TTM-INKOMST: wat het is, formule, berekening en belang

TTM-INKOMST
Afbeelding tegoed: voorraadanalyse

De Trailing 12 Months (TTM) is een methode om de prestaties van een beursgenoteerd bedrijf of effect over de voorafgaande periode van 12 maanden te evalueren. Analisten en investeerders kunnen een TTM-meting gebruiken om de waarderingsratio, inkomsten of inkomsten van een bedrijf gemakkelijk te evalueren. Deze methode om gegevens te analyseren beperkt zich niet tot een bepaald jaar of het fiscale jaar van een organisatie. Financiële nieuwsmedia maken vaak gebruik van TTM-cijfers om investeerders te voorzien van de laatste informatie over bedrijven en activa. Men kan Trailing Twaalf maanden (TTM) gebruiken om inkomsten en winst per aandeel (EPS) te evalueren volgens de meest recente periode van 12 maanden. Lees verder om te leren hoe u meerdere Ttm-inkomsten, groei en financiën kunt berekenen.

Wat betekent TTM in het bedrijfsleven? 

Bedrijven gebruiken de term "trailing 12-month" of "TTM" om hun bedrijfsgegevens te rapporteren, waaronder de meest recente 12 opeenvolgende maanden. Bij het beoordelen van de financiën van het bedrijf hoeft men geen rekening te houden met het robotachtige karakter van het einde van het financiële jaar van een onderneming, zolang ze een consistente evaluatie van de cijfers van de voorgaande 12 maanden uitvoeren.

Wat is TTM-inkomsten?

Het acroniem TTM (Twaalf maanden achter de rug) is een statistiek die gegevens over de voorgaande periode van 12 maanden berekent. In de financiële wereld verwijst de term "TTM-periode" over het algemeen naar het tijdsbestek van de 12 maanden die voorafgaan aan de huidige maand. Als alternatief kan het ook verwijzen naar een duur van 12 maanden in de aanloop naar het laatste financiële overzicht of inkomstenrapport van een bedrijf. TTM-gegevens dienen als meetinstrument voor bedrijven en accountants om recente prestaties te evalueren. Het is een andere maatstaf dan het fiscale jaar (FY), het huidige kalenderjaar of een jaarlijkse (YTD) maatstaf van een bedrijf.

Bovendien is TTM een veelzijdige tool die effectief balanscijfers, winst- en verliesrekeningen, verkopen en financiële grafieken kan analyseren. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat de periode van 12 maanden die wordt aangegeven door TTM-gegevens kan variëren tussen verschillende financiële overzichten. TTM geeft correcte prestatiegegevens die up-to-date zijn en rekening houden met seizoensveranderingen.

Waarom TtM-inkomsten gebruiken?

Het is gebruikelijk dat bedrijven doorlopende berekeningen van twaalf maanden gebruiken als middel voor het uitvoeren van interne fiscale beoordelingen. Het proces van prestatiebeoordeling kan de berekening van essentiële statistieken omvatten, zoals de nettowinstmarge of liquiditeit.

Bovendien kunnen ze ook dienen om jaar-op-jaarpatronen te onderzoeken, zoals de groei van de omzet. De TTM-opbrengststatistiek geeft het totale bedrag aan inkomsten aan dat een bedrijf heeft gegenereerd in de voorgaande periode van twaalf maanden. Deze maatstaf dient als een cruciale schatting bij het onderscheiden van het expansietraject van een bedrijf, en dienovereenkomstig, de oorsprong van een dergelijke proliferatie.

TTM-inkomstenveelvoud

Mensen gebruiken de term TTM-veelvoud om de vermenigvuldigingen te beschrijven die ze toepassen op de laatste of meest recente 12 maanden van financiële gegevens van een bedrijf, zoals omzet en nettowinst. Kopers gebruiken de TTM-multiple vaak als maatstaf om de geschiktheid van de waardering van een bedrijf te beoordelen. Hoewel de TTM-veelvoud op zichzelf misschien geen significante waarde heeft, dient het als een waardevol referentiepunt bij het vergelijken van huidige transacties binnen de branche waarin het bedrijf actief is.

Het gebruik van de TTM-veelvoud is vooral voordelig voor bedrijven die stabiliteit vertonen, omdat het een potentiële koper in staat stelt om aan te nemen dat de prestaties van de afgelopen 12 maanden een betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties. In het geval van bedrijven die groei doormaken, kan het gebruik van de TTM-veelvoud onrechtvaardig blijken te zijn, omdat er geen rekening wordt gehouden met de potentiële stijging van de bedrijfswinst die kan voortvloeien uit toekomstige expansie.

Het vergelijken van meerdere TTM-bedrijven kan een uitdagende taak blijken te zijn vanwege de verschillende manieren waarop ze hun inkomsten over de afgelopen 12 maanden rapporteren. Verschillende grondslagen voor financiële verslaggeving zijn van invloed op de winst. Daarnaast kan het opnemen van niet-operationele kosten die feitelijk deel uitmaken van terugkerende activiteiten de EBITDA in een positiever daglicht stellen. Zowel kopers als verkopers moeten de financiële maatstaf, zoals EBITDA, die ze gebruiken ten opzichte van de TTM-veelvoud nauwkeurig opsommen bij het evalueren van de waarde van een bedrijf. Dit zorgt voor een uitgebreide vergelijking van de waarde.

Hoe Ttm-inkomsten te berekenen 

Bedrijven gebruiken de term TTM, of twaalf maanden achter zich, om hun financiële prestaties over de afgelopen 12 maanden te beschrijven. Mensen gebruiken deze maatstaf vaak om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Een meetwaarde van twaalf maanden achter de rug, zoals TTM-inkomsten, is een handig hulpmiddel om het huidige ontwikkelingstraject van een bedrijf te beoordelen. Het biedt een effectief middel om de prestaties van een bedrijf in het afgelopen jaar te evalueren. De "stub-periode" is een term die veel voorkomt in de financiële wereld om het proces te beschrijven van het wijzigen van een metriek zoals omzet door de meest recente periode toe te voegen na het meest recente fiscale jaar en vervolgens de overeenkomende periode af te trekken.

Daarom is het voor het uitvoeren van de berekening noodzakelijk om toegang te hebben tot de laatste 10-K van het bedrijf, evenals de meest recente jaarlijkse deponering(en) en gelijkwaardige deponeringen van het voorgaande jaar. Deze financiële aangiften zijn essentieel voor het uitvoeren van een nauwkeurige analyse. Dus als u de omzet van een bedrijf op basis van TTM (twaalf maanden) wilt bepalen, kunt u deze drie eenvoudige stappen volgen.

 • Stel eerst de meest actuele kwartaal- en jaarverslagen samen (10-Q en 10-K).
 • Ten tweede, neem YTD-cijfers op in FY-cijfers.
 • Trek ten slotte de gegevens van het huidige jaar af van de totalen van vorig jaar.

Misschien wil je zien: TTM-OPBRENGST: hoe u de opbrengst van 12 maanden kunt berekenen

TTM Financiën

TTM-financiering is een waardevol hulpmiddel voor het beoordelen van prestaties en het voorspellen van toekomstige groei. Als uw startup gespecialiseerd is in verkoopsoftware en u merkt aan het einde van elk kwartaal een consistente stijging van de omzet in het afgelopen jaar, kunt u er redelijkerwijs van uitgaan dat een aanzienlijk aantal personen uw software graag wil kopen vlak voor het einde van het kwartaal.

Bovendien kunt u, door uw productlijnen te analyseren, waardevolle inzichten verkrijgen in hun prestaties en bepalen welke uitblinken en welke tekortschieten. Deze informatie kan u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het al dan niet stopzetten van een slecht presterend product dat niet voldoende belangstelling of verkopen genereert. Door gebruik te maken van deze waardevolle inzichten, kunt u uw marketingcampagnes strategisch plannen en uitvoeren, uw bestaande prospects effectief koesteren en de toekomstige vraag naar uw software nauwkeurig voorspellen. Het bezit van dergelijke gegevens kan helpen bij het opstellen van een praktisch budget, zodat u tijdens de groei van uw bedrijf niet te veel of te weinig uitgeeft. Het gebruik van nauwkeurige gegevens van het voorgaande jaar kan het voorspellen van inkomsten eenvoudiger maken, ook al is het een uitdagende taak. Deze gegevens kunnen dienen als een solide basis voor monetaire modellering, organisatie en discussies met investeerders.

TTM-financiering is een gebruikelijke manier om financiële gegevens te ordenen en financiële ratio's te maken die nuttig zijn in de financiële sector. Deze functie is vooral handig omdat deze u actuele informatie over een bepaalde tijd kan geven. De jaartelling van gegevens hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te stemmen met de afsluiting van een kwartaal of boekjaar. Er moet rekening worden gehouden met seizoensfluctuaties en kortetermijnafwijkingen in factoren zoals vraag, aanbod en totale kosten.

Belang van TTM Finance

De TTM-cijfers (trailing twaalf months) zijn van groot belang, vooral in situaties waarin de jaar- of kwartaalcijfers niet meer actueel zijn of wanneer het bedrijf in het recente verleden een significante verschuiving in groei of winst heeft ervaren. Door TTM-gegevens in uw analyse op te nemen, kunt u de effecten van seizoensfluctuaties minimaliseren en een uitgebreidere beoordeling van de algehele voortgang van uw organisatie bieden.

De TTM-informatie kan een waardevol hulpmiddel zijn voor het communiceren van de huidige status van het bedrijf aan belanghebbenden en investeerders. Het vat de prestaties van het bedrijf in het afgelopen jaar samen, waardoor de huidige status gemakkelijker te begrijpen is. Interne communicatie is cruciaal bij het plannen en definiëren van langetermijn- en kortetermijndoelen. Het opnemen van TTM-gegevens in besluitvormingsprocessen is cruciaal voor bedrijven om up-to-date te blijven met hun huidige zakelijke realiteit. Vertrouwen op verouderde gegevens, die mogelijk zijn verzameld in een ander economisch klimaat, kan leiden tot misplaatste beslissingen. De gebeurtenissen van 2020 dienen als een goed voorbeeld van hoe plotselinge veranderingen een aanzienlijke impact kunnen hebben op bedrijven.

Geavanceerde TTM Finance-formule voor financiële rapportage

De TTM-financieringsformule heeft een iets ingewikkeldere versie die gewoonlijk door analisten wordt gebruikt vanwege de compatibiliteit met de tools en datasets die doorgaans beschikbaar zijn. Het proces omvat het starten met de jaarrekening van een bedrijf, gevolgd door de opname van daaropvolgende kwartaalrapporten. Ten slotte wordt de betreffende kwartaalrapportage afgetrokken van de jaarrapportage. De geavanceerde formule voor TTM Finance is als volgt:

TTM Finance = Kwartalen + Meest Recente Jaar – De Overeenkomstige Kwartaal(en) 12 Maanden voor de Meest Recente Kwartaal(en)

Waar vindt u TTM-inkomstenmaatregelen?

Als het gaat om het evalueren van de financiële prestaties van een bedrijf, is een van de belangrijkste statistieken waar analisten vaak naar kijken de 12-maandsmeting. Deze maatstaf wordt meestal gerapporteerd op de balans van een bedrijf, wat een financieel overzicht is dat een momentopname geeft van de activa, passiva en het eigen vermogen van het bedrijf op een bepaald tijdstip. Om te voldoen aan de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP), zijn bedrijven verplicht om hun balansen elk kwartaal bij te werken. Sommige analisten geven er echter de voorkeur aan een gemiddelde te nemen van het eerste kwartaal en het laatste kwartaal om een ​​nauwkeuriger beeld te krijgen van de financiële gezondheid van het bedrijf in de loop van een jaar. 

Hoe werkt u de TTM van uw bedrijf uit?

Bij het berekenen van de TTM-gegevens van uw bedrijf, is de eerste stap het bepalen van de specifieke statistiek die u wilt evalueren. In veel gevallen hebben de gegevens in kwestie betrekking op verkoop- of omzetstatistieken. Om een ​​nauwkeurige weergave te krijgen van de chronologische periode die u onderzoekt, kan het nodig zijn om verschillende kwartaalcijfers te manipuleren als uw jaarrekening wordt opgesteld volgens een jaarlijks of vast financieel schema.

Is een hogere TTM beter?

Een bedrijf met een grotere TTM-omzet kan gedurende het jaar vaker betalingen incasseren. Dit geeft aan dat het bedrijf een goed debiteurenstelsel heeft. Het bedrijf verbetert zijn cashflow en financiële toestand door regelmatiger betalingen te ontvangen. Hogere TTM-debiteurenomzet toont aan dat consumenten hun facturen op tijd en volledig betalen, wat duidt op solide klantrelaties.

Wat is een goede TTM-ratio? 

Bij het analyseren van de financiële gezondheid van een bedrijf is de huidige ratio een belangrijke maatstaf om te overwegen. Deze ratio meet het vermogen van een bedrijf om zijn kortlopende of kortlopende verplichtingen te dekken met zijn vlottende activa. Over het algemeen zien mensen een current ratio van 1.0 of hoger als een positief teken, omdat dit aangeeft dat het bedrijf zijn kortlopende verplichtingen kan dekken met zijn vlottende activa. Het bedrijf kan zijn financiële verplichtingen op korte termijn nakomen, zoals het betalen van rekeningen en het aflossen van schulden, omdat het goed gepositioneerd is. Een hoge current ratio kan ook een indicatie zijn van goed financieel beheer, omdat het suggereert dat het bedrijf zijn cashflow en werkkapitaal effectief beheert. Het is echter belangrijk op te merken dat een hoge current ratio alleen geen garantie is voor financieel succes, aangezien er veel andere factoren zijn die van invloed kunnen zijn op de financiële gezondheid van een bedrijf.

Wat is het verschil tussen TTM en YTD?

TTM geeft in één oogopslag een momentopname van de afgelopen 12 maanden. We zouden bijvoorbeeld naar informatie kijken die teruggaat tot juni 2021 als we een analyse zouden uitvoeren tot en met mei 2023. Year-to-date (YTD) beoordelingen hebben dus alleen betrekking op informatie van het lopende jaar.

Wat is TTM-winstmarge?

Deze waarde wordt ook wel Return on Sales genoemd. Het wordt berekend door het "inkomen na belastingen" van de afgelopen twaalf maanden te delen door de "totale inkomsten" van dezelfde periode en wordt weergegeven als een percentage.

In Conclusie

Het TTM-tijdsbestek wordt vaak gebruikt in financiële rapportage vanwege de effectiviteit ervan bij het overbrengen van belangrijke financiële statistieken. Hoewel het voorgaande fiscale jaar kan worden gebruikt, biedt de keuze voor de volgende twaalf maanden actuelere financiële statistieken.

Referenties

 • divestopedia.com
 • finmark. com
 • gocardless.com
 • financieelstrategen.com
 • forbes.com

We raden ook het volgende aan

 1. TTM-rendement: hoe u het resterende 12-maandenrendement berekent, vereenvoudigd en bijgewerkt!
 2. Sec-opbrengst: 30-daagse sec-opbrengstdefinitie en berekeningen
 3. Beleggingsfondsen met hoog dividend: beste 2023-opties (bijgewerkt)
 4. Beste indexfondsen: Top 13+ 2022-keuzes voor beginners en professionals
 5. GOEDKOPE VOORRADEN OM IN TE INVESTEREN: Top 10 beste aandelen om nu te kopen
 6. LOWES AMERICAN EXPRESS: volledige recensie en gids
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk