BEVEILIGINGSNALEVING: alles wat u moet weten

Naleving van beveiliging
Afbeelding door Rawpixel op freepik.com

Naleving van de beveiligingsvoorschriften is een essentieel onderdeel geworden van het runnen van een succesvol en veilig bedrijf in het huidige digitale landschap. Naleving van veiligheidsvoorschriften en -normen beschermt gevoelige gegevens, vermindert het risico op inbreuken en waarborgt het vertrouwen van de consument. In dit blogartikel gaan we in op de wereld van security compliance, waarbij we kijken naar de definitie, eisen, meettechnieken, checklists, raamwerken en certificeringen ervan. U kunt de verdediging van uw organisatie verbeteren en een sterke beveiligingshouding handhaven door de naleving van de beveiligingsregels goed te begrijpen en te implementeren.

Wat is beveiligingscompliance?

Het naleven van een verzameling regels, voorschriften en industriestandaarden die zijn ontworpen om gevoelige informatie te beschermen, de privacy van gegevens te handhaven en de veilige werking van de systemen en netwerken van een organisatie te garanderen, wordt beveiligingsnaleving genoemd. Het omvat een breed scala aan vereisten, zoals gegevensbescherming, toegangsbeperkingen, respons op incidenten, risicobeheer en andere.

De waarde van beveiligingsnaleving

Compliance is van cruciaal belang om bedrijven te beschermen tegen cyberrisico's en om het vertrouwen van klanten, partners en belanghebbenden te behouden. Bedrijven tonen hun toewijding aan het beveiligen van gevoelige gegevens, het verminderen van het risico op inbreuken en het vermijden van juridische en financiële implicaties door zich te houden aan de nalevingsnormen voor beveiliging.

De gevolgen van niet-naleving

Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan ernstige gevolgen hebben. Boetes, juridische sancties, reputatieschade en verloren commerciële vooruitzichten kunnen organisaties allemaal overkomen. Niet-naleving kan ook resulteren in een breuk in het klantenvertrouwen, wat kan leiden tot een lagere klantloyaliteit en mogelijke verstoringen van de bedrijfsvoering.

Nalevingsvereisten voor beveiliging

De eisen op het gebied van de naleving van de beveiligingsvoorschriften verschillen per branche, waarbij elke branche zijn eigen regelgeving en standaarden heeft. Bedrijven in de gezondheidszorg moeten zich bijvoorbeeld houden aan de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), terwijl financiële bedrijven zich moeten houden aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Het begrijpen van deze branchespecifieke criteria is van cruciaal belang voor een succesvolle aanpak van de naleving van de beveiligingsvoorschriften.

Naleving van overheids- en regelgeving

Organisaties moeten voldoen aan overheids- en regelgevende normen, naast branchespecifieke regelgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de California Consumer Privacy Act (CCPA) van de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld strenge normen voor gegevensbescherming en privacy opgelegd. Persoonlijke gegevens worden veilig en met respect voor de privacyrechten van individuen beheerd wanneer deze regelgeving wordt nageleefd.

Internationale normen en raamwerken

Internationale standaarden en richtlijnen zijn van cruciaal belang om bedrijven in de richting van effectieve compliance te leiden. De ISO 27001-standaard van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) biedt een wereldwijd erkend raamwerk voor de ontwikkeling van een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS). Naleving van ISO 27001 stelt bedrijven in staat een alomvattend beveiligingsbeleid te voeren en hun inzet voor gegevensbescherming te tonen.

Bovendien biedt het Cybersecurity Framework van het National Institute of Standards and Technology (NIST) een alomvattend raamwerk voor het monitoren en beperken van cyberbeveiligingsrisico's. Dit systeem is georganiseerd rond vijf sleutelfuncties: identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. Organisaties kunnen hun algehele beveiligingspositie verbeteren en naleving garanderen door hun beveiligingsprocedures op één lijn te brengen met deze internationale normen en richtlijnen.

Nalevingsvereisten van derden

Veel bedrijven worden ook geconfronteerd met nalevingsverplichtingen van derden die worden opgelegd door klanten, partners of leveranciers. Deze standaarden zijn vaak vereist om de veiligheid van gedeelde gegevens en bronnen te garanderen. Het niet nakomen van deze verantwoordelijkheden kan leiden tot gespannen relaties en verloren commerciële vooruitzichten. Als gevolg hiervan moeten ondernemingen de nalevingsverplichtingen van derden goed analyseren en begrijpen voordat ze de vereiste stappen ondernemen om deze te verwezenlijken.

De rol van penetratietests en kwetsbaarheidsbeoordelingen

Organisaties moeten regelmatig penetratietests en kwetsbaarheidsbeoordelingen uitvoeren om met succes aan de nalevingsbehoeften te kunnen voldoen. Penetratietests repliceren aanvallen uit de echte wereld om fouten in systemen, netwerken en applicaties te identificeren. Kwetsbaarheidsbeoordelingen daarentegen houden zich bezig met het proactief vinden van fouten en mogelijke toegangspunten voor aanvallers.

Hoe u de naleving van de beveiligingsvoorschriften kunt meten

Het meten van de naleving van de beveiligingsvoorschriften is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de beveiligingsprocedures van een bedrijf in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten en de beste praktijken in de sector. In dit gedeelte wordt gekeken naar essentiële meetgegevens en evaluatiemethoden voor het correct beoordelen en meten van de naleving van de beveiligingsvoorschriften.

#1. Compliance Gap-analyse

Een compliance gap-analyse is een cruciale eerste stap bij het meten van de compliance op het gebied van beveiliging. Dit houdt in dat de huidige beveiligingscontroles en -procedures van het bedrijf worden vergeleken met de eisen die zijn aangegeven in relevante regels, normen en raamwerken. Organisaties kunnen hersteloperaties prioriteren en organiseren door de hiaten tussen bestaande controles en het beoogde nalevingsniveau te identificeren.

#2. Documentatie en beleidsevaluatie

Het onderzoeken van documenten en procedures is een belangrijk onderdeel van het meten van de naleving van de beveiligingsvoorschriften. Het beoordelen van de volledigheid en nauwkeurigheid van beveiligingsbeleid, -procedures en -aanbevelingen maakt hiervan deel uit. Organisaties moeten verifiëren dat deze documenten actueel zijn, dat ze voldoen aan de wettelijke normen en dat het personeel de beveiligingsverwachtingen begrijpt.

#3. Evaluaties van beveiligingscontroles

Evaluaties van beveiligingscontroles zijn een efficiënte techniek om de naleving van bepaald beveiligingsbeleid te meten. Dit omvat het beoordelen van de effectiviteit en toepassing van maatregelen zoals toegangscontroles, encryptietechnieken, logging- en monitoringprocessen en incidentresponsprotocollen. Technische evaluaties, interviews, documentatiebeoordelingen en andere relevante procedures kunnen worden gebruikt om beoordelingen uit te voeren.

#4. Audit- en nalevingstesten

Regelmatige audits en nalevingstesten zijn van cruciaal belang in dit proces. Interne of externe auditors kunnen de beveiligingscontroles, -processen en -documentatie van de organisatie onderzoeken om ervoor te zorgen dat deze aan de noodzakelijke normen voldoen. Gesimuleerde aanvallen, kwetsbaarheidsbeoordelingen en penetratietests worden gebruikt om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen tijdens compliancetests te valideren.

#5. Opleiding en bewustwording van medewerkers

Bij het meten van de naleving van de beveiligingsvoorschriften moeten opleidings- en bewustmakingsprogramma's voor werknemers worden geëvalueerd. Het beoordelen van de kennis van medewerkers over het beveiligingsbeleid, hun vermogen om beveiligingsproblemen te herkennen en te rapporteren, en hun naleving van best practices op het gebied van beveiliging, levert inzicht op in de algehele beveiligingscultuur van het bedrijf. Regelmatige trainingssessies, phishing-simulaties en beveiligingsbewustzijnscampagnes kunnen allemaal helpen bij het versterken van compliance-maatregelen.

#6. Evaluatie van incidentrespons

Het meten van de naleving van de beveiligingsvoorschriften vereist het beoordelen van de incidentresponsmogelijkheden van de organisatie. Dit omvat het evalueren van de doeltreffendheid van procedures voor het detecteren, reageren en herstellen van incidenten. Tafelbladoefeningen en oefeningen voor incidentrespons kunnen reële omstandigheden imiteren en gebieden blootleggen die voor verbetering vatbaar zijn in de afhandeling van incidenten en de samenwerking.

Controlelijst voor naleving van beveiligingsvoorschriften

Een checklist voor de naleving van de beveiligingsvoorschriften kan bedrijven helpen ervoor te zorgen dat ze aan alle relevante criteria voldoen en een sterke beveiligingshouding behouden. Het helpt bij de methodische beoordeling en oplossing van lacunes in de naleving, waardoor de kans op toezicht of nalatigheid wordt geminimaliseerd. Om uw organisatie te helpen vindt u hieronder een volledige checklist voor naleving van de beveiligingsregels:

 • Gegevensbescherming: Gebruik gegevensversleutelingstechnologieën om gevoelige informatie te beschermen. Stel toegangsbeperkingen in op basis van gebruikersrollen en machtigingen om de gegevenstoegang te beperken. Maak regelmatig een back-up van uw gegevens en beveilig deze om verlies of illegale toegang te voorkomen.
 • Gebruikerstoegangsbeheer: Dit houdt het afdwingen van strikte wachtwoordregels en multifactor-authenticatie in. Controleer en update de toegangsrechten en machtigingen van gebruikers regelmatig. Installeer systemen om illegale toegangspogingen te detecteren en te monitoren.
 • Incidentrespons en -beheer: Creëer een incidentresponsstrategie die schetst welke procedures moeten worden gevolgd in het geval van een beveiligingsincident. Er moeten regelmatig oefeningen en simulaties worden uitgevoerd om de effectiviteit van het incidentresponsplan te testen. Zorg tijdens incidenten voor een duidelijke communicatie- en verantwoordelijkheidsroute.
 • Beveiligingsbewustzijn en training: Bied al het personeel een uitgebreide training in beveiligingsbewustzijn. Houd personeel regelmatig op de hoogte van opkomende bedreigingen en best practices. Voer phishing-simulaties uit om personeel voor te lichten over potentiële social engineering-bedreigingen.
 • Regelmatig kwetsbaarheidsbeoordelingen en patchbeheer: voer regelmatig kwetsbaarheidsbeoordelingen uit om kwetsbaarheden te detecteren en aan te pakken. Creëer een patchbeheermechanisme om ervoor te zorgen dat beveiligingsupdates op tijd worden toegepast. Monitor en volg kwetsbaarheden om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk worden aangepakt.
 • Audit en documentatie: Voer regelmatig interne audits uit om ervoor te zorgen dat aan de beveiligingsnormen wordt voldaan. Houd gedetailleerde gegevens bij van beleid, processen en controles. Houd auditlogboeken en -gegevens bij gedurende de tijd die nodig is volgens de regelgeving.

Kader voor beveiligingsnaleving

Kaders voor beveiligingscompliance bieden bedrijven een gestructureerde strategie om succesvolle beveiligingsprocedures op te zetten en te onderhouden. Deze raamwerken bieden regels, best practices en controledoelstellingen om bedrijven te helpen bij het naleven van sectorale en wettelijke verplichtingen.

NIST-kader voor cyberbeveiliging

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft het NIST Cybersecurity Framework ontwikkeld, dat veel wordt gebruikt. Het biedt een reeks vrijwillige beste praktijken en richtlijnen voor het beheren en beperken van cyberbedreigingen. Het raamwerk is georganiseerd rond vijf sleutelfuncties: identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen.

ISO 27001

ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiligingsmanagementsystemen (ISMS). Het biedt een methodische manier om het informatiebeveiligingsbeheersysteem van een organisatie op te zetten, te implementeren, te onderhouden en voortdurend te verbeteren. ISO 27001 legt de nadruk op risicobeheer en vereist dat ondernemingen regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren.

CIS-controles

De Center for Internet Security (CIS) Controls zijn standaarden en best practices voor het beveiligen van de systemen en netwerken van een organisatie. Het geeft een geprioriteerde lijst van twintig belangrijke beveiligingsmaatregelen die bedrijven moeten invoeren om zichzelf te beschermen tegen typische cyberdreigingen. Om zich ontwikkelende gevaren tegen te gaan, worden de CIS-controles periodiek bijgewerkt.

COBIT

De Information Systems Audit and Control Association (ISACA) heeft het Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT)-framework gecreëerd. COBIT helpt ondernemingen bij het afstemmen van IT-governance- en controledoelstellingen op bedrijfsdoelstellingen. Het biedt een alomvattend raamwerk voor risicobeheer, controledoelstellingen en compliance.

Certificering van beveiligingsnaleving

Certificeringen op het gebied van beveiligingsnaleving stellen bedrijven in staat om op een geloofwaardige manier hun inzet voor gegevensbeveiliging en naleving van industriële normen en voorschriften aan te tonen. In dit gedeelte wordt gekeken naar het belang van certificaten voor naleving van de beveiligingsvoorschriften, evenals naar algemene branchecertificeringen en de voordelen die deze bieden.

Certificeringen voor beveiligingsnaleving en hun belang

Certificeringen op het gebied van beveiligingsnaleving zijn van cruciaal belang voor het winnen van het vertrouwen van klanten, partners en belanghebbenden. Organisaties die certificeringen behalen, tonen aan dat ze zich inzetten voor het implementeren van krachtige beveiligingsmaatregelen, het beveiligen van gevoelige gegevens en het beperken van cyberbedreigingen. Certificeringen geven onafhankelijke certificering van de beveiligingsprocessen van een organisatie, waardoor vertrouwen ontstaat in het vermogen om gegevens te beschermen.

Verschillende algemeen bekende beveiligingscertificeringen zijn van toepassing op een groot aantal sectoren. Hier zijn een paar van dergelijke voorbeelden:

 • ISO 27001: ISO 27001 is een wereldwijd erkende standaard voor informatiebeveiligingsbeheersystemen (ISMS). Het biedt een compleet raamwerk voor de implementatie en het onderhoud van beveiligingsmaatregelen, risicobeheerprocessen en continue verbetering.
 • PCI DSS: Organisaties die betaalkaartgegevens verwerken, moeten gecertificeerd zijn volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Het zorgt voor veilig beheer, verwerking en verzending van kaarthouderinformatie, waardoor het risico op datalekken en fraude wordt verlaagd.
 • HIPAA: HIPAA-certificering is vereist voor zorgbedrijven onder de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Het garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige gegevens en waarborgt tegelijkertijd de bescherming van gezondheidsinformatie van patiënten.
 • SOC 2: De Service Organization Control (SOC) 2-accreditatie richt zich op de beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy van dienstverleners. Het toont aan dat een bedrijf passende procedures heeft ingevoerd om consumentengegevens te beschermen en het milieu veilig te houden.

Certificeringen voor beveiligingsnaleving verkrijgen en behouden

Organisaties moeten worden beoordeeld door een erkende certificeringsinstantie om certificaten voor naleving van de beveiligingsvoorschriften te ontvangen. Documentatiebeoordeling, interviews, audits ter plaatse en validatie van gevestigde beveiligingscontroles zijn typische stappen in het proces. Certificeringen zijn doorgaans voor een bepaalde tijd geldig en vereisen periodieke audits of beoordelingen om naleving te garanderen.

Wat is beveiligingscompliancebeheer?

Het proces van het implementeren van beveiligingscontroles en het monitoren van systemen en beleid, terwijl wordt voldaan aan de meest recente wettelijke normen, staat bekend als security compliance management.

Wat is naleving van de beveiligingsregelgeving?

Het proces van het naleven van de precieze beveiligingsvereisten en -normen die door regelgevende instanties, industriestandaarden en overheidsinstanties zijn opgesteld, wordt naleving van de beveiligingsregelgeving genoemd. Deze regelgeving is bedoeld om gevoelige gegevens en informatie te beschermen door de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan te garanderen.

Wat is het verschil tussen beveiligingsrisico en compliance?

Hoewel compliance en beveiliging twee kanten van dezelfde medaille zijn, worden beveiligingsmaatregelen gemotiveerd door bedrijfsrisico's, terwijl compliance wordt gemotiveerd door wettelijke vereisten en bewijst dat uw organisatie in staat is haar gegevens te beschermen.

Wat is een beoordeling van de naleving van de beveiligingsvoorschriften?

Een beveiligingscompliancebeoordeling is een grondig onderzoek naar de naleving door een organisatie van beveiligingsregels, standaarden en best practices. Het omvat het evalueren van de doeltreffendheid van beveiligingscontroles, beleid en procedures om naleving van de toepasselijke regelgeving te garanderen.

Wat zijn de beste praktijken op het gebied van beveiligingsnaleving?

Best practices voor gegevensbeveiliging:

 • Creëer een compliance-framework
 • Systeembeveiliging bewaken
 • Beoordeel het risico vroeg
 • Continue bewaking
 • Stel een cyberbeveiligingsbeleid op
 • Implementeer krachtige toegangscontrolemaatregelen
 • Anonimiseer gevoelige gegevens
 • Ga uit van nul vertrouwen
 • Het vermijden van wettelijke boetes en straffen

Wie is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften?

Iedereen is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van de cyberveiligheid.
Hoewel managers en beheerders een belangrijke rol spelen bij het naleven van de cyberveiligheid door de toegangsrechten van gebruikers te bewaken en ervoor te zorgen dat software up-to-date en veilig is, is iedereen verantwoordelijk voor de dagelijkse verantwoordelijkheden.

Conclusie

Naleving van de beveiligingsvoorschriften is essentieel voor het beschermen van gevoelige gegevens, het verminderen van risico's en het winnen van het vertrouwen van klanten, partners en belanghebbenden. Om een ​​conforme beveiligingshouding te behouden, moeten organisaties branchespecifieke vereisten, regelgevende wetgeving en internationale normen begrijpen en naleven.

Organisaties kunnen risico's verminderen, gevoelige gegevens beveiligen en het vertrouwen van hun belanghebbenden behouden door prioriteit te geven aan de naleving van de beveiligingsvoorschriften. Het implementeren van krachtige beveiligingsmaatregelen, het regelmatig controleren van de naleving en het verkrijgen van toepasselijke certificeringen zijn cruciale elementen bij het garanderen van gegevensbescherming en een veilige bedrijfsomgeving.

Referenties

0 aandelen:
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk