PERSOONLIJKE WAARDEN: definitie, persoonlijke kernwaarden, voorbeelden en belang

Persoonlijke kernwaarden
Fotocredit: LinkedIn

Persoonlijke waarden zijn “algemeen wenselijke doelen die het gedrag van mensen sturen en dienen als pijlers van hun identiteit. De persoonlijke waarden van een persoon bepalen wat voor hen belangrijk en wenselijk is. Uw kernwaarden dienen als een reeks persoonlijke ethiek of idealen die uw besluitvorming, interpersoonlijke interacties en probleemoplossing sturen. Uw vermogen om persoonlijke en professionele doelen te ontwikkelen en te bereiken, kan worden ondersteund door de waarden te kennen die voor u belangrijk zijn.

Persoonlijke waarden 

Er zijn veel verschillende waarden die een persoon kan aanhangen, waarbij sommige waarden zwaarder wegen dan andere. Het is aangetoond dat uw belangrijkste waarden vaak uw besluitvorming beïnvloeden in alle facetten van uw leven, inclusief uw carrière, religie, sociale kringen en zelfgevoel.

Persoonlijke waarden dienen als uw morele kompas en leiden u om te doen wat volgens u juist is. Individuen ontwikkelen hun persoonlijke waarden als resultaat van hun ervaringen, gezinsgewoonten, sociale conditionering en consumptie van informatie, meningen en gebeurtenissen. 

Uw kernwaarden kunnen redelijk consistent zijn, maar het zal u misschien verbazen te horen dat uw waarden in de loop van de tijd veranderen en zich ontwikkelen. Persoonlijke waarden zijn dynamisch en veranderen in de tijd. Daarom is het van cruciaal belang om uw waardensysteem te begrijpen en er periodiek over na te denken. Uw kernwaarden zijn de principes die ten grondslag liggen aan uw overtuigingen en uw gedrag sturen. 

Het gedrag en de persoonlijkheidskenmerken van een individu zullen worden beïnvloed door deze principes, die u ook zullen helpen door zowel voorspoedige als moeilijke tijden te navigeren. Uw keuzes, doelen en relaties met dierbaren worden allemaal beïnvloed door uw unieke set waarden.

Persoonlijke waarden kunnen worden opgepikt van mensen om je heen of onafhankelijk worden ontwikkeld door middel van persoonlijke ontwikkeling. De meeste waarden die kinderen in het leven verwerven, worden vaak geërfd van hun familie, maar naarmate ze ouder worden, beginnen mensen hun eigen persoonlijke waarden te ontwikkelen.

Lijst met persoonlijke waarden 

Prestatie; toewijding, prestatie, avontuur, goedkeuring, assertiviteit, vrijmoedigheid, kalmte, mededogen, eerlijkheid, kalmte, controle, vastberadenheid, geduld, empathie, energie, groei, harmonie, onafhankelijkheid, inspiratie, integriteit, non-conformiteit, openheid, passie, vrede, welvaart, zelfrespect wijsheid. 

Voorbeeld van persoonlijke waarden 

# 1. Onafhankelijkheid

Alleen werken en de vrijheid hebben om dagelijkse taken in hun eigen tempo uit te voeren, kan voor sommige mensen bevredigend zijn. Betrouwbaarheid kan hun gevoel van onafhankelijkheid en opoffering ondermijnen.

#2. Vriendelijkheid

Leven voor anderen is een moreel principe dat essentieel is voor de vorming van iemands persoonlijke waardesysteem. Altruïsme kan een cruciale waarde in je leven zijn als het je motiveert om goede daden voor anderen te doen.

#3. Leiderschap

Terwijl sommige mensen het beste alleen presteren, blinken anderen uit in leidinggevende posities. Als u uw waarden identificeert, is leiderschap een ander cruciaal concept om rekening mee te houden. Het leiden van een team en het implementeren van continue verbeteringen op het werk kan u helpen uw doel te vinden en een sterk zelfgevoel op te bouwen. 

Hoe u uw waarden kunt vinden en versterken

#1. Leer meer over jezelf

Zonder een grondig begrip van zichzelf is het onmogelijk om iemands waarden te definiëren. Begin met eerlijk tegen jezelf te zijn om een ​​compleet beeld van jezelf te krijgen.

#2. Bepaal uw topprioriteiten

Niet alle dingen die we waarderen zijn even belangrijk in onze ogen. Sommige waarden zijn belangrijker dan andere. Uw kern vinden, waarden definiëren is niet altijd gemakkelijk. Door uw lijst met waarden te maken, kunt u zich echter beter concentreren op uw prioriteiten.

#3. Voer een waardenaudit uit

U kunt uw prioriteiten duidelijker definiëren door uw waarden te identificeren, te prioriteren en na te streven. Met behulp van deze waarden kunt u doelen stellen en uw levenslange ambities verwezenlijken. Hoewel het concept van een waardenaudit misschien intimiderend lijkt, is het ongelooflijk nuttig om erachter te komen wat u wel en niet waardeert. Maak om te beginnen een lijst met uw waarden, wijs ze een prioriteit toe en evalueer ze regelmatig opnieuw. U kunt veranderingen ervaren in uw persoonlijke of professionele leven, dus het kan nuttig zijn om uw lijst met waarden opnieuw te bekijken en bij te werken. 

Kern persoonlijke waarden 

Het kennen van uw kernwaarden kan nuttig zijn wanneer u persoonlijke gesprekken voert met mensen die u net hebt ontmoet of potentiële werkgevers. Uw persoonlijk en professioneel gedrag wordt bepaald door een reeks kernwaarden, die fundamentele idealen, regels of praktijken zijn. Als u erachter komt welke waarden voor u het belangrijkst zijn, kunt u meer te weten komen over uw besluitvorming, interpersoonlijke interacties en processen voor het voltooien van taken. Ze beïnvloeden ook uw levensbeslissingen en helpen u bij het nemen van beslissingen in moeilijke omstandigheden.

Waarom zijn kernwaarden belangrijk?

Het vinden van uw persoonlijke of organisatorische kernwaarden kan structuur en richting geven aan beslissingen, doelen, missieverklaringen en doelen. Bedrijven kiezen vaak een reeks kernwaarden om te sturen hoe ze het aannemen en behouden van werknemers, zakendoen en communicatie benaderen. Hoe u anderen behandelt en met tegenspoed omgaat, hangt af van uw morele principes. Ze geven ook vorm aan je relaties door te bepalen met wie je verkiest om mee om te gaan en met wie je door het leven reist.

Kernwaarden voor de werkplek

#1. Integriteit

Een integer persoon zijn op het werk houdt in dat u zich inspant om in elke situatie moreel te handelen. Integriteit houdt in dat u ervoor kiest om eervol te handelen, zelfs als niemand anders op de hoogte is van uw keuze. Bovendien hecht u misschien waarde aan integriteit, openheid en toewijding om te handelen in het belang van uw klanten, collega's en het bedrijf.

#2. Verantwoordelijkheid

Door verantwoordelijkheid te nemen voor uw functieverantwoordelijkheden, is verantwoordelijkheid een cruciale waarde op de werkplek. Wanneer u waarde hecht aan verantwoordelijkheid op de werkvloer, realiseert u zich hoe belangrijk het is om uw verantwoordelijkheden zo goed mogelijk uit te voeren en om hulp te vragen wanneer dat nodig is. Je voltooit taken en corrigeert fouten om het beste werk te produceren dat aan de verwachtingen voldoet of deze overtreft. 

#3. Groei

Groei is een fundamentele waarde op de werkplek die voordelig kan zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Bedrijven die prioriteit geven aan de ontwikkeling van werknemers om hen de kans te geven hun vaardigheden en kennis op het werk te verbreden. Terwijl werknemers laten zien dat ze in staat zijn om hun taken volgens de hoogste standaard uit te voeren, zoeken managers naar mogelijkheden om nieuwe verantwoordelijkheden toe te wijzen. Medewerkers die ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan, werken hard om hun prestaties en vaardigheden te verbeteren.

#4. Samenwerking

Werkende professionals hechten veel waarde aan hun vermogen om samen te werken met collega's om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken. In veel sectoren, waaronder technologie en zorg, is samenwerking cruciaal. Het leren waarderen van de bijdragen en ideeën van andere mensen leidt vaak tot producten van hogere kwaliteit en meer succes bij het bereiken van zakelijke doelstellingen.

#5. Communicatie

Wanneer u communicatie waardeert, geeft u anderen uw tijd en aandacht terwijl u uw ideeën bondig deelt. Je zou ook soortgelijke reacties van andere mensen kunnen verwachten. U probeert feedback te geven, uw denken uit te breiden naar anderen en uw inspanningen te rechtvaardigen tegenover collega's of bedrijfsleiders.

#6. Eerlijkheid

Omdat het zorgt voor morele zakelijke praktijken, is eerlijkheid een fundamentele waarde die zowel werkgevers als werknemers op de werkplek delen. Wil een werkplek open en rechtvaardig blijven, dan moet deze waarde worden gehandhaafd. Oprechtheid tussen collega's, managers en klanten bevordert het vertrouwen en bouwt sterke banden op, waardoor het gemakkelijker wordt om je veilig en gewaardeerd te voelen op het werk.

Voorbeelden van persoonlijke kernwaarden

#1. Vriendelijkheid

Hoe u anderen behandelt, wordt beïnvloed door uw waarden, inclusief vriendelijkheid. Als u waarde hecht aan kwaliteit, stelt u vaak de behoeften van anderen boven die van uzelf om te beslissen welke woorden of daden het meest nuttig kunnen zijn. Door vriendelijkheid tot uw leidraad te maken, kunt u ervoor zorgen dat anderen zich op hun gemak voelen en aangemoedigd worden. 

#2. creativiteit

De wereld wordt gezien als een bron van verschillende mogelijkheden door degenen die waarde hechten aan creativiteit. Ze stellen zich strategieën voor om obstakels te overwinnen of iets nieuws te beginnen. Hoewel creativiteit vaak wordt gekoppeld aan artistieke inspanningen, kan het ook innovatie stimuleren op het gebied van design, technologie en culinaire kunsten.

#3. Vrijgevigheid

Geven is een fundamentele waarde die anderen beïnvloedt door liefdadigheidsdaden. Vrijgevig zijn komt ook de gever ten goede, omdat het hen een goed gevoel van binnen geeft en hun gevoel van eigenwaarde vergroot. Deze kernwaarde kan op de werkvloer worden gebruikt om leidinggevenden en medewerkers van alle niveaus te motiveren om zowel binnen als buiten de organisatie mensen te helpen.

#4. Betrouwbaarheid

Mensen die een sterke nadruk leggen op betrouwbaarheid en deze kwaliteit in anderen waarderen, tonen stabiliteit en aandacht. Wanneer ze met een moeilijke situatie worden geconfronteerd, kunnen anderen op u rekenen en om hulp vragen vanwege deze waarde. Betrouwbaar zijn betekent toewijding en consistentie in zowel uw woorden als daden. Het kan cruciaal zijn bij activiteiten zoals vrijwilligerswerk, vriendschap en taken die je tijdens het werk worden gegeven.

#5. Bescheidenheid

Het eren van nederigheid toont uw vermogen tot onbaatzuchtigheid en zelfbeheersing. Als nederigheid uw centrale waarde is, zult u vaak bereid zijn uw tekortkomingen te erkennen en de deugden van anderen te complimenteren. Het respect en vertrouwen van anderen winnen door nederigheid kan u helpen sterkere relaties op te bouwen.

#6. Bepaling

Door ervoor te kiezen vastberadenheid te waarderen, kun je anderen en jezelf aanmoedigen om ondanks tegenslagen of moeilijkheden naar een doel toe te blijven werken. U zou dit kunnen gebruiken als een van uw leidende principes om persoonlijk succes te behalen. Het kan ook dienen als een motiverend hulpmiddel wanneer het moeilijk wordt in je leven, waardoor het voor jou eenvoudiger wordt om naar een oplossing te blijven werken.

Belang van persoonlijke waarden

Het is van cruciaal belang om een ​​duidelijk begrip te hebben van uw persoonlijke waarden, omdat dit het gemakkelijker maakt om gedragingen en projecten te herkennen die uw welzijn en zelfrespect vergroten. De kans dat u tevreden bent met uw keuzes en interacties is groter als uw gedrag in overeenstemming is met uw waarden. Persoonlijke waarden zijn cruciaal omdat ze helpen bij morele ontwikkeling en ervoor zorgen dat uw acties in overeenstemming zijn met uw overtuigingen.

Persoonlijke waarden zijn de primaire kracht achter onze persoonlijkheden en gedragingen, dus elke poging om onszelf opnieuw uit te vinden moet op deze waarden steunen om onszelf de beste kans te geven op een bevredigender leven.

Je kunt je persoonlijke waarden niet scheiden van je professionele, academische en persoonlijke leven. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de methoden die u gebruikt om te leren tijdens uw studie, vooral als u hoger onderwijs volgt.

#1. Verbeterde kwaliteit van leven

Om je beste en meest bevredigende leven te leiden, moet je eerst duidelijkheid krijgen over wie je bent. Persoonlijke waarden leggen de basis voor een authentiek en zinvol leven. Het kan u helpen bij het achterhalen van uw motivaties, het vaststellen van gezonde grenzen en het nemen van cruciale levensbeslissingen. Als uw behoeften en verwachtingen duidelijk zijn, kan het leven veel leuker en bevredigender worden.

#2. Persoonlijke kernwaarden versterken zelfbewustzijn

Ze kunnen ons helpen de doelen te identificeren die we hebben voor zowel ons professionele als persoonlijke leven. Zonder persoonlijke waarden zouden we niet weten waartoe we in staat zijn of wat we wilden bereiken. Want zolang er groei is, is zelfbewustzijn een vereiste. Dankzij onze persoonlijke waarden blijven we ons bewust van onze doelstellingen, passies en grenzen.  

#3. Waarden helpen bij het bepalen van uw doel

Wat is mijn doel in het leven? is een diepgaande vraag die waarden kunnen helpen aanpakken. Zonder te begrijpen wat cruciaal is in het leven, kun je niet verwachten te weten wat je ervan wilt. Het is gemakkelijker om een ​​antwoord te vinden als je je bewust bent van je waarden.

#4. Waarden bepalen hoe u reageert op uitdagende omstandigheden

Waarden dienen als basis voor gedrag. Ze kunnen helpen ervoor te zorgen dat uw acties in overeenstemming zijn met uw kernwaarden.

#5. Waardenhulp bij besluitvorming

Uw waarden kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze wanneer u met een beslissingsprobleem wordt geconfronteerd, omdat emoties een goede besluitvorming in de weg staan.

Ander belang van het hebben van sterke persoonlijke kernwaarden zijn:

 • Het geeft je meer zelfvertrouwen
 • Kernwaarden helpen u bij het stellen van langetermijndoelstellingen naast kortetermijndoelstellingen.
 • Het vergroot ook uw bewustzijn van uw aspiraties en professionele doelstellingen
 • Ten slotte leert het je hoe je je kunt concentreren op wat het meest cruciaal is, wat je stressniveau vermindert.

Lijst met de beste persoonlijke waarden

 • Loyaliteit 
 • Mededogen 
 • Eerlijkheid 
 • Eerlijkheid  
 • Vrijgevigheid 
 • Integriteit
 • Nederigheid

Wat zijn de 7 soorten waarden?

 • Morele waarden
 • Persoonlijke waarden
 • Culturele waarden
 • Maatschappelijke waarden
 • Ethische waarden
 • Spirituele waarden
 • Gedragswaarden

Wat zijn de 10 waarden die een individu bezit?

 • Loyaliteit
 • Geestelijkheid
 • Nederigheid
 • Mededogen
 • Eerlijkheid
 • Vriendelijkheid
 • Integriteit
 • altruïsme
 • Vrijgevigheid
 • Moed
 • Tolerantie
 • Betrouwbaarheid
 • Empathie
 • Zelfvertrouwen

Hoe schrijf ik over mijn persoonlijke waarden?

Wees zo oprecht als je kunt bij het schrijven van je persoonlijke waardenverklaring. 

 • Maak een lijst met je kernprincipes.
 • Organiseer en ontdoe u van de waarden die er niet zo toe doen.
 • Beschrijf je waarden en waarom ze belangrijk voor je zijn. 

Wat zijn persoonlijke waarden in het leven? 

Persoonlijke waarden worden gedefinieerd als "breed wenselijke doelen die het gedrag van mensen beïnvloeden en dienen als leidende principes in hun leven."

Wat zijn de 4 waarden in mijn leven?

Onze kernwaarden stellen ons in staat om met iedereen, altijd en overal de levensstijl te leven die we willen. Onze besluitvorming wordt geleid door onze kernwaarden. Eerlijkheid, respect, zorgzaamheid en eerlijkheid zijn de kernwaarden. Andere fundamentele waarden zijn vrijgevigheid, trouw, mededogen, integriteit, enz.

Wat zijn kernwaarden in het leven?

Je kernwaarden zijn de ideeën of idealen die voor jou het belangrijkst zijn en een grote rol spelen in je dagelijks leven. Het omvat ook de waarden die u dierbaar zijn in uw dagelijks leven en professionele leven.

Conclusie 

Persoonlijke waarden zijn een essentieel onderdeel van de morele code die ons gedrag bepaalt en bepaalt wie we zijn. Dit zijn de dingen die belangrijk zijn voor ons geluk en welzijn en daarom waarderen we ze. Behalve dat ze een verlengstuk zijn van wie we zijn, helpen onze persoonlijke waarden ook om te definiëren wie we zijn als mensen. Ze vertegenwoordigen ons en alles waar we voor staan. 

Onze persoonlijke waarden dienen als een moreel kompas dat ons richting geeft in onze acties, woorden en interacties met anderen, en ook hoe we onszelf moeten behandelen.

Je kunt een goed beeld krijgen van iemands innerlijke landschap door te begrijpen wat voor hem of haar belangrijk is. U kunt deze kennis ook gebruiken om de manier waarop u met hen omgaat te beïnvloeden, hen aan te spreken of hen over te halen uw voorbeeld te volgen.

 1. BEDRIJFSWAARDE: betekenis en hoe het te berekenen !!!
 2. LEIDERSCHAP WAARDEN: Belang van waarden in leiderschap
 3. LEIDERSCHAPSKENMERKEN: De belangrijkste sterke eigenschappen die een goede leider maken
 4. ETHISCH GEDRAG: wat is het, voorbeeld en belang
 5. INTERPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN: voorbeelden, hoe deze te verbeteren en belang
 6. WIE IS GRANT CARDONE: nettowaarde, vrouw, opleiding & 10x

Referenties 

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk