Negatieve effecten van sociale media die uw leven kunnen schaden in 2023

Negatieve effecten van sociale media, negatieve effecten van sociale media op geestelijke gezondheid, negatieve effecten van sociale media op tieners, de positieve en negatieve effecten van sociale media, 10 negatieve effecten van sociale media op de samenleving
Afbeelding tegoed: iStock-foto's

Sociale media zijn een integraal onderdeel van ons leven geworden en veranderen de manier waarop we met elkaar omgaan en informatie consumeren. Het is een krachtig hulpmiddel geworden voor individuen om zich uit te drukken en ook voor bedrijven om contact te maken met klanten en hun producten of diensten te promoten. Met de groei van het aantal gebruikers van sociale media wereldwijd en het wijdverbreide bereik en de wijdverbreide invloed, zijn ook de positieve en negatieve effecten van sociale media op de geestelijke gezondheid van tieners en de samenleving als geheel toegenomen.

In dit artikel bespreken we de verschillende negatieve effecten van sociale media op de samenleving die je leven kunnen schaden en delen we tips om met deze effecten om te gaan.

De kracht van sociale media

Nu het aantal gebruikers van sociale media wereldwijd voortdurend groeit en in april 4.80 ongeveer 2023 miljard gebruikers van sociale media wereldwijd bereikte, valt het brede bereik en de invloed van deze sociale mediaplatforms niet te ontkennen. Een van de redenen voor het hoge gebruik van sociale media is ook de toenemende toegankelijkheid via mobiele apparaten. De meeste sociale medianetwerken zijn beschikbaar als mobiele apps of zijn geoptimaliseerd voor mobiel browsen, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om onderweg toegang te krijgen tot hun favoriete sites. 91% van alle gebruikers van sociale media heeft toegang tot sociale kanalen via mobiele apparaten.

Sociale media hebben een grote invloed op menselijke interactie en consumentengedrag. Volgens een onderzoek gebruikt 75% van de internetgebruikers sociale media om producten te onderzoeken, en veel kopers vertrouwen op sociale medianetwerken om recensies, aanbevelingen en inspiratie voor dingen om te doen en te kopen te zoeken. Ook vertrouwen veel mensen op sociale media om te communiceren met hun vrienden en familie over de hele wereld. Online aanwezig zijn betekent daarom verbonden zijn met de rest van de wereld en niet buiten de boot vallen.

De positieve en negatieve effecten van sociale media

De effecten van sociale media zijn een veelbesproken onderwerp van discussie geweest, met beweringen over de negatieve en positieve effecten ervan op de geestelijke gezondheid, tieners en de samenleving in het algemeen.

Negatieve effecten van sociale media op geestelijke gezondheid en tieners

Sociale media hebben zowel positieve als negatieve effecten op de geestelijke gezondheid en tieners. Ze omvatten het volgende:

#1. Verhoogde gevoelens van eenzaamheid en depressie

Volgens een studie van de Universiteit van Pennsylvania is een van de effecten van veelvuldig gebruik van sociale media een toename van gevoelens van eenzaamheid en depressie. Vandaar dat degenen die minder vaak sociale media gebruikten, minder eenzaamheid en depressie ervoeren.

#2. Angst en angst om iets te missen (FOMO)

Voor tieners en volwassenen kan het voortdurende gebruik van sociale media uit angst om iets te missen (FOMO) zijn. De studie van de Universiteit van Pennsylvania toonde een significante afname van angst en FOMO bij degenen die minder sociale media gebruikten. Verwijzend naar het feit dat sociale media bijdragen aan angst en de angst om de activiteiten en ervaringen van anderen te missen.

#3. Verslaving en Dopamine Rush

Een ander negatief effect van sociale media op de geestelijke gezondheid van tieners is dat het de beloningscircuits in de hersenen kan activeren, wat leidt tot verslaving. Het constant checken van sociale mediaplatforms kan een dopamine-rush veroorzaken die onmiddellijke bevrediging geeft. Daarom kan het terugkerende controlegedrag verslavend worden en leiden tot psychische problemen zoals depressie en angst.

#4. Toename van cyberpesten

Aangezien allerlei soorten mensen en individuen sociale-mediaplatforms vullen, kunnen ze broedplaatsen zijn voor cyberpesten, en dus een ernstige negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid, vooral voor tieners. De zorg is dat constante blootstelling aan cyberpesten kan leiden tot meer stress, angst en depressie.

#5. Problemen met lichaamsbeeld

Tieners zien vaak onrealistische afbeeldingen van schoonheid en perfectie op sociale media, wat een negatief effect kan hebben op hun geestelijke gezondheid, waardoor ze zichzelf gaan vergelijken met deze geïdealiseerde beelden, wat bijdraagt ​​aan zorgen over het lichaamsbeeld, een laag zelfbeeld en een verhoogd risico op het ontwikkelen van eetgewoonten. stoornissen.

#6. Slaapstoornissen

Het overmatig gebruik van sociale media, vooral voor het slapengaan, kan het slaappatroon verstoren en leiden tot slaapgebrek. Bovendien kan het gebrek aan kwaliteitsslaap een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid, wat bijdraagt ​​aan meer angst- en stemmingsstoornissen. 

#7. Negatieve zelfvergelijkingen

Sociale media kunnen leiden tot negatieve zelfvergelijkingen met anderen, wat leidt tot gevoelens van ontoereikendheid, lage eigenwaarde en een verminderd zelfbeeld. Voortdurende blootstelling aan samengestelde en geïdealiseerde weergaven van het leven van anderen kan onrealistische verwachtingen en ontevredenheid met iemands leven creëren.

#8. Sociale onthouding

Paradoxaal genoeg kan overmatig gebruik van sociale media leiden tot sociaal isolement. Buitensporige tijd doorbrengen op sociale media kan afbreuk doen aan persoonlijke interacties en sociale contacten in het echte leven, wat leidt tot gevoelens van eenzaamheid en isolement.

#9. Verhoogde stress

Constante blootstelling aan sociale media kan bijdragen aan verhoogde stressniveaus. De druk om een ​​bepaald imago vast te houden, trends bij te houden en voortdurend verbonden te zijn, kan overweldigend zijn en tot chronische stress leiden.

#10. Negatieve invloed op het gevoel van eigenwaarde

Sociale-mediaplatforms bevorderen vaak een cultuur van vergelijken en validatie zoeken. De focus op vind-ik-leuks, opmerkingen en volgers kan leiden tot een afhankelijkheid van externe validatie voor eigenwaarde, wat schadelijk kan zijn voor de geestelijke gezondheid. 

Desalniettemin kunnen de effecten van sociale media op de geestelijke gezondheid van tieners variëren, en niet iedereen zal al deze negatieve effecten ervaren. Daarom is meer onderzoek nodig om de relatie tussen sociale media en geestelijke gezondheid volledig te begrijpen

De positieve effecten van sociale media

Er zijn verschillende negatieve en positieve effecten van sociale media op individuen in de samenleving, waaronder de volgende positieve

Het kan een gevoel van sociale verbondenheid en verbondenheid geven

Er is waargenomen dat het gebruik van sociale media een gevoel van sociale verbondenheid en verbondenheid met tieners kan geven. Volgens de bevindingen van een peiling uitgevoerd door Pew Research gelooft 31% van de tieners dat het gebruik van sociale media een "overwegend positieve" impact op hun leven heeft. In een ander onderzoek beweerde meer dan de helft van de tieners dat ze zowel online emotionele hulp hadden gegeven als ontvangen.

Het helpt bij identiteitsontwikkeling

De ontwikkeling van de identiteit van een tiener kan sterk worden beïnvloed door sociale media. Sociale platforms bieden individuen een platform om hun gevoelens, ideeën en standpunten te communiceren, wat bijdraagt ​​aan de persoonlijke voldoening en het gevoel van eigenwaarde dat ze ervaren.

Om relaties aan te gaan en te onderhouden

Sociale-mediaplatforms zijn belangrijke hulpmiddelen geworden om met mensen in contact te komen en relaties levend te houden. Ze maken snel contact mogelijk en maken het mogelijk om levenservaringen te delen door middel van afbeeldingen, video's en statusupdates.

Het verbreedt gezichtspunten en diversifieert netwerken

Een van de positieve effecten van sociale media op tieners in de samenleving is dat het hen helpt hun netwerken te diversifiëren, hun standpunten te verbreden en zich te ontdoen van negatieve opvattingen die ze mogelijk hebben. Ongeveer tweederde van de tieners zegt dat sociale netwerksites hen helpen om met mensen met verschillende achtergronden om te gaan, verschillende standpunten te vinden en steun te tonen voor goede doelen of problemen waar ze om geven.

Communicatie en online bewerkingsvaardigheden opbouwen

Tieners kunnen hun vermogen om met anderen te communiceren en hun online bewerkingsvaardigheden verbeteren door sociale media te gebruiken. Gezien het feit dat deze vaardigheden steeds belangrijker worden in de digitale wereld van vandaag, kan dit voor hen van bijzonder voordeel zijn voor hun toekomstige beroepen.

Maatschappelijke betrokkenheid en de zichtbaarheid van problemen

Sociale mediaplatforms maken het ook gemakkelijk om betrokken te raken bij zaken als fondsenwerving en campagnes om maatschappelijk bewustzijn te vergroten. Ze maakten meer mensen bewust van sociale, morele, ecologische en politieke problemen. Vandaar dat het machtsevenwicht verschuift van enkelen naar velen. Op sociale media kunnen gebruikers praten over hun ideeën en ervaringen en samenwerken om dingen beter te maken.

Manieren om om te gaan met negatieve effecten van sociale media op de samenleving

De negatieve effecten van sociale media in de samenleving kunnen aanzienlijk zijn en fysieke en mentale implicaties hebben. Hier zijn enkele stappen om met deze negatieve effecten om te gaan:

#1. Herken de negatieve effecten

Het is essentieel om goed inzicht te hebben in de mogelijk negatieve effecten van overmatig gebruik van sociale media. Het gaat daarbij om veranderingen in iemands visie op de wereld en op zichzelf, maar ook om zaken als desinformatie, aanzetten tot haat, censuur en de verspreiding van vals nieuws.

#2. Beperk uw gebruik van sociale media

Overweeg om het gebruik van sociale media te verminderen en pauzes te nemen om je te concentreren op andere aspecten van het leven. Overmatige tijd op sociale media kan een negatieve invloed hebben op de stemming en geestelijke gezondheid, wat kan leiden tot angst en melancholie. Beperk het dagelijkse gebruik van sociale media tot een half uur om psychologische angst te verminderen. Stel duidelijke tijdsbeperkingen in en gebruik die tijd voor vreugde en tevredenheid.

#3. Zoek steun bij vertrouwde personen

Als u tijdens het gebruik van sociale media iets tegenkomt waardoor u zich ongemakkelijk voelt of dat u het slachtoffer wordt van cyberpesten, wat kan leiden tot bedreigingen of beledigend gedrag. In een scenario als dit is het essentieel om je instinct te geloven en een open gesprek te hebben over hoe je je voelt met een ander individu.

#4. Stel doelen en geef prioriteit aan activiteiten in het echte leven

Het is gemakkelijk om echte doelen op een laag pitje te zetten omdat je het te druk hebt met sociale media. In plaats van te proberen viraal te gaan op internet, zou je moeten werken aan het bereiken van je persoonlijke en zakelijke doelen. Om dit te doen, moet je hard werken, gefocust blijven en proberen niet afgeleid te worden.

#5. Oefen dankbaarheid en mindfulness

De onaangename gevoelens en vergelijkingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van sociale media kunnen tot op zekere hoogte worden vermeden door mindfulness te oefenen en waardering te uiten. Om je algehele mentale gezondheid te verbeteren, zou je kunnen overwegen om een ​​dankbaarheidsdagboek bij te houden, een mindfulness-oefening te ontwikkelen of vrijwilligerswerk te doen.

#6. Ontwikkel jezelf en anderen

Blijf op de hoogte van de mogelijke negatieve effecten van het gebruik van sociale media en leer mensen hoe ze deze platforms op een verantwoorde manier kunnen gebruiken. U kunt ook inspireren tot goed online gedrag, kritisch denkvermogen en gewoontes om feiten te controleren.

#7. Houd rekening met de inhoud die u consumeert

Uw geestelijke gezondheid kan aanzienlijk worden beïnvloed door de dingen die u leest en bekijkt op sociale mediaplatforms. Denk aan de sociale netwerken die u gebruikt en de personen die u volgt. Als je na het gebruik van sociale media merkt dat je meer gestoord of angstig bent dan normaal, overweeg dan om accounts die voortdurend inhoud posten die je van streek zouden kunnen maken, niet meer te volgen. In plaats daarvan moet u accounts volgen die inhoud plaatsen die opbeurend en positief is. Mogelijk helpt dit u bij het ontwikkelen van een sfeer op sociale media die u meer bemoedigt en ondersteunt.

#8. Oefen kritisch denken

Een van de negatieve effecten van het gebruik van sociale media is de verspreiding van valse informatie en het onvermogen van gebruikers om onderscheid te maken tussen echte en verzonnen nieuwsverhalen. Om deze reden is het essentieel om analytisch denkvermogen te cultiveren. Controleer de juistheid van informatie voordat men deze als waar accepteert of doorgeeft aan anderen. Zorg er ook voor dat de informatie die u binnenkrijgt afkomstig is van respectabele bronnen door onderzoek te doen.

#9. Stimuleer gezonde online interacties

Sociale media kunnen vaak leiden tot haat, intimidatie en conflicten. Het is belangrijk om online respectvolle en constructieve gesprekken aan te gaan. Vermijd online discussies of het verspreiden van haatdragende ideeën. Richt u in plaats daarvan op het opbouwen van verbindingen en het bevorderen van positieve interacties met anderen. Onthoud dat achter elk profiel een echte persoon met gevoelens staat en behandel anderen met vriendelijkheid en empathie.

Welke invloed heeft sociale media op het leven van studenten?

Sociale media hebben zowel positieve als negatieve effecten op het leven van studenten. Het biedt mogelijkheden voor sociale verbinding, communicatie, zelfvertrouwen, leren en innovatie. Het helpt ook om het zelfvertrouwen van studenten te vergroten, relaties te verbeteren en creativiteit aan te moedigen.

Overmatig gebruik kan echter leiden tot afleiding en verslaving, wat een negatieve invloed kan hebben op academische prestaties en toekomstige carrières. Identiteitscrises en problemen met het gevoel van eigenwaarde kunnen ook voortkomen uit de acties en meningen van anderen op sociale mediaplatforms. Vandaar dat het stress, angst en depressie veroorzaakt. Daarom moeten studenten hun gebruik van sociale media reguleren en controleren en prioriteit geven aan academische prestaties.

Desalniettemin is verder onderzoek nodig om de langetermijneffecten van het gebruik van sociale media op de staten en culturele en educatieve contexten van studenten te begrijpen. Over het algemeen hebben sociale media positieve en negatieve effecten op het leven van studenten. Toch moeten ze een balans vinden en sociale media verantwoord gebruiken om ervoor te zorgen dat het hun leven verbetert in plaats van hun academische en persoonlijke groei te belemmeren.

Conclusie

Sociale media zijn een groot deel van ons leven geworden en kunnen zowel positieve als negatieve effecten op ons leven hebben. Door ons echter te realiseren op welke manieren het ons kan schaden en door preventieve maatregelen te nemen, kunnen we hopen de negatieve effecten te verminderen en de potentiële positieve effecten uit te breiden.

Referenties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk