BEDRIJFSSTATISTIEKEN: Redenen voor het gebruik van bedrijfsstatistieken

BEDRIJFSSTATISTIEKEN
Afbeelding tegoed: HarvardBusinessReview

Als een bedrijf het heden wil begrijpen en de volgende zet wil voorspellen, moet het aandacht besteden aan statistieken. Bedrijfsstatistieken zijn een belangrijk hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het nemen van goede beslissingen met betrekking tot financiële situaties, het voorspellen van consumentengedrag, het aantal aan te nemen werknemers, te volgen marketing- en advertentiestrategieën, enz.

Stel, u heeft een fabriek waar u bijvoorbeeld hoofdwarmers maakt; Hoe ken je je doelgroep? Hoe bepaal je het aantal te produceren hoofdwarmers in een bepaald seizoen? Hoe beslis je over de juiste marketingstrategie om te implementeren? Het antwoord op deze vragen ligt in het gebruik van bedrijfsstatistieken. Lees mee om bedrijfsstatistieken te begrijpen en waarom deze belangrijk zijn.

Wat is statistiek

Statistiek is het verzamelen, compileren, presenteren, weergeven, analyseren en interpreteren van numerieke en niet-numerieke gegevens om betere beslissingen te kunnen nemen. In het bedrijfsleven zijn statistieken van cruciaal belang, en zelfs kleine verschillen kunnen een grote impact hebben. Statistieken geven informatie die kan worden gebruikt om goede zakelijke beslissingen te nemen. Zonder cijfers zouden bedrijfsmanagers oordelen vellen over aannames, en aannames kunnen geen effectieve resultaten opleveren.

Statistiek is een middel om beslissingen te nemen in situaties van onzekerheid met berekenbare risico's wanneer numerieke gegevens beschikbaar zijn. Omdat zaken worden gekenmerkt door onzekerheden en risico's, zijn statistieken nuttig bij het nemen van zakelijke beslissingen, omdat het een manier is om beslissingen te nemen wanneer er numerieke gegevens beschikbaar zijn.

De toepassing van statistische benaderingen wordt steeds belangrijker in het besluitvormingsproces van bedrijven, evenals in elk ander aspect van menselijke activiteit. In plaats van te vertrouwen op vallen en opstaan ​​om oordelen te vormen, kunnen bedrijfseigenaren en managers die hun gegevens goed hebben geanalyseerd, logische keuzes maken op basis van feiten.

Bedrijfsstatistieken begrijpen

Bedrijfsstatistieken zijn de praktijk van het toepassen van statistische benaderingen op de analyse en interpretatie van door organisaties gegenereerde gegevens. Deze informatie kan verkoopcijfers, opmerkingen van klanten, verkeer naar een website en vele andere vormen van gegevens omvatten. Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun besluitvorming, procedures en winstgevendheid te verbeteren door gebruik te maken van statistische analyses.

Bovendien kunnen statistieken als het om zaken gaat worden vergeleken met een derde oog, waarmee elk bedrijf een blik in de toekomst kan werpen. Het is ook het navigatiekompas dat een bedrijf in de juiste richting stuurt zodat het niet in het water belandt.

In de zakenwereld spelen statistieken een uiterst belangrijke rol in de processen van belastingvoorbereiding, budgettering, het schrijven van voorstellen en datamining. Statistieken in het bedrijfsleven bevatten ongetwijfeld elementen van management, wiskundige analyse en onderzoek naar consumentengedrag.

Soorten bedrijfsstatistieken

Als je erover nadenkt, zijn er twee basisvormen voor bedrijfsstatistieken, en dat zijn verklarende statistieken en beschrijvende statistieken.

Inferentiële statistieken worden gebruikt om een ​​verzameling gegevens te evalueren en die analyses te gebruiken als basis voor het maken van voorspellingen over hoe de gegevens in de toekomst zullen veranderen. Beschrijvende statistiek, aan de andere kant, worden gebruikt om een ​​reeks gegevenspunten te beschrijven. Er zijn veel verschillende toepassingen voor bedrijfsstatistieken; bedrijven kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om een ​​beter inzicht te krijgen in hun winstgevendheid, het juiste aantal artikelen dat op hun locaties op voorraad moet zijn, het soort investeringen dat ze zouden moeten doen om hun inkomstenbronnen te diversifiëren, en vele andere toepassingen.

Bedrijfsstatistieken helpen bedrijven hun huidige situatie te begrijpen en hun toekomst te voorspellen. Dit kan ondernemers niet alleen helpen geld te besparen, maar het helpt hen ook om nieuwe mogelijkheden te identificeren en de efficiëntie te verbeteren. Het gebruik van statistieken om verkooppatronen te voorspellen, kan een bedrijf bijvoorbeeld helpen bij het bepalen hoeveel personeel moet worden aangenomen of hoe de productie kan worden uitgebreid.

Middelgrote tot grote organisaties schakelen regelmatig professionals in bedrijfsstatistieken in om hen te helpen bij hun studie. Aan de andere kant gebruiken exploitanten van kleine bedrijven statistieken om hun activiteiten te ondersteunen.

Redenen voor de toepassing van bedrijfsstatistieken

Er zijn redenen voor een bedrijf om tools voor statistische analyse toe te passen. Het meest essentiële onderdeel is hoe ernstig de rivaliteit tussen de industrie is, en hoe meer gegevens en expertise een bedrijf kan hebben, hoe groter de kans dat het op de lange termijn doorgaat met zakendoen en winst maken. Het toepassen van statistieken als onderdeel van uw zakelijke praktijk kan om andere redenen nuttig zijn, zoals:

#1. Beter begrip van consumentengedrag

Bedrijven in bijna elke sector gebruiken beschrijvende statistieken om beter te begrijpen hoe hun klanten zich gedragen. Een voedingswinkel kan bijvoorbeeld de volgende beschrijvende statistieken berekenen:

 • Het gemiddelde aantal consumenten dat elke dag op bezoek komt.
 • Het gemiddelde aantal verkooporders per klant.
 • De standaarddeviatie van de leeftijd van de klanten
 • Het totale bedrag aan verkopen dat elke maand wordt gedaan.

Met behulp van deze informatie kan de winkel een uitgebreid inzicht krijgen in zijn consumenten en hoe zij handelen. In de banksector kan de bank daarentegen de volgende beschrijvende statistieken berekenen:

 • Het deel van de consumenten dat zijn schuld niet terugbetaalt.
 • Het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe klanten dat bij de bank komt.
 • Het totale bedrag aan stortingen dat elke maand door alle klanten wordt gedaan.

Met deze informatie krijgt de bank inzicht in hoe hun klanten handelen en hun geld beheren.

Ontdek Beste tools voor gegevensanalyse: bijgewerkt

Een andere reden voor het toepassen van bedrijfsstatistieken is dat uw bedrijf patronen in zichzelf of in de branche als geheel kan identificeren. Als de omzet van uw bedrijf bijvoorbeeld in bepaalde maanden van het jaar lager is, kan het zijn kosten en voorraad tijdens bepaalde maanden wijzigen om de kosten van het aanhouden van voorraden en het overbrengen van het magazijn naar de winkel te verminderen. Uw bedrijf kan ook het patroon onderzoeken en ervoor kiezen om marketingplannen te ontwerpen die gericht zijn op langzamere verkoopmaanden om de winstgevendheid van het bedrijf in dergelijke periodes te vergroten.

#3. Voorspelling

Het toepassen van bedrijfsstatistieken kan uw bedrijf helpen om de toekomst te voorspellen op basis van de gegevenstrends die het verzamelt. Hoewel het onmogelijk is om de toekomst te voorzien en zekerheid te hebben, kan het evalueren van bestaande gegevens het bedrijf een idee geven van wat er in de toekomst kan gebeuren en het potentieel van die gebeurtenissen die nuttig of lastig kunnen zijn. Met deze kennis bent u in staat om indien nodig wijzigingen in uw bedrijf aan te brengen of noodplannen op te stellen als die ongunstige omstandigheden zich voordoen.

#4. Neem datagestuurde beslissingen

U kunt statistische analyse gebruiken om oordelen te vormen die gebaseerd zijn op gegevens, wat betekent dat ze gebaseerd zijn op bewijzen en niet afhankelijk zijn van intuïtie of gissen. Dit kan u helpen fouten te voorkomen die financieel schadelijk zijn en het rendement op uw investering verhogen.

#5. Verbeter de klanttevredenheid

Door statistisch onderzoek uit te voeren om de eisen en voorkeuren van uw klanten beter te begrijpen, kunt u uw goederen en diensten beter aanpassen aan hun eisen. Zowel het plezier van klanten als hun betrokkenheid bij een merk kunnen hierdoor verbeteren.

#6. Optimaliseer bedrijfsprocessen

Processen kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van statistische analyse, waarmee u inefficiënties in uw processen kunt ontdekken en deze processen vervolgens kunt verbeteren zodat ze zo efficiënt mogelijk zijn. Door bijvoorbeeld te beoordelen hoeveel tijd het kost om een ​​taak uit te voeren, kunt u probleemgebieden ontdekken, oplossingen bedenken en die oplossingen in praktijk brengen om verspilde tijd te verminderen en de algehele productiviteit te verhogen.

Belang van toepassing van statistiek in het bedrijfsleven

Hieronder volgen de positieve effecten van het toepassen van statistiek in het bedrijfsleven

#1. Bedrijfshistorisch onderzoek

Het verkrijgen van statistische gegevens, inclusief acties van het bedrijf/bedrijf, is de beste strategie om te gebruiken bij het onderzoeken van een bedrijf of zijn geschiedenis. Een niet-specialist kan bijdragen aan en deelnemen aan historisch onderzoek met behulp van een statistische techniek. Dit komt omdat statistieken de meest betrouwbare feiten en gegevens over een bedrijf opleveren.

#2. Samenhang

Wil elk bedrijf slagen, dan moet er consistentie zijn in de levering van diensten. Er zijn altijd bedrijfsethiek, wetgeving en zelfs operationele procedures. Statistieken worden gebruikt om al deze informatie vast te leggen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Statistieken spelen een cruciale rol in het bedrijfsleven, omdat ze kunnen worden weergegeven als een procentuele verhouding, gemiddelde, mediaan of zelfs een ruw cijfer. Het is van cruciaal belang dat de methode die wordt gebruikt om de statistieken te berekenen elke keer consistent is.

#3. Redelijke beslissingen nemen

Statistische analyse helpt een bedrijf om zijn eigen prestaties te beoordelen en patronen te ontdekken. Hierdoor kan het bedrijf een verstandige beslissing nemen, wetende dat deze is gebaseerd op gegevens en feiten in plaats van op vooroordelen. Als gevolg van de statistische analyse van data en cijfers ontstaan ​​verbeterde planningen en prognoses.

Om een ​​weloverwogen beslissing te nemen over een onderdeel van een bedrijf, is het belangrijk om de bedrijfsstatistieken te raadplegen, waarmee het bedrijf de statistische presentatie van gegevens en andere informatie kan analyseren. Het lijkt onhaalbaar om alle gegevens en informatie te verzamelen die nodig zijn voor het nemen van beslissingen door het ontbreken van goed gedefinieerde bedrijfsstatistieken in de loop van de tijd.

#4. Gegevensorganisatie en presentatie

Elk bedrijf heeft te maken met gegevens van verkoop, reclame, marketing en andere soorten activiteiten die verband houden met de werking en het functioneren van het bedrijf. Deze gegevens zijn vaak omvangrijk en gevoelig, waardoor een zorgvuldige indeling en indien nodig presentatie noodzakelijk is.

#5. Managementuitkomsten

Met de juiste competentie om statistische benaderingen uit te voeren, is het gebruik van statistieken in het bedrijfsleven en management eindeloos. Managers kunnen bijvoorbeeld de productiecapaciteit van een faciliteit verhogen of de optimale productiecapaciteit bepalen, het werk en de prestaties van het personeel efficiënt beheren, de verspilling van hulpbronnen verminderen, enzovoort.

Managers daarentegen kunnen eerdere triomfen en mislukkingen beoordelen door historische gegevens te analyseren. Dit wordt 'oorzaak-gevolganalyse' genoemd. Managers gebruiken ook statistische benaderingen (zoals datamining en modellering) om toekomstige mogelijkheden en trends te voorspellen op basis van eerdere gegevens.

Is bedrijfsstatistiek een competitief veld?

Bedrijfsstatistieken zijn een zeer competitief gebied. Hoewel er talloze mogelijkheden zijn, impliceert de hoge inzet van bedrijfsbeheer dat werknemers zorgvuldig worden gescreend. Veel organisaties die specialisten op het gebied van bedrijfsstatistieken inhuren, hebben ook een cultuur die prioriteit geeft aan onderwijs en gerenommeerde universiteiten.

Kan ik werken als specialist in bedrijfsstatistieken zonder diploma?

Zonder diploma kun je helaas niet werken als specialist bedrijfsstatistieken. Hoewel sommige banen die toegankelijk zijn zonder diploma statistische benaderingen gebruiken, vereisen de meeste bedrijfsstatistieken een bachelordiploma of hoger.

Banen in bedrijfsstatistieken

Zoals reeds vastgesteld, heeft een persoon die werkzaam is in de bedrijfsstatistiek meestal een bachelordiploma. Hogere functies in bedrijfsstatistieken vereisen soms een masterdiploma, zoals een MBA. Een MBA-programma leert geavanceerde statistische benaderingen en biedt studenten meer praktijkervaring bij het toepassen van deze technieken op echte uitdagingen. Hieronder vindt u belangrijke carrières in bedrijfsstatistieken voor het geval u geïnteresseerd bent

#1. Statisticus

In de bedrijfswereld richten statistici zich uitsluitend op cijfers en cijfers alleen. Regelmatige verantwoordelijkheden omvatten het doorzoeken van datasets op zoek naar een steekproef die typerend is voor het geheel, het voorspellen van verschuivingen in vraag en aanbod, en het bouwen van wiskundige modellen om gegevens te interpreteren.

#2. Econoom

Om de distributie en productie van producten en hulpbronnen te bestuderen, maken economen gebruik van de vaardigheden op het gebied van bedrijfsstatistieken die ze hebben verworven. Ze kunnen ervoor kiezen om in een academische omgeving te werken, voor de overheid of voor particuliere bedrijven die geïnteresseerd zijn in een beter begrip van hoe de economie hun specifieke vakgebied beïnvloedt.

#3. Financieel analist

Met als enig doel bedrijven te helpen winst te maken, analyseren financiële analisten de financiële gegevens van organisaties met behulp van statistieken en verschillende andere statistische methoden. Dit kan zaken inhouden als het inschatten van hoe goed investeringen zullen presteren, het doen van voorspellingen over de richting van de sector als geheel en het analyseren van de financiële documenten van een bedrijf om de waarde ervan te evalueren.

#4. Bedrijfsanalist

Door datagestuurde inzichten te verschaffen en strategische besluitvorming te faciliteren, zal de Business Analyst een belangrijke bijdrage leveren aan de prestaties van het bedrijf. De belangrijkste rol zal zijn om gecompliceerde gegevens te analyseren en te begrijpen om bruikbare inzichten en suggesties te leveren die bijdragen aan een weloverwogen besluitvorming en voldoen aan de criteria voor rapportage op verschillende niveaus van het bedrijf. Ze doen diepgaande studies van de bedrijfsprocedures van het bedrijf en lokaliseren gebieden die mogelijk moeten worden aangepast om de operationele efficiëntie te vergroten en de strategische doelstellingen van het bedrijf te bevorderen.

Ontdek online cursus bedrijfsstatistiekengeschikt voor jou

Is het moeilijk om bedrijfsstatistieken te leren?

Bedrijfsstatistieken zijn niet altijd moeilijk, maar wel complex. Het begint met fundamentele statistische technieken zoals regressie- en covariantieberekeningen. Deze vaardigheden zijn vereist in verschillende beroepen, inclusief alle soorten wetenschappelijke studies.

Hoeveel geld kan ik verdienen met bedrijfsstatistieken?

Bedrijfsstatistieken zijn een redelijk goedbetaalde carrière. Banen betalen gemiddeld vaak in de top vijf, met gespecialiseerde banen, zoals econoom, die meer dan $ 100,000 per jaar kosten. Andere bedrijfstakken die bedrijfsstatistieken gebruiken, zoals investeringsbankieren, kunnen aanzienlijk meer betalen, waarbij veel specialisten van een hoger niveau miljoenen dollars verdienen.

Hoewel beloning aantrekkelijk kan zijn, is het echter van cruciaal belang om alle elementen van een functie in overweging te nemen voordat u een beroep kiest. Denk aan opleidingseisen, plaatsen waar functies geconcentreerd zijn (en de bijbehorende kosten van levensonderhoud) en de balans tussen werk en privéleven.

Laatste woorden

Concluderend spelen statistieken een belangrijke rol bij het helpen van organisaties bij het nemen van weloverwogen beslissingen, het optimaliseren van activiteiten en het vergroten van de winst. Bedrijven kunnen patronen ontdekken, keuzes maken op basis van de gegevens, klanttevredenheid vergroten, anticiperen op toekomstige trends en nog veel meer doen door statistische analyses toe te passen. Daarom is het, als u succesvol wilt zijn in zaken, zeer noodzakelijk om een ​​solide basis te hebben in statistische analyse en gegevensinterpretatie. Als u wilt dat uw bedrijf succesvol is, moet u daarom zo snel mogelijk beginnen met het benutten van de kracht van statistieken.

 1. Prestatiestatistieken: wat ze betekenen voor uw bedrijf
 2. SUCCESMETRICTEN: klant-, project-, bedrijfsstatistieken en alles wat u nodig heeft
 3. VERKOOP METRISCH: definitie, voorbeelden en gids
 4. BELANGRIJKSTE METERS: Essentiële statistieken die elk bedrijf zou moeten hebben

Referentienummer

machinep

Bestecolleges.com

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk