Wat zijn de basisprincipes van forex algoritmische handel?

Forex algoritmische handel

Bijna 30 jaar geleden werd de handelsmarkt gekenmerkt door uitwisselingen via de telefoon, erkende aandeelhouders, duistere prijsgegevens, een redelijke variatie tussen uitwisseling tussen dealers en uitwisseling tussen verkoper en klant, en een kleine marktconcentratie. 

Tegenwoordig hebben technische ontwikkelingen de forexmarkt veranderd. Ruilen kan snel via uw pc, waardoor detailhandelaren de markt kunnen betreden. Doorlopende streamingkosten hebben geleid tot meer transparantie en differentiatie tussen verkopers. 

Een andere cruciale verandering is de introductie van algoritmische uitwisseling, die mogelijk heeft geleid tot upgrades van de werking van forex-uitwisseling, maar ook risico's met zich meebrengt. Voor meer info hierover, klik op deze link http://www.junomarkets.com/.

In dit artikel zullen we een paar voordelen herkennen die algoritmische uitwisseling heeft gebracht voor het wisselen van geld. Dit zullen we doen door te kijken naar de forexmarktfundamenten en algoritmische uitwisseling. Ook zullen we aandacht vragen voor een aantal inherente risico's.

Wat zijn de basisprincipes van forexmarkten?

Op forexmarkten worden geldsets uitgewisseld in fluctuerende volumes volgens verstrekte kostenramingen. Basisgeld krijgt een kostprijs in termen van genoteerde contanten. Forex wordt gezien als 's werelds grootste en meest fluïde geldmarkt. Het wordt 24 uur per dag, vijf dagen per week uitgewisseld. 

De belangrijkste reden achter de aanwezigheid van de forexmarkt is dat individuen valuta's moeten wisselen om buitenlandse goederen en diensten te kopen, hoewel theoretische uitwisseling de belangrijkste inspiratiebron kan zijn voor bepaalde aandeelhouders. 

Actie op de forexmarkt heeft invloed op de werkelijke handelskoersen en kan een aanzienlijke invloed hebben op de opbrengst, het bedrijfsleven, de kapitaalstromen en de inflatie van een specifiek land. Bijgevolg hebben beleidsmakers, mensen in het algemeen en de media allemaal een persoonlijk belang in de forexmarkt. 

Wat zijn de basisprincipes van algoritmisch handelen?

Een algoritme is in feite een reeks expliciete principes die bedoeld zijn om een ​​gekarakteriseerde taak te voltooien. Bij het uitwisselen van geldmarkten gebruiken pc's door de klant gedefinieerde algoritmen die worden weergegeven door veel regels, zoals planning, kosten of een bedrag dat de uitwisselingen bepaalt. 

Er bestaan ​​vier essentiële soorten algoritmische uitwisseling binnen de financiële markten: 

Statistisch - dit verwijst naar een algoritmische procedure die zoekt naar productieve uitwisselingsopeningen, afhankelijk van de statistische studie van historische tijdreeksgegevens. 

Auto-hedging - Dit is een methode die regels produceert om de blootstelling van een dealer aan risico's te verminderen. 

Algoritmische uitvoering- Deze methodologieën zijn bedoeld om een ​​vooraf gedefinieerd doel uit te voeren, bijvoorbeeld de marktimpact verminderen of een uitwisseling snel uitvoeren. 

Directe markttoegang - Deze geeft de ideale snelheden en lagere kosten weer waarmee algoritmische handelaren toegang hebben tot en verbinding kunnen maken met verschillende uitwisselingsplatforms. 

Lees ook: Gunstige handelsbalans: wanneer komt het voor?

Een van de subcategorieën van algoritmische uitwisselingen is uitwisseling met hoge herhalingen, die wordt beschreven door de verbazingwekkend hoge snelheid en snelheid van de uitvoering van uitwisselingsorders. 

Hoogfrequente uitwisselingen kunnen verkopers cruciale voordelen opleveren, waaronder de mogelijkheid om in milliseconden geleidelijke prijsveranderingen uit te wisselen, maar brengen bovendien bepaalde gevaren met zich mee bij het wisselen van een onvoorspelbare forexmarkt. 

Wat zijn de risico's van algoritmische handel?

Er zijn enkele nadelen van algoritmische uitwisseling die de veiligheid en liquiditeit van de forexmarkt kunnen ondermijnen. Een van die nadelen wordt geïdentificeerd met onevenwichtigheden in de uitwisselingskracht van marktleden. 

Een paar leden kunnen moderne innovatie aanschaffen om gegevens te verkrijgen en bestellingen met een veel snellere snelheid uit te voeren dan anderen. Deze eenzijdigheid in algoritmisch ontwerp zou op de lange termijn kunnen leiden tot compartimentering binnen de markt en liquiditeitstekorten. 

Bovendien, hoewel er aanzienlijke contrasten zijn tussen financiële beurzen en de forexmarkt, bestaat de overtuiging dat een vergelijkbare uitwisseling met veel herhalingen die de crash van de effectenbeurs verergerde, ook de forexmarkt zou kunnen beïnvloeden. 

Algoritmen reageren mogelijk niet snel genoeg als de markt radicaal zou veranderen, omdat ze worden aangepast voor expliciete marktsituaties. Markten kunnen worden geobserveerd en algoritmische handel wordt opgeschort tijdens turbulentie om dit scenario te voorkomen. 

In elk geval zou in dergelijke buitensporige omstandigheden de synchrone opschorting van algoritmische uitwisselingen door verschillende marktleden kunnen leiden tot een hoge onvoorspelbaarheid en een uitzonderlijke afname van de marktliquiditeit.

Tot slot

Al met al heeft algoritmische handel de competentie kunnen vergroten en de kosten van het wisselen van valuta kunnen verlagen, maar het heeft ook extra risico's met zich meegebracht. Om valuta's correct te laten functioneren, moeten ze enigszins stabiele back-ups van waarde zijn en zeer liquide zijn. De forexmarkt moet dus vloeiend blijven met lage prijsinstabiliteit.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk