ZAKELIJK CONTRACT: Wat het is en hoe u er een schrijft

Hoe een zakelijk contract te schrijven
Fotocredits: iPleaders
Inhoudsopgave Verbergen
 1. Zakelijk contract 
 2. Onderdelen van een effectief zakelijk contract
  1. #1. Identificatie
  2. #2. Doel
  3. #3. Overweging
  4. #4. Overeenkomst
 3. Belang van een zakelijk contract
 4. Soorten zakelijke contracten
 5. Algemene zakelijke contracten
  1. #1. Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)
  2. #2. Franchise overeenkomst
  3. #3. Vrijwaringsovereenkomst
  4. #4. Partnerschapsovereenkomst
  5. #5. Koop en verkoop van zakelijke overeenkomst
 6. Arbeidsovereenkomsten
  1. #1. Algemeen Arbeidscontract
  2. #2. Non-concurrentiebeding
 7. Verkoopgerelateerde contracten 
  1. #1. Verkoopfactuur (BOS)
  2. #2. Vrachtbrief (BOL)
  3. #3. Bestelling  
  4. #4. Garantie
 8. Voordelen van zakelijke contracten
  1. #1. Voorkom misverstanden 
  2. #2. Maak afdwingbare contracten
  3. #3. Legt verantwoordelijkheid uit 
  4. #4. Geheimhouding garanderen 
  5. #5. Voorkom rechtszaken
 9. Verkoop van zakelijke overeenkomst
 10. Belangrijke informatie in een zakelijk verkoopcontract
  1. #1. De betrokken partijen
  2. #2. De artikelen te koop
  3. #3. De onthullingsovereenkomst
  4. #4. De verkoopvoorwaarden
  5. #5. Het gunningsproces
  6. #6. De geheimhoudingsovereenkomst
  7. #7. De overwegingen van derden
  8. #8. De handtekeningen
 11. Zakelijk contractpartnerschap 
 12. Hoe een zakelijk contract te schrijven
  1. #1. Begrijp de structuur van een zakelijk contract
  2. #2. Leg uw overeenkomst schriftelijk vast
  3. #3. Focus op eenvoud
  4. #4. Wees zo grondig als je kunt
  5. #5. Betalingsgegevens verstrekken
  6. #6. Voeg voorwaarden toe voor het beëindigen van het contract
  7. #7. Houd rekening met de contractwetten in uw staat
 13. Kan ik mijn eigen zakelijke contract schrijven? 
 14. Kan iedereen een zakelijk contract afsluiten? 
 15. Wat zijn de 4 vereisten voor een geldig contract? 
 16. Hoe schrijf je een eenvoudig contract? 
 17. Wie kan wettelijk geen contract aangaan?
 18. Conclusie 
 19. Gerelateerde artikelen
 20. Referenties 

De sleutel tot het creëren van een bindend en legitiem zakelijk contract is ervoor te zorgen dat alle componenten aanwezig zijn. Een contract is een schriftelijke overeenkomst die de voorwaarden van een transactie schetst en de goederen, diensten of andere vergoedingen specificeert die de partijen in ruil krijgen. Ze specificeren ook een tijdlijn voor eventuele gerelateerde transacties en bevatten clausules die misverstanden of meningsverschillen over de overeenkomst voorkomen. Een officieel contract voor de verkoop van een bedrijf voltooit de overdracht van een bedrijf van de ene partij naar de andere. Leg uw zakelijke partnerschapsovereenkomsten altijd schriftelijk vast of laat ze door een advocaat beoordelen voordat u tekent. 

Dit artikel definieert zakelijke contracten, bespreekt hun betekenis en somt alle verschillende soorten zakelijke contracten op waarvan u op de hoogte moet zijn.

Zakelijk contract 

Iedereen gebruikt zakelijke contracten, inclusief grote bedrijven, eigenaren van kleine bedrijven en onafhankelijke contractanten. U stelt dus een zakelijk contract op tussen de twee partijen in een handel in goederen, rechten of diensten waarvoor zij zullen betalen. Het belangrijkste doel van een zakelijk contract is om deze overeenkomsten te formaliseren en vast te leggen, wat inhoudt dat een reeks mondelinge toezeggingen moet worden omgezet in een uitgebreide (en wettelijk bindende) lijst van de rechten, richtlijnen en vereisten waaraan beide partijen zich moeten houden. 

Een zakelijk contract, een bindende overeenkomst tussen twee of meer partijen, regelt elke transactie die plaatsvindt in een professionele omgeving. Deze zakelijke overeenkomsten, die meestal worden geschreven door de koper of de verkoper, specificeren de voorwaarden van de transactie, inclusief wat is overeengekomen wanneer deze moet worden uitgevoerd, wat er zal worden geleverd en hoeveel er zal worden betaald.

Bovendien bieden contracten een geweldige manier voor bedrijven om te laten zien dat ze professioneel zijn en dat ze hun verplichtingen serieus nemen. In feite dienen contracten als een cruciaal contactpunt voor zakelijke relaties en zijn ze een productief middel om te communiceren met potentiële klanten, zakenpartners en werknemers. Daarom dienen contracten als merkextensie voor uw bedrijf.

Onderdelen van een effectief zakelijk contract

#1. Identificatie

Een contract moet de partijen bij de overeenkomst erkennen. Het is verplicht om de geregistreerde naam van een eenmanszaak of de wettelijke naam van een organisatie in zakelijke contracten te vermelden. Als het bedrijf niet is geregistreerd, sluit de eigenaar contracten in eigen naam. Het is raadzaam om de contactgegevens van elk bedrijf op te nemen, samen met de namen van de bedrijven, zodat de andere partijen bij het contract weten aan wie ze officiële correspondentie met betrekking tot de overeenkomst moeten sturen.

#2. Doel

Elke overeenkomst dient een doel. De overeenkomst kan net zo eenvoudig zijn als een leveringsovereenkomst, waarbij het ene bedrijf materiaal verkoopt aan een ander dat het nodig heeft. Het kan ook moeilijker zijn, zoals in het geval van een adviesovereenkomst waarbij een bedrijf hulp zoekt bij het bereiken van een vooraf bepaald resultaat. Het gedeelte van het contract van één pagina dat het doel specificeert, geeft een beschrijving van de huidige omstandigheid en legt uit hoe het contract zal helpen bij het oplossen van de huidige problemen. Dit gedeelte van het contract van één pagina kan bestaan ​​uit slechts één regel of een paragraaf met ongeveer een dozijn regels.

#3. Overweging

Een op waarde gebaseerde ruil in ruil voor een tegenprestatie vormt de basis van een contract. In de meeste gevallen is een contract tussen een leverancier en een koper die de leverancier betaalt, maar het contract kan ook een ruil of een ander soort uitwisseling bevatten. De uitwisseling van goederen en diensten tussen de partijen, evenals het tijdstip van de uitwisseling, moeten allemaal in het contract worden gespecificeerd, evenals de tegenprestatie die daarvoor wordt ontvangen, wat meestal een prijs is.

Het contract moet in een andere paragraaf specificeren wat er zal gebeuren als de uitwisseling niet verloopt zoals verwacht. Het kan zijn dat de overeenkomst nietig is, dat de leverancier een boete moet betalen of dat de leverancier de levering mag uitstellen. 

#4. Overeenkomst

Een overeenkomst moet de voorwaarden van een contract door elk van de partijen weergeven om afdwingbaar te zijn. Het contract is bindend voor de partijen na ondertekening door de bevoegde vertegenwoordigers van de partijen onderaan de ene pagina. De handtekeningen bestaan ​​uit drie delen. Het is noodzakelijk om documenten met de hand te ondertekenen. Het is verplicht om de datum op de handtekening te zetten en met de hand schrijven voegt geloofwaardigheid toe.

De titel van de ondertekenaar is belangrijk voor zakelijke contracten, omdat deze aantoont dat de persoon bevoegd is om te ondertekenen. Als de titel "President" is, is het duidelijk wat dit betekent; Als het echter een functie op een lager niveau is, wilt u misschien bij het bedrijf navragen of de persoon het recht heeft om te ondertekenen. 

Belang van een zakelijk contract

Elk bedrijf zou een zakelijk contract moeten hebben omdat ze veel verschillende functies vervullen. Ze dienen om de relatie tussen partijen en de schulden die ze elkaar verschuldigd zijn visueel weer te geven. Een zakelijk contract geeft bedrijven de mogelijkheid om risico's toe te wijzen, te verminderen en toekomstige conflicten te voorkomen. Ze specificeren ook de manier waarop elke partij betalingen zal doen of goederen en diensten zal leveren. Omdat bedrijven vaak contracten gebruiken om deals te sluiten en af ​​te ronden, bieden ze een kans om de omzet te verhogen. Ze functioneren ook als een krachtig hulpmiddel voor afdelingssamenwerking en communicatie binnen bedrijven. 

Soorten zakelijke contracten

Over het algemeen zijn er drie groepen waarin contracten voor kleine bedrijven vallen:

 • Algemene zakelijke contracten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Verkoopgerelateerde contracten

Algemene zakelijke contracten

De onderwerpen die door algemene zakelijke contracten worden behandeld, zijn talrijk en hebben te maken met het starten en exploiteren van een bedrijf. Voorbeelden van zakelijke contracten zijn:

#1. Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

De vorming van een vertrouwelijke relatie wordt aangegeven door de ondertekening van NDA's, dit zijn schriftelijke overeenkomsten tussen twee of meer partijen. Hierdoor wordt het voor partijen mogelijk gemaakt om informatie uit te wisselen zonder bang te hoeven zijn dat deze in handen van het publiek of concurrerende bedrijven terechtkomt. NDA's zijn van kracht zolang de werknemer nog in dienst is en blijven van kracht gedurende een vooraf bepaalde tijd nadat het dienstverband van de werknemer is geëindigd. Deze overeenkomsten voorkomen dat een ontevreden werknemer vertrouwelijke informatie of zakelijke tactieken verkoopt.

#2. Franchise overeenkomst

Een bindend contract dat de vereisten schetst om franchisenemer te worden van de franchisegever. Gewoonlijk zal het voorwaarden zoals deze vermelden:

 • Overzicht van de relatie
 • Duur van de franchiseovereenkomst
 • Initiële vergoedingen
 • Doorlopende kosten
 • Toegewezen territorium 
 • Het opzetten en lokaliseren van franchisevestigingen 
 • Initiële training en ondersteuning
 • Voortdurende training en ondersteuning
 • Gebruik van IP
 • Advertising

#3. Vrijwaringsovereenkomst

In het geval dat een klant schade lijdt, kunnen schadeloosstellingsovereenkomsten u beschermen tegen juridische stappen. Bedrijven die diensten leveren zoals parachutespringen, diepzeeduiken en bungeejumpen maken vaak gebruik van vrijwaringsovereenkomsten om zichzelf te beschermen tegen aansprakelijkheid.

#4. Partnerschapsovereenkomst

Een zakelijke partnerschapsovereenkomst waarin de voorwaarden voor hun werkrelatie worden gespecificeerd. Informatie omvat:

 • Eigendom aandelen
 • Winstuitkeringen
 • Detail van titels, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Duur van het partnerschap 
 • Beëindigingsmogelijkheden voor de maatschap 
 • Hoe u de aandelen van uw partner kunt uitkopen 

#5. Koop en verkoop van zakelijke overeenkomst

Deze overeenkomst dient als verkoopakte met als doel het kopen of verkopen van een bedrijf en bevat de volgende voorwaarden die beide partijen zullen accepteren: 

 • Verkoop van het bedrijf 
 • Overweging
 • Verdeling van de koopsom
 • Betalingstermijnen
 • Aanpassingen bij sluiting 
 • Overname van verplichtingen 
 • Bindende werking

Arbeidsovereenkomsten

De aansprakelijkheidsproblemen die voortvloeien uit het inhuren van nieuwe werknemers zijn een heel nieuw blik wormen. Daarom is het essentieel dat u elk aspect van uw relatie met uw werknemers in contracten vastlegt (om uw bedrijf juridische bescherming te bieden). Hieronder volgen de meest voorkomende soorten arbeidsovereenkomsten:

#1. Algemeen Arbeidscontract

In deze overeenkomst wordt de relatie tussen werkgever en werknemer beschreven. Het zal de volgende clausules bevatten:

 • rollen
 • Taken
 • Contractduur 
 • Vergoeding
 • Voordelen 
 • Oorzaken van beëindiging van het dienstverband 

Uiteraard moet u deze overeenkomst aanpassen aan eventuele aanvullende details die specifiek zijn voor uw bedrijf of sector.

#2. Non-concurrentiebeding

Mogelijk kunt u werknemers wettelijk verplichten een niet-concurrentiebeding te ondertekenen, afhankelijk van de wetten in uw land. Volgens deze contracten heeft een werknemer na het verlaten van uw bedrijf een bepaalde periode waarin hij niet voor een rivaal kan werken. Aangezien dit meestal slechts gedeeltelijk afdwingbaar is, is het het beste om een ​​gedegen contract te hebben waarin uitdrukkelijk staat:

 • Het interval tussen competities: Intervallen van meer dan een jaar of twee houden waarschijnlijk geen stand in de rechtbank. 
 • Gebied: Moet beperkt zijn tot een bepaald gebied. 
 • Concurrentie: er moet een beknopte lijst van uw belangrijkste rivalen worden gemaakt.

Contracten voor verkoopgerelateerde zakelijke transacties bevatten vaak instructies voor het verkopen, kopen of overdragen van goederen, diensten en onroerend goed. Typische contracten omvatten: 

#1. Verkoopfactuur (BOS)

Dit document dient als een bindend contract dat bevestigt dat er een verkoop van goederen of diensten tussen twee partijen is bereikt. Bovendien is het een bewijs dat de verkoper werkelijk afstand heeft gedaan van de rechten op de activa beschreven in de BOS. 

#2. Vrachtbrief (BOL)

Juridische documentatie is nodig wanneer twee partijen vracht verzenden. De BOL dient als ontvangstbewijs voor vrachtdiensten en voorziet de vervoerder en chauffeur van alle relevante informatie voor verwerking en facturering.  

#3. Bestelling  

Een eigenaar van een bedrijf belooft een bepaalde hoeveelheid van iets te kopen tegen een bepaalde prijs. Vervolgens worden de verwachte leverdatum en de betalingsvoorwaarden gespecificeerd. Een inkooporder vermeldt de hoeveelheid en de kosten van de verkochte goederen, evenals de tijd en datum voor levering.

#4. Garantie

Een garantie belooft dat als een product niet binnen een bepaald tijdsbestek aan de verwachtingen van de klant voldoet, je hem zult repareren, vervangen of terugbetalen. Volledige of beperkte garanties zijn beide mogelijk. Volledige garantie dekt niet alleen onderdelen, maar ook arbeid en het gehele product. Consequent zijn beperkte garanties alleen van toepassing op bepaalde onderdelen

Voordelen van zakelijke contracten

Een van de beste manieren om uw bedrijf structuur en duidelijkheid te geven, is door middel van contracten. U kunt ze gebruiken om belangrijke contracten, voorwaarden of verbintenissen te schetsen en vast te leggen.

#1. Voorkom misverstanden 

U wilt dat alles schriftelijk wordt vastgelegd voordat u een zakelijke onderneming met iemand anders start. Het probleem komt voort uit de mogelijkheid van tegenstrijdige verwachtingen, doelstellingen, deadlines en verplichtingen tussen de partijen. Elke partij kan hun verwachtingen en de voorwaarden van het partnerschap in detail uitdrukken door de overeenkomst schriftelijk te formaliseren. Dit maakt het gemakkelijker om langdurige zakelijke relaties op te bouwen op basis van respect en begrip. De 

#2. Maak afdwingbare contracten

 Een contract dat door beide partijen is ondertekend, betekent dat ze akkoord gaan met de voorwaarden en is daarom juridisch bindend. Een partij kan worden ontslagen, juridische stappen ondernemen of het partnerschap laten ontbinden als ze hun overeenkomst niet nakomen als ze nalatig zijn bij het nakomen van hun verplichtingen en zich niet aan hun afspraak houden. 

#3. Legt verantwoordelijkheid uit 

De verantwoordelijkheden van elke partij en het verwachte tijdschema voor actie worden in duidelijke taal in contracten benadrukt. Meestal levert één partij een goed of dienst tegen betaling. Contracten zullen bepalingen of clausules bevatten die beschrijven hoe of waarom de zakelijke relaties wettelijk kunnen worden beëindigd of gewijzigd. Daarnaast kunnen partijen vrijwaringsclausules opnemen waarin wordt gespecificeerd voor welke handelingen zij niet aansprakelijk zijn.  

#4. Geheimhouding garanderen 

Geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsovereenkomsten beschermen de privégegevens van uw bedrijf. Als een partij een geheimhoudingsverklaring ondertekent, zijn ze wettelijk verplicht om voorwetenschap vertrouwelijk te houden, anders krijgen ze te maken met juridische gevolgen voor het schenden van de vertrouwelijkheidsclausule van de overeenkomst. 

#5. Voorkom rechtszaken

Zonder contract staat u open voor juridische stappen, zowel om legitieme als kwaadwillende redenen. De schriftelijke overeenkomst dient als basis voor het vaststellen van schuld in het geval dat een van de partijen een bepaling van het contract schendt. Het kan gemakkelijker zijn om te voorkomen dat u verwikkeld raakt in een dure juridische procedure als er een duidelijk en specifiek contract is.  

Verkoop van zakelijke overeenkomst

Een officieel contract voor de verkoop van een bedrijf voltooit de overdracht van een bedrijf van de ene partij naar de andere. De verkoop van een zakelijk contract schetst de voorwaarden van het contract, geeft belangrijke informatie over het bedrijf dat wordt verkocht en dient als het belangrijkste transactiedocument. Zowel de staat als de lokale overheden, evenals de procedure voor het registreren van een bedrijf, vereisen een dergelijk record als bewijs van eigendom van de onderneming. Het proces van het verkopen of kopen van een bedrijf kan langdurig en uitdagend zijn, vooral voor grotere en complexere bedrijven. Een verkoopmakelaar, verkoopadviesraad of juridisch adviseur wordt vaak aangeraden om bij een dergelijke transactie te helpen. 

Belangrijke informatie in een zakelijk verkoopcontract

Bij het opstellen van een verkoopcontract zijn enkele cruciale factoren waarmee rekening moet worden gehouden:

#1. De betrokken partijen

Beide partijen moeten bekend zijn met de voorwaarden van het contract en al zijn details voordat ze een verkoopcontract ondertekenen. Bovendien moet het contract beide partijen nauwkeurig vermelden om dubbelzinnigheid te voorkomen of de mogelijkheid dat een partij vanwege een technisch probleem aan aansprakelijkheid ontsnapt.

#2. De artikelen te koop

U moet elk item dat te koop wordt aangeboden, opsommen en grondig beschrijven. Deze dingen kunnen tastbare activa en bedrijfsdocumenten zijn, evenals de bedrijfsnaam, handelsmerken, patenten, licenties, royalty's, recepten, formules, handelsgeheimen, logo's, inventaris, databases en alle andere dingen die essentieel zijn voor de werking van de bedrijf. Het is ook noodzakelijk om passiva zoals leningen, schulden en crediteuren op te nemen. Dit is een belangrijk aspect bij de verkoop van een zakelijk contract.

#3. De onthullingsovereenkomst

Het is raadzaam om een ​​openbaarmakingsovereenkomst op te nemen die van beide partijen vereist dat zij alle schulden, boetes, wettelijke verplichtingen, rechtszaken of andere lasten bekendmaken die mogelijk verband houden met de transactie. Zowel de koper als de verkoper zullen er baat bij hebben om hierdoor te worden beschermd tegen mogelijke verplichtingen die aan het bedrijf zijn verbonden.

#4. De verkoopvoorwaarden

In een verkoopcontract beschrijven deze de methode(n) en datum(s) waarop de betaling(en) voor de verkoop zullen worden gedaan. Dit omvat zaken als of betalingen met contant geld, een creditcard, een cheque of een andere methode worden gedaan; of financiering zal worden gebruikt om de verkoop te betalen en, zo ja, wat het rentepercentage zal zijn; en of een aanbetaling nodig is. Bovendien is een lijst vereist van alle agenten, makelaars en financiële instellingen die bij de verkoop betrokken zijn. Het is de verantwoordelijkheid van beide partijen om de IRS onmiddellijk op de hoogte te stellen van de bedrijfsverkoop.

#5. Het gunningsproces

Bij het opstellen van een verkoopcontract moet een expliciete beschrijving worden gegeven van het proces voor het oplossen van juridische geschillen, inclusief de jurisdictie waarin deze moeten worden beslecht en of procesvoering of arbitrage zal worden gebruikt. Het is ook noodzakelijk om het gedrag of de omstandigheden te specificeren die als contractbreuk kunnen worden beschouwd.

#6. De geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) moet door beide partijen worden gebruikt om te bepalen dat geen van hun privé-informatie, inclusief informatie die voor hen persoonlijk schadelijk zou kunnen zijn, zal worden gedeeld. Alle informatie die in verband met de overeenkomst wordt verkregen, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd en dient zo te worden bewaard voor de duur van de overeenkomst en mogelijk daarna.

#7. De overwegingen van derden

In de overeenkomst moet worden vermeld dat geen van beide partijen een overeenkomst met een derde partij mag aangaan met betrekking tot de zakelijke transactie zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij en hun eigen schriftelijke toestemming. Bovendien moeten de partijen die in de overeenkomst worden vermeld, de opbrengst van de verkoop ontvangen, en niet de niet-beursgenoteerde partijen, zoals moet worden gespecificeerd. 

#8. De handtekeningen

Geen enkel contract wordt als volledig en afdwingbaar beschouwd totdat het is ondertekend en gedateerd door de partijen of hun gemachtigde vertegenwoordigers. Elke partij moet hun advocaat het document laten beoordelen, kopieën van het contract zullen voorafgaand aan de uitvoering aan elke partij worden verstrekt. Een notaris moet elk document waarmerken en het kan voor beide partijen raadzaam zijn om een ​​handtekening van een getuige te plaatsen.

Zakelijk contractpartnerschap 

Een juridisch bindend document dat de activiteiten, eigendomsbelangen, financiën en besluitvormingsprocedures van een zakelijk partnerschap beschrijft. De rol van elke partner wordt gespecificeerd in een zakelijke partnerschapsovereenkomst, die ook duidelijke richtlijnen bevat voor hoe het partnerschap zal werken. Deze contracten worden van kracht om meningsverschillen te beslechten, rollen vast te stellen en te specificeren hoe winsten en verliezen moeten worden verdeeld. Er moet een zakelijke partnerschapsovereenkomst zijn voor elk partnerschap waarbij twee of meer personen aandelen in het bedrijf hebben. Dit juridische document biedt cruciale instructies voor het runnen van een bedrijf. Het bevat de volgende gegevens: 

 • Verplichtingen van individuele partners
 • Kapitaalinvesteringen
 • Partnerschap eigendom
 • Eigendomsaandelen gehouden door elke partner
 • Normen voor het nemen van beslissingen 

Voordat zich problemen voordoen, ondertekenen en erkennen eigenaren de regels en procedures die zijn overeengekomen in een zakelijke samenwerkingsovereenkomst. De zakelijke partnerschapsovereenkomst specificeert hoe om te gaan met eventuele problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen. 

Een zakelijke partnerschapsovereenkomst moet logisch zijn georganiseerd en de volgende details bevatten: operaties, eigendomsbelangen, besluitvormingsprocessen, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, zakelijke ontbinding, enz. zijn allemaal algemene zakelijke termen. 

Hoe een zakelijk contract te schrijven

Een contract is een bindende overeenkomst die u opstelt na zorgvuldige afweging en uitgebreid overleg met de betrokken partijen. Voordat u iets ondertekent, is het essentieel dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van hun verplichtingen, verantwoordelijkheden en gevolgen.

#1. Begrijp de structuur van een zakelijk contract

Ook al heb je waarschijnlijk tientallen zakelijke overeenkomsten getekend, deze keer ligt het initiatief in jouw handen. In een schriftelijk contract worden de voorwaarden van een contract in detail beschreven, samen met de verplichtingen van elke partij. De basisprincipes van een contract zijn:

 • De datum waarop het contract is opgesteld
 • Datum van beëindiging van de overeenkomst
 • Compensatie voor contractbreuken
 • De bedragen en vervaldata voor betalingen door de partijen
 • De volledige namen van alle partijen bij de overeenkomst

#2. Leg uw overeenkomst schriftelijk vast

Het formaliseren van uw overeenkomst en zelfs het betrekken van de wet zijn de doelen van een contract. Daarom is de volgende stap, nadat u het formaat van een contract begrijpt, alles wat u bent overeengekomen op papier te zetten. Elke dubbelzinnigheid of inconsistentie moet worden vermeden in de schriftelijke overeenkomst en elke term moet duidelijk worden vermeld. 

#3. Focus op eenvoud

Om misverstanden of inconsistenties te voorkomen, is het een goed idee om het contract zo eenvoudig mogelijk te houden. Gebruik bij het schrijven van uw contract eenvoudige taal die geschikt is voor een informeel gesprek. Gebruik bescheiden taal in plaats van grandioze, zelfs als u indruk wilt maken op uw partners. De betrokken partijen zullen een contract gemakkelijker begrijpen als het eenvoudig is geschreven. 

#4. Wees zo grondig als je kunt

Zorg ervoor dat uw contracten zo specifiek mogelijk zijn, zonder af te wijken van het hoofdpunt. Geen enkele partij mag zich afvragen wat een specifieke term of zin in het contract betekent.

Verwijder dubbelzinnig taalgebruik uit uw contract door het aandachtig te lezen. Als er wijzigingen zijn in uw overeenkomst, zorg er dan voor dat u het contract bijwerkt om de wijzigingen weer te geven. Mondelinge overeenkomsten worden door geen enkele rechtbank als bindend erkend. 

#5. Betalingsgegevens verstrekken

Vergeet niet aan te geven hoe de betrokken partijen geacht worden te betalen. Deze gegevens omvatten de som geld die ze moeten betalen, evenals de vervaldatum. Bovendien moet u de betalingsvoorwaarden voor elke partij schetsen. Het is nuttig om zo specifiek mogelijk te zijn, omdat de meeste contractgeschillen worden veroorzaakt door gemiste of vertraagde betalingen. 

#6. Voeg voorwaarden toe voor het beëindigen van het contract

Tenzij het eeuwigdurende contracten zijn, duren overeenkomsten zelden voor altijd. Zelfs deze lopende of onbepaalde contracten kunnen eindigen als een van de partijen besluit dat ze er niet langer bij betrokken willen zijn. Oneerlijke behandeling of betalingsproblemen hebben er soms toe geleid dat mensen ervoor kiezen om een ​​contract te verbreken. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de procedure houdt, moet u de voorwaarden voor contractbeëindiging duidelijk definiëren.

#7. Houd rekening met de contractwetten in uw staat

De wetten die contractuele overeenkomsten regelen, verschillen van staat tot staat. Het doel van deze wetten is om eventuele meningsverschillen tussen de partijen te beslechten. De clausule die specificeert welke staatswetten van toepassing zijn op het contract, is te vinden in de meeste contracten. Voordat ze het contract ondertekenen, informeert dit korte gedeelte alle deelnemers over de wetten die erop van toepassing zijn. Voor hulp bij deze specifieke clausule van het contract heeft u waarschijnlijk juridisch advies nodig.

Kan ik mijn eigen zakelijke contract schrijven? 

U kunt zeker uw eigen zakelijke contracten opstellen. Maar het verdient de voorkeur als deze automatisch worden gegenereerd door software voor contractbeheer of worden geschreven door een advocaat.

Kan iedereen een zakelijk contract afsluiten? 

U kunt natuurlijk uw eigen zakelijke contract opstellen. U kunt er echter aan denken om de hulp in te roepen van een door de staat erkende bedrijfsadvocaat om te helpen bij het opstellen van contracten. Ze zullen ervoor zorgen dat uw papierwerk legitiem en geschikt is voor de betreffende transactie, en tegelijkertijd mogelijke juridische blunders vermijden.

Wat zijn de 4 vereisten voor een geldig contract? 

Een geldig aanbod en aanvaarding, voldoende aandacht, capaciteit en wettigheid zijn de fundamentele componenten die nodig zijn om een ​​overeenkomst een bindend contract met juridische status te laten zijn. Overweging, een aanbod en aanvaarding, een doel dat legaal is, partijen die in staat zijn, en toestemming van beide partijen zijn noodzakelijke elementen van een contract. 

Hoe schrijf je een eenvoudig contract? 

De meest cruciale informatie moet voor alle partijen zichtbaar zijn om een ​​eenvoudig contract te creëren. Zakelijke contracten dienen als een cruciaal contactpunt tussen de twee partijen. Het maken van een juridische overeenkomst die te ingewikkeld en moeilijk te begrijpen is, zal een negatieve sfeer creëren voor de volgende relatie. 

Wie kan wettelijk geen contract aangaan?

Drie groepen mensen worden door de wet erkend als onbekwaam om een ​​contract af te sluiten: minderjarigen, mensen met een psychische handicap en mensen die dronken zijn. Als iemand van deze groepen een contract ondertekent, kunnen ze het in hun ogen als "vernietigbaar" beschouwen. 

Conclusie 

Ongeacht hoe groot het bedrijf is, alle bedrijven moeten zakelijke contracten opstellen. Dit om bedrijven te beschermen als er dankzij contracten nieuwe afspraken worden gemaakt. U hoeft uw haren niet uit te trekken voor zoiets eenvoudigs als het opstellen van een verkoopcontract. U zou nu op de hoogte moeten zijn van het juiste formaat voor zakelijke contracten. Een advocaat moet uw contract beoordelen voordat u het aan de betrokken partijen geeft. Uw zakelijke contract wordt verbeterd door een advocaat die u helpt eventuele hiaten te dichten en eventuele problemen op te lossen. Belangrijke juridische documenten zoals contracten kunnen van invloed zijn op alle aspecten van uw bedrijf.

 1. WERKCONTRACT: Betekenis, Soorten & Sjabloon
 2. LENINGOVEREENKOMST: Betekenis, hoe te schrijven en sjabloon
 3. AFFILIATE PARTNERSHIP: definitie, voorbeelden en overeenkomstsjablonen
 4. Verkoopcontract: hoe het werkt, vereisten en gids

Referenties 

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Dit vind je misschien ook leuk