkste PLM-trends die 2024 vormgeven

De toekomst van Product Lifecycle Management: PLM-trends die het productontwikkelingslandschap in 2024 opnieuw vormgeven.
Afbeelding door auteur

De toekomst van productlevenscyclusbeheer is hier!! Product Lifecycle Management (PLM) veranderde in 2024 als gevolg van marktvragen en technologie. Als ervaren professional heb ik PLM zien evolueren en bedrijven zich zien aanpassen om concurrerend te blijven. Van AI-aangedreven ontwerp tot verbonden ecosystemen: duik in de belangrijkste PLM-trends die het productontwikkelingslandschap in 2024 een nieuwe vorm zullen geven. We zullen ook de dynamische veranderingen van PLM en hun effecten op ondernemingen bespreken.

PLM begrijpen

PLM is een strategisch proces dat een product beheert, van concept tot verwijdering, met behulp van hulpmiddelen en methoden. Het werken met uiteenlopende teams en technologieën heeft mij ook laten zien hoe PLM-oplossingen de productontwikkeling stroomlijnen, samenwerking bevorderen en creativiteit bevorderen.

 PLM omvat veel taken, waaronder:

 • Product Data Management (PDM): Dit centraliseert productgegevens, inclusief CAD-tekeningen, specificaties, stuklijstenen technische documentatie. Het beheren van ontwerpherzieningen en vereisten tijdens een grote productlancering was moeilijk voor ons team. Een sterk PDM-systeem heeft de gegevens van mijn organisatie verder gecentraliseerd en de samenwerking verbeterd, waardoor onze workflow is getransformeerd.
 • Samenwerking en workflowbeheer: dit vereenvoudigt cross-functionele teaminteracties, automatiseert procedures en biedt belanghebbenden actuele informatie om workflows te stroomlijnen. Tijdens het werken aan een moeilijk project met strakke deadlines was efficiënte samenwerking cruciaal. De systeemsamenwerking van onze PLM biedt verbeterde communicatie en projectbeheer.
 • Verandermanagement: Dit omvat het documenteren, communiceren en implementeren van veranderingen in productontwerp, specificaties en vereisten gedurende de levensduur. Het managen van veranderingen kan echter moeilijk zijn, vooral als prioriteiten botsen. We hebben veranderingen eenvoudig doorgevoerd en onderbrekingen tot een minimum beperkt door expliciete procedures voor verandermanagement op te zetten en open communicatie te stimuleren.
 • Kwaliteitsmanagement: Dit omvat kwaliteitsborging, kwaliteitscontrole en het volgen van de regels om ervoor te zorgen dat het product uitstekend is en aan de eisen voldoet.
 • Optimalisatie van de toeleveringsketen: dit houdt in dat systemen in de toeleveringsketen worden samengevoegd om dingen sneller en goedkoper te krijgen, te maken en bij de klant te krijgen.
 • Levensduuranalyse en rapportage: Analyseren van gegevens over de levensduur van producten om prestatietrends te identificeren, de prestaties te verbeteren en de besluitvorming te begeleiden.

PLM helpt uw ​​bedrijf verder om wendbaarder te worden in de huidige competitieve zakelijke omgeving. Bovendien verbetert het de ontwikkeling, samenwerking, time-to-market, kwaliteit en innovatie, waardoor het concurrentievermogen en de winstgevendheid worden vergroot.

LEES OOK: Product Lifecycle Management PLM: gedetailleerde gids voor het PLM-systeem

Evolutie van PLM

De vooruitgang van PLM is verbazingwekkend. PLM is geëvolueerd van een tool voor technisch gegevensbeheer uit de jaren negentig naar een bedrijfsoplossing. Tijdens mijn carrière heb ik PLM zien evolueren, integreren met meerdere bedrijfssystemen, verder gaan dan alleen techniek en ontwerp, en innovatie en concurrentievermogen zien stimuleren.

 PLM heeft zich in verschillende fasen ontwikkeld:

 • Vroege adoptie (1990-2000): PLM-systemen beheerden voor het eerst technische gegevens zoals CAD-tekeningen en vereisten. Hoewel deze systemen het ontwerp en de ontwikkeling stroomlijnden, waren ze beperkt en functioneerden ze doorgaans in silo's binnen bedrijven.
 • Integratie met ERP (2000-2010): Bedrijven beseften de noodzaak om PLM te verbinden met andere bedrijfssystemen zoals ERP en CRM; daarom werd PLM meer geïntegreerd en onderling verbonden. Deze integratie verbeterde de samenwerking, de gegevensuitwisseling en het inzicht in de productlevenscyclus tussen afdelingen verder.
 • Uitbreiding van de reikwijdte (2010-heden): PLM bestrijkt nu de volledige levensduur van het product, van conceptualisering tot verwijdering, en is verder gegroeid dan engineering en ontwerp. Moderne PLM-systemen verbeteren de samenwerking, creativiteit en productontwikkeling door mensen, processen en technologie te integreren. Vanwege Industrie 4.0-innovaties zoals IoT, AI en additive manufacturing vertrouwen bedrijven meer op PLM.

Productlevenscyclusbeheer integreert snel met geavanceerde technologieën zoals IoT, AR en additive manufacturing in Industrie 4.0. Deze technologieën bieden geïntegreerde productlevenscyclus connectiviteit van concept tot service. Bedrijven gebruiken nu IoT-compatibele sensoren om realtime gegevens van velditems te verzamelen, AR om ontwerpen te visualiseren en te modelleren, en additieve productie om snel prototypen te maken en op maat gemaakte componenten te produceren.

Markten en markten, voorspelde in een in 2019 gepubliceerd rapport een groeipercentage van de PLM-markt van 50.7 miljard dollar in 2019 naar 73.7 miljard dollar bij een CAGR van 7.8% tijdens de prognoseperiode.

Image Source

#1. Opkomst van AI-aangedreven PLM

De toekomst van Product Lifecycle Management: PLM-trends die het productontwikkelingslandschap in 2024 opnieuw vormgeven.

PLM verandert in 2024 vanwege tal van trends. AI transformeert de besluitvorming, automatiseert processen en geeft belangrijke inzichten. Door mijn betrokkenheid bij AI-aangedreven PLM-initiatieven heb ik verder kunnen zien hoe deze algoritmen de productontwikkeling en efficiëntie verbeteren. AI-algoritmen kijken ook naar big datasets, voorspellen trends en automatiseren saaie taken. In wezen helpt dit bedrijven slimme keuzes te maken, workflows te verbeteren en de time-to-market te verkorten.

#2. Integratie van GenAI

GenAI-integratie verandert de manier waarop organisaties productontwikkeling binnen PLM-systemen benaderen. De algoritmen analyseren enorme datasets en genereren autonoom ontwerpalternatieven, optimaliseren productconfiguraties en verkennen innovatieve oplossingen.

Door gebruik te maken van GenAI kunnen organisaties innovatieve oplossingen verder verkennen en productconfiguraties optimaliseren, waardoor uiteindelijk de efficiëntie van de productontwikkeling wordt verbeterd en innovatie wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld, Nike maakt gebruik van AI-aangedreven generatief ontwerp om binnen enkele minuten miljoenen schoenprototypes te verkennen, wat leidt tot snellere innovatie en verbeterde prestaties.

#3. Blockchain-integratie in PLM

Het toevoegen van blockchain-technologie is een andere trend die dingen verandert. Deze technologie biedt ongeëvenaarde veiligheid, openheid en traceerbaarheid gedurende de levenscyclus van een product. Op blockchain gebaseerde oplossingen vergroten het vertrouwen verder, bestrijden namaak en versnellen de naleving.

Belangrijkste voordelen van Blockchain-integratie in PLM

 • Traceerbaarheid van de toeleveringsketen: Blockchain maakt het mogelijk om goederen en onderdelen van begin tot eind te volgen, zodat ze zeker zijn dat ze echt zijn en van de juiste plaats komen. Zo worden regels nageleefd, worden gevaren verkleind en worden namaakgoederen tegengegaan.
 • Bescherming van intellectueel eigendom: Blockchain houdt ook veilige gegevens bij van intellectuele eigendomsrechten, ideeën en patenten, laat zien wie de eigenaar is en voorkomt dat anderen ze stelen. Bovendien maakt het het gemakkelijker om samen te werken en zakelijke deals te sluiten.
 • Productauthenticiteit en bestrijding van namaak: Met behulp van digitale handtekeningen die door blockchain zijn toegestaan, kunnen consumenten de authenticiteit van een product controleren. Vandaar. dit schept vertrouwen en bestrijdt namaak en grijze marktactiviteiten.
 • Slimme contracten voor geautomatiseerde transacties: Op blockchain gebaseerde slimme contracten automatiseren transacties binnen de PLM-omgeving. Bovendien versnelt dit de licentie-, contract- en inkoopprocessen en verlaagt het de kans op geschillen en extra werk.
 • Gegevensbeveiliging en privacy: Blockchain biedt ook een gedecentraliseerd, veilig systeem voor het uitwisselen en opslaan van privéproductgegevens, waardoor deze worden beschermd tegen inbreuken en ongeautoriseerde toegang.
 • Collaboratieve productontwikkeling: Blockchain maakt het veilig voor multifunctionele teams, verkopers en partners om samen te werken, wat het vertrouwen, de openheid en de verantwoordelijkheid verder vergroot.
 • Naleving van regelgeving en controleerbaarheid: Blockchain houdt ook een veilige, onveranderlijke registratie bij van activiteiten, audits en licenties die in overeenstemming zijn met de regelgeving. Dit versnelt processen en verlaagt risico’s.

#4. IoT-integratie

PLM maakt nu gebruik van het IoT om realtime gegevens over productprestaties en verbruik te leveren. Met verbonden apparaten gedurende de hele productlevenscyclus kunnen bedrijven gegevens verzamelen, de omstandigheden monitoren en proactief problemen oplossen in 2024, waardoor de productkwaliteit en de klanttevredenheid worden verbeterd. Stel je een dashboard voor met realtime prestatiegegevens, aangestuurd door fabrieks- en productsensoren. PLM detecteert onregelmatigheden onmiddellijk, waardoor proactieve reacties mogelijk zijn en kostbare problemen worden voorkomen.

LEES OOK: WAT IS IOT: wat is het en hoe werkt het?

IoT-sensoren die in producten zijn ingebed, zorgen voor continue datastromen, waardoor organisaties gebruikspatronen kunnen monitoren, potentiële problemen kunnen identificeren en de productprestaties gedurende de hele levenscyclus kunnen verbeteren.

#5. Data-democratisering

Door de datademocratisering in 2024 kunnen organisaties toegang krijgen tot PLM-gegevens, deze analyseren en exploiteren. Organisaties elimineren silo’s en stellen cross-functionele teams in staat realtime keuzes te maken door data te democratiseren. Datademocratisering stimuleert samenwerking, innovatie en flexibiliteit, waardoor organisaties zich snel kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en producten gedurende hun hele levensduur kunnen verbeteren.

Gebruikers in verschillende bedrijven kunnen data openen, analyseren en toepassen om weloverwogen beslissingen te nemen met behulp van PLM-datademocratisering. Het doorbreken van datagrenzen en het laten samenwerken van verschillende teams bevordert samenwerking, innovatie en aanpassing, wat leidt tot voortdurende verbeteringen en een concurrentievoordeel in de snelle commerciële wereld van vandaag.

#6. Digitale draadmodellen

De toekomst van Product Lifecycle Management: PLM-trends die het productontwikkelingslandschap in 2024 opnieuw vormgeven.

De introductie van digitale draadmodellen in 2024 herdefiniëert de manier waarop bedrijven omgaan met productinformatie en -processen in PLM-systemen. Digitale threadmodellen integreren productgegevens en workflows tussen systemen en belanghebbenden gedurende de productlevenscyclus. Digitale draadmodellen geven bedrijven realtime zichtbaarheid, traceerbaarheid en controle over productgerelateerde activiteiten door ontwerp, productie en service te integreren. Deze geïntegreerde strategie verhoogt de samenwerking, besluitvorming en productiviteit, waardoor bedrijven sneller en goedkoper hoogwaardige goederen kunnen leveren.

PLM-systemen maken ook gebruik van digitale threadmodellen om productgegevens en workflows holistisch te bekijken gedurende de productlevenscyclus. Communicatie, besluitvorming en productiviteit verbeteren met digitale draadmodellen, waardoor organisaties sneller en goedkoper artikelen van hoge kwaliteit kunnen produceren

#7. Digitale Twin-technologie

PLM maakt gebruik van digitale tweelingen om virtuele versies van fysieke objecten te genereren. Realtime informatie over productprestaties van digitale tweelingen zal in 2024 voorspellend onderhoud, monitoring op afstand en op simulatie gebaseerde verbeteringen mogelijk maken. Organisaties kunnen de productkwaliteit, downtime en levenscycluskosten verbeteren met digitale tweelingen. Siemens gebruikt bijvoorbeeld digitale tweelingen om de prestaties van windturbines virtueel te simuleren, waardoor samenwerking op afstand en realtime probleemoplossing tussen teams mogelijk wordt gemaakt.

Dankzij de Digital Twin-technologie kunnen bedrijven de productprestaties in realtime nabootsen en monitoren. Dit biedt voorspellende analyses, preventief onderhoud en optimalisatie van productprestaties in de loop van de tijd.

#8. Naleving van de regelgeving

Hogere industrienormen maken deel uit van het zich ontwikkelende regelgevingslandschap. PLM-systemen in 2024 beschikken over uitgebreide compliance- en risicobeheerfuncties om naleving van de regelgeving te garanderen en zorgen over productontwikkeling en levenscyclusbeheer te verminderen. Bovendien helpen PLM-oplossingen bedrijven bij het doorkruisen van ingewikkelde regelgevingsomgevingen met het volgen van regelgeving, documentatiebeheer, audittrails en compliancerapportage.

PLM-systemen maken naleving van de regelgeving mogelijk door inzicht te geven in wijzigingen in de regelgeving, complianceprocessen te automatiseren en de documentatie en rapportage aan regelgevende instanties te vereenvoudigen.

#9. Integratie van e-commerceplatform

PLM-systemen maken verbinding met e-commerceplatforms om het beheer van productinformatie en de orderafhandeling te stroomlijnen naarmate de online- en DTC-omzet groeien. PLM-technologieën worden in 2024 geïntegreerd met e-commerceplatforms, waardoor bedrijven productcatalogi, prijzen, inventaris en orderafhandeling centraal kunnen beheren. Deze integratie stroomlijnt de DTC-verkoop en garandeert productuniformiteit over alle kanalen heen.

PLM-integratie met e-commerceplatforms stroomlijnt het beheer van productgegevens, optimaliseert de orderafhandeling en zorgt voor een soepele online winkelervaring.

#10. Duurzame PLM-praktijken

Duurzaamheid zal in 2024 worden opgenomen in PLM-technieken. Bedrijven gebruiken milieuvriendelijke materialen, ontwerpen en productiemethoden omdat ze meer om het milieu geven. Duurzaamheidsmetingen en -instrumenten in PLM-systemen onderzoeken en optimaliseren de ecologische voetafdruk van producten gedurende hun hele levenscyclus. 

Verantwoorde PLM vermindert het verbruik van hulpbronnen, afval en milieueffecten gedurende de levensduur van het product, van ontwerp en productie tot distributie en verwijdering.

 • Hulpbronnen volgen en optimaliseren Volg het materiaalgebruik en de CO2-voetafdruk in de hele waardeketen om duurzame inkoop- en productiebeslissingen te nemen. Stel je voor dat je het gebruik van hulpbronnen maximaliseert en verspilling vermijdt.
 • Volg materialen en componenten voor ethische verwijdering en recycling van producten. Een circulaire economie vermindert de impact op het milieu en maakt een gesloten kringloopbeheer van hulpbronnen mogelijk.
 • Design for Sustainability: Start PLM met duurzaamheidsconcepten. Creëer items met lage milieueffecten en gemakkelijke recycling. Stel je voor dat je eeuwenlang voorwerpen maakt.

#11. Cloudgebaseerde PLM-oplossingen

Cloud computing heeft de implementatie en toegang van PLM veranderd. In 2024 zijn cloudgebaseerde PLM-oplossingen populair geworden vanwege hun schaalbaarheid, toegankelijkheid en samenwerking. Deze stap bevrijdt bedrijven ook van oude grenzen en vergemakkelijkt wereldwijde samenwerking. Het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes vergemakkelijkt bijvoorbeeld realtime samenwerking tussen ingenieurs, ontwerpers en leveranciers op verschillende locaties.

Cloudgebaseerde PLM-oplossingen bieden flexibiliteit, waardoor organisaties middelen kunnen schalen op basis van de vraag, overal toegang kunnen krijgen tot gegevens en realtime samenwerking tussen gedistribueerde teams kunnen bevorderen.

De huidige cloud-PLM biedt:

 • Verbeterde beveiliging: Robuuste versleuteling, toegangscontroles en regelmatige beveiligingsaudits zorgen ervoor dat uw gevoelige productgegevens veilig zijn. Cloudproviders houden zich aan strenge industriestandaarden en compliance-certificeringen en overtreffen daarmee traditionele on-premise oplossingen.
 • Schaalbaarheid en toegankelijkheid: Cloud-implementatie vergemakkelijkt samenwerking op afstand en wereldwijde productontwikkeling. Teams hebben overal, altijd en op elk apparaat toegang tot PLM. Stel je een naadloze samenwerking voor tussen continenten en tijdzones.
 • Continue innovatie: Cloudproviders updaten platforms voortdurend met de nieuwste functionaliteiten en beveiligingspatches. U profiteert van de allernieuwste technologie zonder de last van het beheer van updates en infrastructuur. Stelt u zich eens voor dat u altijd toegang heeft tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van PLM.

#12. Augmented Reality en Virtuele Realiteit

Augmented en virtual reality bieden meeslepende productontwerp-, ontwikkelings- en onderhoudservaringen in PLM. AR-toepassingen zullen de visualisatie, virtuele prototyping en training in 2024 verbeteren, waardoor de manier waarop bedrijven hun producten bekijken en gebruiken zal veranderen.

AR-technologie helpt klanten productmodellen te visualiseren en ermee te communiceren, waardoor ontwerpbeoordelingen, montage en onderhoud worden versneld.

#13. Focus op kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is in 2024 belangrijker geworden in PLM. Bedrijven leggen de nadruk op kwaliteit gedurende de gehele levenscyclus van producten vanwege de toegenomen verwachtingen van klanten en wettelijke verplichtingen. PLM-oplossingen omvatten systemen voor kwaliteitsplanning, inspectie, testen en non-conformiteitsbeheer. Door sterke kwaliteitsmanagementpraktijken toe te passen, kunnen bedrijven er verder voor zorgen dat producten voldoen aan de hoogste kwaliteits-, betrouwbaarheids- en veiligheidsnormen, waardoor de klanttevredenheid en de merkreputatie worden verbeterd.

Je zou ook graag: KWALITEITSBEHEER: definitie, voorbeelden en systemen

PLM-systemen maken kwaliteitsmanagement mogelijk om ervoor te zorgen dat goederen gedurende hun hele levenscyclus aan de hoogste normen voldoen. Bedrijven kunnen de klanttevredenheid verbeteren, kosten besparen en aan de regelgeving voldoen met behulp van sterke kwaliteitsmanagementpraktijken.

#14. Gegevensbeveiliging en privacy

De toekomst van Product Lifecycle Management: PLM-trends die het productontwikkelingslandschap in 2024 opnieuw vormgeven.

In een wereld die vatbaar is voor cyberaanvallen, geven implementeerders van PLM-oplossingen prioriteit aan gegevensbeveiliging en privacy. Om productgegevens en IP in 2024 te beschermen, omvatten PLM-oplossingen krachtige beveiliging, encryptie en toegangscontroles. Bedrijven volgen de AVG en CCPA om klantgegevens en vertrouwen te beschermen.

Gegevensbeveiliging en privacy beschermen cruciale productgegevens en intellectueel eigendom tegen cyberaanvallen. Encryptie, toegangslimieten en compliance zorgen voor gegevensbeveiliging en naleving van de regelgeving in PLM-oplossingen.

#15. Risicomanagement

De relevantie van risicobeheer in PLM-processen neemt in 2024 toe. Steeds meer bedrijven integreren risicobeheer in PLM-systemen om de risico's van de productlevenscyclus te identificeren, beoordelen en beperken. PLM-systemen voor 2024 omvatten rigoureus risicobeheer om naleving van de regelgeving, onderbrekingen van de toeleveringsketen, zorgen over cyberveiligheid en marktvolatiliteit te verminderen.

PLM's beoordelen en beperken de levenscyclusrisico's van producten. Door risico's in een vroeg stadium aan te pakken, kunnen de productontwikkelingskosten worden verlaagd, kan de naleving van de regelgeving worden gewaarborgd en kunnen de risico's worden verminderd.

Voordelen van PLM

Organisaties profiteren van de efficiëntie, samenwerking, time-to-market, productkwaliteit en naleving van de regelgeving bij PLM. PLM helpt bedrijven hoogwaardige producten sneller en goedkoper te lanceren door productgegevens te centraliseren, processen te optimaliseren en samenwerking tussen afdelingen en de toeleveringsketen aan te moedigen.

Uitdagingen van PLM

PLM-oplossingen hebben veel voordelen, maar het installeren en gebruiken ervan kan voor ondernemingen lastig zijn. Weerstand tegen veranderingen, integratie van verouderde systemen, gegevensbeveiliging en culturele obstakels zijn ook veelvoorkomende problemen. Deze kwesties vereisen sterk leiderschap, verandermanagement en voortdurende ontwikkeling.

Omgaan met uitdagingen en het omarmen van kansen

Ik heb in PLM te maken gehad met weerstand tegen veranderingen en problemen met de integratie van verouderde systemen. Ondanks deze uitdagingen is de transformerende kracht van PLM bij mij gegroeid. Organisaties kunnen het potentieel van PLM maximaliseren en duurzaam uitbreiden in een veranderende omgeving door innovatie aan te moedigen, nieuwe technologie te adopteren en prioriteit te geven aan continue verbetering.

Wat is de toekomst van PLM?

Betere AI-integratie, blockchain voor krachtige beveiliging, IoT voor realtime inzichten en duurzame praktijken zullen de toekomst van PLM vormgeven en nieuwe ideeën, teamwerk en efficiëntie gedurende de gehele levensduur van het product stimuleren.

Wat is de beste PLM-software?

Siemens Teamcenter, Dassault Systèmes ENOVIA en PTC Windchill zijn populaire PLM-software, afhankelijk van de zakelijke behoeften. De beste optie hangt af van de branche, de bedrijfsgrootte en de kenmerken.

Welk bedrijf is marktleider op het gebied van PLM-software?

Vanwege de vele marktniches en indicatoren is het bepalen van een ‘leider’ op het gebied van PLM-software moeilijk. Op basis van marktaandeel en omzet staan ​​Siemens en Dassault Systèmes op de eerste plaats, gevolgd door PTC en SAP. De “beste” optie hangt af van uw eisen en branche.

Wat is Product Lifecycle Management (PLM)?

Productlevenscyclusbeheer (PLM) is het strategische beheer van de conceptie, het ontwerp, de productie, het gebruik en de verwijdering van een product.

Omarm de toekomst van PLM

Concluderend: de toekomst van productlevenscyclusbeheer is nu. Op de hoogte blijven van trends, gebruik maken van de allernieuwste technologieën en het aanmoedigen van samenwerking en creativiteit zijn van cruciaal belang als we in 2024 en daarna door PLM navigeren. In het huidige dynamische zakenklimaat kunnen bedrijven stroomlijnen, innoveren en uitbreiden door de veranderende aard van PLM te omarmen en dit als een strategische noodzaak te gebruiken.

 1. PLM-SOFTWARE: beste beoordelingen en vergelijking van software voor productlevenscyclusbeheer
 2. WINDCHILL-SOFTWARE: functies, functies, prijzen en verschillen
 3. PLM Tools: lijst met beste productbeheertools in 2023
 4. LEVENSCYCLUS VAN PRODUCTONTWIKKELING: definitie, proces en stadia

Referenties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk