MARKTONDERZOEK: definitie, typen en gids voor verschillende onderzoeksmethoden

marktonderzoek
Afbeelding tegoed: enorm

Wilt u weten waarom, hoe en wanneer marktonderzoek moet worden ingezet? Wilt u erachter komen waarom uw klanten uw goederen niet kopen? Wilt u een nieuw product, dienst of zelfs een marketingcampagne introduceren, maar weet u niet zeker wat uw klanten willen? U heeft de hulp van uw klanten nodig om bovenstaande vragen te beantwoorden. Maar hoe ga je die informatie verzamelen? Marktonderzoek is de beste aanpak om alle antwoorden te verzamelen die u nodig hebt in deze en vele andere scenario's in uw organisatie. Om u te helpen dit allemaal te beantwoorden, zullen we bespreken wat marktonderzoek, typen, methoden en bedrijven zijn. Dus span je gordel aan voor een kennisrit.

Wat is marktonderzoek?

Marktonderzoek wordt beschreven als het proces waarbij de levensvatbaarheid van een nieuw product of nieuwe dienst wordt bepaald door direct klantonderzoek uit te voeren. Met deze strategie kunnen organisaties of bedrijven hun doelmarkt identificeren, feedback verzamelen en documenteren en weloverwogen beslissingen nemen.

Marktonderzoek kan in-house worden uitgevoerd door organisaties of ondernemingen, of kan worden uitbesteed aan bedrijven met ervaring in het veld.

Marktonderzoek kan worden uitgevoerd door enquêtes te verspreiden, interactie te hebben met een groep mensen die een steekproef wordt genoemd, interviews af te nemen en andere methoden.

Het primaire doel van marktonderzoek is om de markt voor een specifiek product of dienst te begrijpen of te evalueren om te voorspellen hoe de doelgroep erop zal reageren. Marktonderzoeksinformatie kan worden gebruikt om marketing-/reclameactiviteiten op maat te maken of om te bepalen welke functies consumenten het meest waarderen en welke diensten zij (indien aanwezig) nodig hebben.

Overzicht marktonderzoek

Het doel van marktonderzoek is om de markt voor een specifiek product of dienst te onderzoeken om te bepalen hoe de doelgroep zal reageren. Dit kan gegevensverzameling omvatten voor marktsegmentatie en productdifferentiatie, die kunnen worden gebruikt om te ontwerpen reclamecampagnes of beslis welke kenmerken voor klanten het belangrijkst zijn.

Om het marktonderzoeksproces af te ronden, moet een bedrijf een aantal taken uitvoeren. Het moet gegevens verzamelen op basis van het marktsegment dat wordt onderzocht. Het bedrijf moet de gegenereerde gegevens onderzoeken en begrijpen om te zien of er patronen of belangrijke gegevenspunten zijn die bij de besluitvorming kunnen worden gebruikt.

Waarom is marktonderzoek belangrijk?

Onderzoek doen is een van de meest effectieve strategieën om de klanttevredenheid te verbeteren, het klantverloop te verminderen en uw organisatie te laten groeien. Hier zijn enkele van de redenen waarom marktonderzoek cruciaal is en door elk bedrijf moet worden overwogen:

 • Waardevolle informatie: Het biedt informatie en kansen over de waarde van bestaande en nieuwe producten, en helpt zo bedrijven dienovereenkomstig te plannen en te strategiseren.
 • Klantgericht: Het helpt om te bepalen wat de klanten nodig hebben en willen. Marketing is klantgericht en het begrijpen van de klanten en hun behoeften zal bedrijven helpen bij het ontwerpen van producten of diensten die het beste bij hen passen.
 • prognoses: Door de behoeften van klanten te begrijpen, kunnen bedrijven ook hun productie en verkoop voorspellen. Marktonderzoek helpt ook bij het bepalen van de optimale voorraadvoorraad.
 • Concurrentie voordeel: Om de concurrentie voor te blijven is marktonderzoek een essentieel instrument om vergelijkende studies uit te voeren. Bedrijven kunnen bedrijfsstrategieën bedenken waarmee ze hun concurrenten voor kunnen blijven.

Soorten marktonderzoek

Marktonderzoekstypen helpen bij het bereiken van bruikbare conclusies, of een organisatie of bedrijf nu iets wil weten over het koopgedrag van consumenten of de waarschijnlijkheid dat mensen een bepaalde prijs voor een product betalen.

Hieronder volgen de soorten:

#1. Primair marktonderzoek

(Kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden gecombineerd): Primaire typen marktonderzoek is een procedure waarbij organisaties of ondernemingen rechtstreeks contact opnemen met eindgebruikers of een derde partij inhuren om relevante studies uit te voeren om gegevens te verkrijgen. De verzamelde informatie kan kwalitatief (niet-numeriek) of kwantitatief (numeriek) (numerieke of statistische gegevens) zijn.

Er zijn twee soorten informatie die kunnen worden verzameld tijdens primaire marktonderzoekstypen: verkennend en specifiek. Verkennend onderzoek is een type onderzoek met een open einde waarbij een kwestie wordt onderzocht door open vragen te stellen in een uitgebreid interviewformaat, meestal met een kleine steekproef van mensen. De steekproefomvang is beperkt tot 6-10 personen in deze studie. Specifiek onderzoek is daarentegen meer gericht en wordt gebruikt om problemen aan te pakken die verkennend onderzoek aan het licht heeft gebracht.

Primaire marktonderzoekstypen zijn, zoals eerder gezegd, een mix van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek.

#2. Secundair marktonderzoek

Secundaire vormen van marktonderzoek maken gebruik van gegevens die zijn verzameld door derden, zoals overheidsorganisaties, de media en kamers van bedrijven. Kranten, tijdschriften, boeken, commerciële websites, vrije overheids- en niet-gouvernementele instellingen, enzovoort, publiceren deze informatie allemaal. Hieronder volgen voorbeelden van secundaire bronnen:

openbare bronnen: zoals bibliotheken zijn fantastische plekken om gratis informatie te vinden. Overheidsbibliotheken bieden normaal gesproken gratis diensten en een onderzoeker kan het beschikbare materiaal vastleggen.

commerciële bronnen: Commerciële bronnen zijn prijzig, ondanks hun betrouwbaarheid. Commerciële informatiebronnen zijn onder meer lokale kranten, tijdschriften, tijdschriften en televisie.

Onderwijsinstellingen: Hoewel het geen populaire informatiebron is, zijn de meeste hogescholen en onderwijsinstellingen waardevolle gegevensbronnen omdat ze meer onderzoeksprojecten uitvoeren dan welke andere bedrijfstak dan ook.

Wat staat er in een marktonderzoek?

Het uitvoeren van marktonderzoek omvat het verzamelen van informatie over uw bedrijf, evenals de branche en marktomgeving waarin het opereert, om inzicht te krijgen in elementen die niet intern zijn voor uw bedrijf. klanten, om een ​​profiel van deze klanten aan te maken. concurrenten – om een ​​concurrentieprofiel op te bouwen.

Wat is online marktonderzoek?

Onderzoek naar consumentengedrag dat via internet wordt uitgevoerd, wordt online marktonderzoek genoemd. Marktonderzoek dat online wordt uitgevoerd, kan zowel kwalitatief als kwantitatief worden benaderd en is op dezelfde manier georganiseerd als primaire en secundaire onderzoekstechnieken.

Wat zijn de voordelen van marktonderzoek?

Het uitvoeren van marktonderzoek is absoluut noodzakelijk om klanttevredenheid en loyaliteit aan een bedrijf op te bouwen. Een sterk marktonderzoeksprogramma kan helpen bij het identificeren van de belangrijkste demografische gegevens en marktsegmenten die het meest waarschijnlijk een bepaald product zullen consumeren, omdat het onwaarschijnlijk is dat een product elke consument in gelijke mate zal aanspreken. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat een product elke consument op dezelfde manier zal aanspreken.

De ontwikkeling van de advertentie-initiatieven van een organisatie is een ander gebied dat veel baat heeft bij marktonderzoek. Als het bedrijf marktonderzoek uitvoert en ontdekt dat hun klanten eerder Facebook gebruiken dan Twitter, kunnen ze hun advertenties naar Facebook sturen in plaats van naar Twitter. Als ze daarentegen merken dat de klanten in hun doelmarkt zich meer zorgen maken over de waarde die het product biedt dan over de prijs waarvoor het wordt aangeboden, moeten ze zich concentreren op het ontwikkelen van een beter product in plaats van het verlagen van hun prijzen.

Stappen voor het uitvoeren van marktonderzoek

Weten wat te doen in verschillende situaties die tijdens het onderzoek naar voren komen, zal tijd besparen en complicaties voor de onderzoeker verminderen. De succesvolle bedrijven van vandaag maken gebruik van geavanceerde marktonderzoeksenquêtes software waarmee ze uitgebreid onderzoek kunnen doen op één enkel platform en veel sneller en met minder problemen bruikbare inzichten kunnen leveren.

Hieronder volgen de stappen om effectief marktonderzoek uit te voeren.

#1. Definieer het probleem

Onderzoekers zullen gemakkelijker vragen kunnen stellen als ze een goed gedefinieerd onderzoeksonderwerp hebben. Deze vragen moeten gericht zijn op het oplossen van uitdagingen en op het project. Zorg er in feite voor dat de vragen duidelijk zijn en dat de respondenten ze kunnen beantwoorden. Onderzoekers kunnen met een kleine groep een test doen om te kijken of de vragen duidelijk en voldoende zijn om inzichtelijke resultaten te krijgen.

De onderzoeksdoelstellingen moeten duidelijk en beknopt zijn. Met een korte samenvatting van de informatie en hoe deze zal worden verkregen. Ze moeten kunnen reageren op de vraag: "Waarom doen we onderzoek?"

#2. Definieer het voorbeeld

Onderzoekers hebben een representatieve steekproef nodig om marktonderzoek te doen, die kan worden verkregen met behulp van een van de verschillende steekproefprocedures. Een representatieve steekproef is een kleine groep mensen die zo dicht mogelijk een bredere groep vertegenwoordigen.

 • Een organisatie kan haar middelen niet verspillen aan het verzamelen van informatie van de verkeerde populatie. Het is belangrijk dat de populatie kenmerken vertegenwoordigt die er toe doen voor de onderzoekers en die ze moeten onderzoeken, in de gekozen steekproef zitten.
 • Houd er rekening mee dat marketeers altijd geneigd zullen zijn om in de steekproef te vervallen, omdat er altijd mensen zullen zijn die de enquête niet beantwoorden omdat ze het druk hebben, of deze onvolledig beantwoorden, waardoor onderzoekers mogelijk niet de vereiste gegevens verkrijgen.
 • Wat betreft de grootte van de steekproef, hoe groter deze is, hoe groter de kans dat deze representatief is voor de populatie. Een grotere representatieve steekproef geeft de onderzoeker meer zekerheid dat de opgenomen mensen degenen zijn die ze nodig hebben, en ze kunnen mogelijk vooringenomenheid verminderen. Als ze onnauwkeurigheden in onze enquêtes willen vermijden, moeten ze daarom representatieve en evenwichtige steekproeven hebben.
 • Vrijwel alle onderzoeken die serieus worden overwogen. Deze zijn gebaseerd op een wetenschappelijke steekproef, gebaseerd op statistische en waarschijnlijkheidstheorieën.

#3. Gegevensverzameling uitvoeren

De eerste stap is het maken van een instrument voor gegevensverzameling. Ze zullen onderzoeksfouten maken als ze niet of onjuist reageren op een enquête.

#4. Analyseer de resultaten

Elke fase van het marktonderzoeksproces is verbonden met de volgende. Als al het bovenstaande goed wordt gedaan, maar er geen nauwkeurige analyse van de resultaten wordt gedaan, zullen de beslissingen die als resultaat worden genomen, niet effectief zijn. Een diepgaand onderzoek dat geen losse eindjes laat, helpt u bij het vinden van oplossingen. De data-analyse wordt vastgelegd in een rapport, dat op een heldere en beknopte manier moet worden opgesteld, zodat op basis daarvan effectieve beslissingen kunnen worden genomen.

Het doel van het analyseren en interpreteren van de resultaten is om een ​​diepere betekenis in de gegevens te vinden. Alle voorgaande fasen hebben tot dit punt.

Hoe kunnen onderzoekers de uitkomsten evalueren? Leeftijd, geslacht, beroep en aantal geïnterviewden zijn de enige meetbare gegevens die worden verzameld; de rest zijn gevoelens en ervaringen voor ons door de gesprekspartners. Hiervoor kunnen we een tool gebruiken, een empathiekaart genaamd, die ons dwingt om in de schoenen van onze klanten te gaan staan ​​om de eigenschappen te vinden waarmee we onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op hun eisen en interesses.

Als het onderzoek goed is gepland, zijn de hypothesen goed vastgesteld. Ook is de juiste methode voor het verzamelen van gegevens gevolgd, interpretatie is meestal eenvoudig en succesvol. Wat gebeurt er als je eenmaal marktonderzoek hebt afgerond?

#5. Maak het onderzoeksrapport

Bij het presenteren van de bevindingen moeten onderzoekers nadenken over wat ze met dit onderzoeksrapport willen bereiken en mogen ze er niet vanuit gaan dat het onderzoekskader de beste manier is om de analyse uit te voeren. Veel onderzoekers maken de fout hun rapporten in dezelfde volgorde te presenteren als hun vragen en erkennen de waarde van storytelling niet.

De beste analisten adviseren het volgende als het gaat om het schrijven van goede rapporten: Gebruik een omgekeerde piramidevorm om de bevindingen over te brengen, te beginnen met de belangrijkste vragen over het bedrijf dat aanleiding gaf tot het onderzoek. In plaats van bewijzen te verzamelen, begin met de conclusies en geef ze de grondbeginselen. Daarna kunnen wetenschappers details verstrekken aan lezers die de tijd en wens hebben om meer te leren.

#6. Beslissingen nemen

Een bedrijf of onderzoeker mag zich nooit afvragen waarom ze marktonderzoek zouden moeten doen; ze moeten het gewoon doen!

Door marktonderzoek kunnen onderzoekers een breed scala aan feiten leren, zoals koopintenties van consumenten of opmerkingen over de groei van de doelmarkt. Ze kunnen ook nuttige informatie verkrijgen die hen zal helpen de prijzen van hun product of dienst te voorspellen en een evenwichtspunt te bepalen dat zowel voor henzelf als voor hun klanten gunstig is.

Wat zijn betaalde marktonderzoekenquêtes?

Betaald marktonderzoek wordt uitgevoerd met een panel van deelnemers die financieel worden gecompenseerd voor hun deelname aan een onderzoeksproject. Dit kan het invullen van enquêtes zijn, deelnemen aan groepsonderzoeken of onderzoekspanels, of een combinatie van deze en andere activiteiten. De deelnemers worden vaak vooraf gekozen en financieel gecompenseerd voor hun inbreng in tijd en moeite.

Marktonderzoek bedrijven

W. Edwards Deming, een van de meest bekende statistici van de twintigste eeuw en een bekende thought leader in de kwaliteitsbeweging, zei de beroemde opmerking: "Zonder gegevens ben je gewoon een andere persoon met een mening." 1

Marktonderzoek is bedoeld om consumentengedrag beter te begrijpen. Dit informeert ook de bedrijfsstrategie voor kortetermijnkwesties, waaronder productreleases, prijzen en verpakkingen. Ook zaken op de langere termijn zijn dat, zoals de sterke en zwakke punten van de concurrentie, strategische positionering, veranderende trends, enzovoort.

Veel belangrijke marktkeuzes zijn gebaseerd op gegevens en analyses van onafhankelijke, externe marktonderzoeksbureaus. Ondanks het feit dat veel middelgrote en grote bedrijven interne marktonderzoeksteams hebben. Marktonderzoeksbureaus variëren sterk in grootte. De breedte, aanpak, prijsstelling, aandachtsgebieden en expertise en klantrelaties. Met deze verschillen in het achterhoofd hebben we naar meer dan 25 bedrijven gekeken om de beste opties te vinden.

#1. Ipsos

Ipsos is zonder twijfel de beste in het algemeen. Het brede scala aan diensten dekt alle belangrijke marktonderzoeksbehoeften, inclusief kwalitatief en kwantitatief onderzoek, onderzoek naar abonnementsconsumptie. Ook projectgebaseerd onderzoek op maat, allemaal over een verscheidenheid aan consumentendatapunten in verschillende industrieën, allemaal met een wereldwijd bereik.

#2. Bauman Onderzoek+Advies

We kiezen Bauman als de belangrijkste bron voor marktonderzoek voor kleine bedrijven omdat ze een brede ervaring hebben. Talenten blijven ook bescheiden genoeg zodat u geen Fortune 500-klant hoeft te zijn om hun aandacht te krijgen.

#3. Gartner

Gartner wint onze selectie voor de beste leverancier van marktonderzoeksbedrijven voor grote ondernemingen, niet alleen omdat het een van 's werelds meest bekende is. En gerespecteerde kantoren, maar ook omdat het een breed scala aan extra diensten biedt.

#4. Wereldwijd proactief

Hoewel er verschillende gespecialiseerde marktonderzoeksbureaus zijn, onderscheidt Proactive Worldwide zich als de beste. Proactive Worldwide is een concurrentieanalysebureau dat gespecialiseerd is in het assisteren van bedrijven bij het bepalen wie hun concurrenten zijn. En hoe te reageren op concurrentiebedreigingen.

#4. Stitch Marketing Onderzoek

We kozen Stitch Marketing Research als het meest kosteneffectieve en gerespecteerde marktonderzoeksbureau. Steek geeft ook zijn klanten de meeste controle en transparantie over hun uitgaven voor marktonderzoek.

Wat zijn betaalde marktonderzoekenquêtes?

Bij betaald marktonderzoek doet een groep mensen mee aan een onderzoek. Daarnaast kan het gaan om het invullen van vragenlijsten, het deelnemen aan focusgroepen of het dienen van een dienst onderzoek onder andere panelen. Individuen worden vaak financieel aangemoedigd voor hun tijd en moeite.

Hoeveel kost marktonderzoek?

Plan gemiddeld tussen de $ 20,000 en $ 50,000 aan een kwalitatief of kwantitatief aangepast marktonderzoeksproject. Dit is het bereik van de kosten waarop u moet anticiperen. Verwacht dichter bij de bovenkant van dat bereik te betalen voor marktonderzoekopdrachten die worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat opereert binnen de specifieke expertise van uw branche.

Wat is een voorbeeld van marktonderzoek?

Het testen van nieuwe producten of het verzamelen van informatie van klanten over de soorten goederen en diensten die ze nodig hebben maar momenteel niet hebben, is een van de meest voorkomende toepassingen van marktonderzoek. Veel bedrijven gebruiken tegenwoordig deze methode.

Een bedrijf dat overweegt zaken te doen, kan bijvoorbeeld marktonderzoek uitvoeren. Dit kan helpen bepalen of hun product of dienst succesvol zal zijn op de markt. Als de bevindingen van het marktonderzoek aantonen dat er interesse is van de consument, kan het bedrijf vol vertrouwen verder gaan met de uitvoering van het businessplan. In het geval dat dit niet het geval is, moet het bedrijf gebruik maken van de bevindingen van het marktonderzoek om het product aan te passen zodat het voldoet aan de eisen van de doelgroep.

FAQ

Wat is marktonderzoek in een bedrijf?

Marktonderzoek combineert consumentengedrag en economische trends om uw bedrijfsidee te bevestigen en te verbeteren. Het is van cruciaal belang om uw klantenbestand vanaf het begin te begrijpen.

Hoe kan ik 50 dollar per dag verdienen?

Hier zijn slechts 5 van de beste manieren om $ 50 per dag online te werken:

 1. Begin met verkopen op eBay. eBay-verkoper worden is gemakkelijk, goedkoop en als je een talent hebt voor verkopen, kan het zeer winstgevend worden
 2. Begin met verkopen op Poshmark.
 3. Werk als freelance schrijver.
 4. Zoek een baan voor social media marketing.
 5. Enquêtes invullen.

Hoe kan ik in 5 jaar rijk worden?

5 stappen om miljonair te worden, van een millennial die het in 5 jaar deed

 1. Krijg betaald wat je waard bent. …
 2. Bespaar een hoop geld … …
 3. Ontwikkel meerdere inkomstenstromen. …
 4. Investeer in wat je weet. …
 5. Bewaak uw nettowaarde.

 1. MARKTONDERZOEKSMETHODEN: Top 10 effectieve onderzoeksmethoden voor elk bedrijf
 2. Waardeketenanalyse: stappen naar waardeketenanalyse
 3. Secundaire markt: hoe te handelen op de secundaire markt?
 4. Eenvoudig voorbeeld van een businessplan [500+ met gratis gids]
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk